Országos BUSÓJÁRÁS logó pályázat

A következő néhány hónapot Mohács Város Önkormányzata a 2012. évi busójárás új kommunikációs és arculati megjelenésre való felkészülés jegyében tölti, hogy a városunkba érkező látogatók egy hagyományait tiszteletben tartó és megújult arculatú program részesei lehessenek.

A fent megfogalmazott célok megvalósulása érdekében Mohács Város Önkormányzata pályázatot hirdet egyéni alkotók, vagy alkotói közösségek számára a BUSÓJÁRÁS logójának megtervezésére. 

Leadási határidő:  2011. szeptember 10.


 A Mohácsi Busójárást 2009-ben felvették az Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének reprezentatív listájára.

Az UNESCO szellemi kulturális örökség kormányközi bizottságának 2009. évi ülésén az Egyesült Arab Emirátusok fővárosában, Abu Dhabiban a Magyarország által felterjesztett mohácsi népszokást, a busójárást felvette az emberiség szellemi örökségének reprezentatív listájára.

A nemzetközi jegyzéken szereplő elemek kihirdetésével az UNESCO célja felhívni a figyelmet a kulturális örökség szóban, tudásban, készségben vagy szokásokban élő elemeinek védelmére. Napjainkban a helyi- és kis közösségek kultúrájának megőrzése és aktív megélése segítheti a közösségi identitás és a kulturális sokszínűség megerősödését.

A következő néhány hónapot Mohács Város Önkormányzata a 2012. évi busójárás új kommunikációs és arculati megjelenésre való felkészülés jegyében tölti, hogy a városunkba érkező látogatók egy hagyományait tiszteletben tartó és megújult arculatú program részesei lehessenek.

A fent megfogalmazott célok megvalósulása érdekében Mohács Város Önkormányzata pályázatot hirdet egyéni alkotók, vagy alkotói közösségek számára a BUSÓJÁRÁS logójának megtervezésére.

A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:
- Mohács Város Önkormányzata részére egy darab busójárási logót, valamint annak színbeli, és formai leírását (arculati meghatározását) név nélkül, jeligével.
- Külön, a logós jeligével azonos jeligével ellátott, lezárt borítékban a pályázó adatait, pontos elérhetőségeit (cím, postai elérhetőség, telefon, e-mail).

Pályázati határidő, elbírálás:
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. szeptember 10.
A beérkezett pályázatokat - a szerző kilétének ismerete nélkül - nemzetközi- és országos elismertségű öttagú szakmai zsűri bírálja el.

A pályázatok díjazása:
I. helyezett: bruttó 120 000 Ft.
II. helyezett: bruttó 40 000 Ft
III. helyezett: 10 000 Ft értékű mohácsi ajándékcsomag.

Az Önkormányzat nem kötelező módon, a nyertes pályázóval további arculati elemek tervezésére is szerződhet.

Elvárások:
A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát „Mohácsi Busójárás” megnevezéssel, színes és monokróm megjelenésben.
A logó legyen alkalmas különféle felületeken való megjelenésre: honlap, levélpapír, névkártya, szórólap, molinó, ruházat, pohár, bögre, csomagolóanyag (doboz), elektronikus hírlevél

Elvárás továbbá az egyedi, jól felismerhető, kreatív, szuggesztív megjelenés, amely felhívja a figyelmet rendezvényünkre és tükrözi a hagyománytisztelet melletti elhivatottságunkat.

Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. Az elkészült pályaművek jeligések, mellé zárt borítékban, az adott grafikával azonos jeligével minden esetben csatolni kell a pályázó nevét, és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail), ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázatot A/4 -es méretben papír alapon kell beküldeni a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. címre M. Bugarszki Norbert részére, vagy digitálisan (min. 300 dpi felbontásban jpg, pdf, tif formátumban) a busojaras@mohacs.hu e-mailcímre.
Érvényes az a pályázat mely a határidőig a fenti címek valamelyikére megérkezik.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot vektoros formátumban (EPS, CDR) a pályázatot meghirdető birtokába adja. Díjkifizetés csak ezt követően lehetséges.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a sértő, a Busójárás hagyományával ellentétes pályamunkákat érvénytelennek minősítse, és a pályázatból kizárja.

Mohács Város Önkormányzata - mint a Busójárás szervezője - a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó (vagy logó-ötlet) felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, azt szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

A benyújtott pályaművek Mohács Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek, azokat az alkotó nevének feltüntetésével a kiíró a későbbiekben felhasználhatja.

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.

A pályázat anyaga a http://www.mohacs.hu oldalon elérhető.


Beadási határidő: 2011. szeptember 10.

Zsűrizés időpontja: a beadási határidőt követő 10. naptári nap

Az országos sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésre 2011. októberében kerül sor.

A beérkezett pályamunkákból a kiíró a 2012. évi Busójárás alkalmából kiállítást rendez a mohácsi Városháza Galériáján.

További információ a busojaras@mohacs.hu címen kérhető..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése