Novellapályázat A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület Padlástér címmel novellapályázatot hirdet műfaji és tematikus megkötés nélkül, folyamatos beküldési lehetőséggel. A pályázaton bárki részt vehet, bármennyi novellát beküldhet ugyanazon a néven vagy jeligével.

A beküldés menete
A Padlástér 2011. július 11-én, hétfőn nyílik, attól a naptól folyamatosan lehet novellákat beküldeni kizárólag e-mailben csatolva a padlaster.novella@gmail.com címre.
A pályázatra olyan műveket várunk, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. A szerkesztőség tagjai a novellákat egyhetes intervallumokban olvassák, pontozzák és helyezik el a címeket a Ranglistán. Az adott héten (hétfőtől vasárnapig) beérkezett művek ranglistáját a következő héten hétfő éjfélig frissítik.
A Ranglista első alkalommal 2011. augusztus 1-jén tekinthető meg.
http://egyesulet.karcolat.hu/ranglista
Nevezési díj nincs.

A beküldés feltételei
A pályázatra beküldhető bármilyen, magyar nyelven írt novella műfaji és tematikus megkötés nélkül. Egyetlen kitétel a politikamentesség.
Formai megkötések:
- 10 000-30 000 leütés (szóközökkel)
- Times New Roman 12-es betűtípus
- szimpla sorköz
- sorkizárt
- .doc vagy .rtf formátumú szöveg
A dokumentumban fel kell tüntetni:
- a mű címét
- a szerző nevét vagy álnevét (a Ranglistán nem kerül megjelenítésre)
- egy választott jeligét (bármilyen szó vagy név, amit feltüntethetünk a Ranglistán, illetve megkülönböztethetjük vele az azonos címmel érkező műveket).
A dokumentum képeket, ábrákat, ikonokat ne tartalmazzon!

A szerkesztők kizárólag a beküldési feltételeknek megfelelő műveket olvassák és pontozzák. Csak a ranglista első három helyére kerülő műveket véleményezik. Nem jeleznek vissza a pályázónak, hogy elfogadták-e a művét, vagy sem, nem indokolnak.

A pályázók döntése, hogy figyelemmel kísérik-e a helyezéseket a KIMTE honlapján, vagy sem.
A pályázatra novellákat várunk, regényrészleteket, verseket nem fogadunk.
Novella meghatározása: A novella a szépirodalomhoz tartozó kisepikai műfaj, régies neve beszély. Cselekménye általában egy szálon fut, és egyetlen sorsfordulat köré épül. Legtöbbször kevés szereplő jelenik meg benne. Lezárására jellemző a csattanó. A novella név az olasz nyelvben eredetileg olyan történetet jelentett, amely a mindennapi élet új helyzeteiből és eseményeiből veszi tárgyát; ez különböztette meg az epikától, amely a köztudatban élő mondai anyagból merített. /Forrás: http://www.wikipedia.hu/

Díjazás
A beérkező novellák címei pontozás után kikerülnek a Ranglistára, ami minden héten hétfőn éjfélig frissül.
A helyezések hétről hétre változhatnak annak függvényében, hány új novella érkezett a következő beküldési időszakban, és azok milyen pontszámokat kaptak. Adott héten az első három helyre felkerült novellát kiemeljük, és olvashatóvá, véleményezhetővé tesszük a KIMTE honlapján.
A szerkesztők kizárólag ezeket értékelik szövegesen is.
A következő héten az akkori három legjobb novellát emeljük ki a Ranglistáról.
A negyedik hét végén, a heti győztesek közül a legjobbra értékelt hat novella részesül fődíjban, vagyis pár hónap elteltével (amikor összeállt a megfelelő minőségű és mennyiségű anyag) bekerülnek egy e-könyves és/vagy nyomtatott formátumú PoD (igény szerinti nyomtatás) antológiába.
A kötetek szerkesztve, megfelelő nyomdai előkészítés után mennek a nyomdába. A kötetbe kerülő művek szerzőivel a szerkesztőség felveszi a kapcsolatot.

A Ranglista
Készítette: Hantos Norbert
A szerkesztőség a beküldött és elfogadott pályaművekről ranglistát vezet, amely pontszám szerinti csökkenő sorrendben tartalmazza a novellák címeit, azaz legfelül találhatóak a legjobbnak tartott művek. A ranglista anonim, a szerző nevét nem tartalmazza, csak egy jeligét. A ranglista minden héten hétfőn, éjfélig frissül, vagyis az előző hét során beküldött művek címei csak ekkor kerülhetnek ki. Amelyik novella nem került ki, azt a szerkesztőség nem fogadta el.

A ranglista az alábbi négy oszlopból áll:
1. Adott héten újonnan felkerült novella jelzése: “új” (vagy semmi).
2. A mű ranglistában elfoglalt helyének a sorszáma.
3. A mű címe, a szerző jeligéje.
4. A mű pontszáma.

A szerkesztők minden héten kiválasztják a ranglista első három novelláját, amit közzétesznek a honlapon. Ekkor természetesen ezek a novellák a Ranglistáról törlődnek, lehetőséget adva a mögöttük szereplő műveknek a sorban feljebb kerülésre. Ugyanakkor egy novella lejebb is kerülhet a Ranglistán, ha új, jobb pontszámmal rendelkező novellák kerültek fel elé a legutóbbi frissítés során.
(A szerkesztők a pályázaton csak kétféle novellát különböztetnek meg: jó vagy rossz. Nem szelektálnak műfajok vagy kategóriák szerint.)

A ranglistáról úgy is törlődhet egy mű, ha a szerző vét a követelmények ellen – például közzéteszi a művét más honlapon, ilyenkor kap értesítést a törlésről –, vagy külön kéri a szerkesztőséget a pályaműve visszavonására, esetleg szeretné némi javítás után újból pályáztatni. Ez esetben természetesen a pályaművet ismét be kell nyújtani, feltüntetve a módosítás tényét. Ez a mű csak a következő hétfő után kerülhet ki, ha ezúttal is megfelel a követelményeknek.

A ranglista maximálisan 30 művet tartalmazhat. Ha egy novella bármikor is 30 feletti sorszámot kapna, automatikusan törlődik a ranglistáról (lecsúszik).

Pontozási rendszer
A beküldött novellát a szerkesztőség minden tagja elolvassa, de írásban nem véleményezi – szöveges értékelést csak azok a művek kapnak, amelyeket a szerkesztők közzétesznek az oldalon. Ha a mű a követelményeknek valamint egy bizonyos minőségi elvárásnak megfelel, minden szerkesztőtől kap pontszámot, amely a Bécsi József alias orka nevéhez fűződik:
10 pont: Mesterien megírt, korszakalkotó, szinte hibátlan alkotás.
9 pont: A zsáner meghatározó, irányadó írása.
8 pont: Kiemelkedően hatásos és ötletes mű, emlékezetes élmény.
7 pont: Jól megírt, igényes alkotás.
6 pont: Kellemes olvasmány, határozottan pozitív összhatással.
5 pont: Az átlagosnál némileg jobb, olvasmányosabb mű.
4 pont: Az átlagosnál kevésbé kidolgozott, nem túl olvasmányos írás.
3 pont: Komolyabb hibákkal és hiányosságokkal küszködő írás.
2 pont: Alapvetően rosszul, gyengén kivitelezett, sablonos mű.
1 pont: Különösen erőtlen és ötlettelen alkotás, amely kellemetlen emlékeket hagy.

A novella végső helyezését a szerkesztői pontszámokból kiszámolt, két tizedesjegyre kerekített átlag határozza meg. Egy mű csak akkor kerül ki a Ranglistára, ha legalább 5 pontot kapott, ellenkező esetben a művet a szerkesztők nem fogadják el.

Ha kettő vagy több novella azonos átlagpontszámot kap, akkor a szerkesztőség a sorrendet a pályaművek közötti minőségbeli eltérés szerint dönti el.

A pályázattal kapcsolatos információk: everigel@gmail.com
Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület
2721 Pilis, Bicskei út 16.
06 (29) 496 823
06 20 451 0308
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a ranglistát bővítse, a műveket a kiírástól eltérően jutalmazza, az időpontokon változtasson: előbbre hozza, vagy elhalassza..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése