Változatos megyéink az Európai Unióban - A Hungarofest Nonprofit Kft. és a kormányhivatalok közös művészeti pályázata

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fővárosi kormányhivatalokkalközösen, a megyék közti együttműködés jegyében, a Kormányablakok népszerűsítése céljából művészeti pályázatot hirdet annak érdekében, hogy fiatal magyar művészeink, ifjú magyar tehetségeink és kreatív elméink bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba, ezzel is szemléltetve országunk kulturális életének sokszínűségét egy, az ország összes megyéjét összefogó kezdeményezésen keresztül.
Beadási határidő:  2011. szeptember 1.
A pályázat feltételei:
Minden Magyarország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18. életévét betöltött, 35 év alatti magyar állampolgár pályázhat már meglévő, vagy újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat. A pályázónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó lakcíme is be van jegyezve.

A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázatban.

Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni, amely egy művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó képzőművészetről, iparművészetről, irodalmi művek bemutatásáról, népművészetről, mindezek vizuális megjelenítéséről. Olyan műalkotásokkal lehet pályázni, amely üzenetében, tartalmában és megjelenésében a Kormányablakokhoz köthető, amely díjazás estén a Kormányablakban vagy Kormányhivatalban állandó elhelyezést nyerhet. Tudományos munkával és zenei művekkel – azok jellegére tekintettel – a pályázaton részt venni nem lehet.

A pályázók a felhasználás engedélyezésének jogát minden beérkezett pályamű esetében átruházzák az illetékes kormányhivatalra, ezzel is elősegítve a pályázatot követő kiállítások létrehozását. A kiállításra választott művek alkotóit az illetékes kormányhivatal minden esetben tájékoztatja. A kiállításra nem kerülő pályaműveket a pályázóknak legkésőbb az eredményhirdetést követő két héten belül el kell szállítaniuk, ez után az el nem szállított alkotások megsemmisítésre kerülnek.

Fontos, hogy a beérkezett alkotás a kulturális együttműködésen keresztül szimbolizálja a művészetben jelenlévő környezettudatosságot. A fő hangsúlynak a beérkezett pályaművek vizualitásán, vagyis az adott téma képi megjelenítésén kell lennie.

A pályázat célja az országban jelenlévő, esetenként még ma is rejtett innováció és kreativitás felfedezése, bemutatása, és köztudatba emelése, valamint mindezek Európai Unión belüli pozicionálása. A művészet olyan önkifejező és identitásformáló erő, amely mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be. A pályázat ezt igyekszik elősegíteni, azt az űrt hivatott kitölteni, amely jelenleg a mindennapi hivatali élet és a kimeríthetetlen alkotókedv között húzódik, az együttműködésen keresztül egy mindenki számára elérhetőbb közös országot teremtve.

A pályázat a kormányhivatalok képviseletében az állami szféra és a művészet közötti kapcsolat lehetőségeit hivatott kifejezni, ezért hivatal és művészet közötti együttműködés témakörben is várunk alkotásokat.
Az alkotásokat az adott megyében illetékes kormányhivatalokba kell eljuttatni, ezért a mű méreteinek egyeznie kell az illetékes kormányhivatal befogadási kapacitásával, amit a pályázóknak minden esetben a kormányhivatal kijelölt képviselőjével előzetesen kell egyeztetniük.

A zsűri képviselői:
A beérkezett pályázati alkotásokat megyénként öttagú zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:
  • az érintett megyei (fővárosi) kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott
  • a megyei közgyűlés elnöke által kijelölt szakmailag illetékes önkormányzati képviselő
  • a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egy képviselője (megyénként eltérő személyek is lehetnek)
  • a Hungarofest Nonprofit Kft. képviselője (megyénként eltérő személyek is lehetnek)
  • az Országmárka Tanács tagjai, vagy az általuk kijelölt személy (megyénként eltérő személyek is lehetnek)
A zsűri elnöke minden megyében az illetékes kormánymegbízott.

Az elbírálás menete:
A pályázatban részt vevő művészeti alkotásokat a pályázók feladata eljuttatni az adott megyében illetékes kormányhivatalba, ahol a pályázati határidő lezárulta után, a zsűri elbírálja a pályázati feltételeknek megfelelő műveket.

Az elbírálás szempontjai:
A pályázati feltételek között megfogalmazott kritériumoknak való megfelelés, ezen kívül fontos szempont a művészi érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, annak újszerűsége és informatív jellege – mennyit árul el az alkotóról és a településről/megyéről/az alkotás témájáról/mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz–, valamint a megvalósítás formátuma és minősége.

Díjazás:
Az illetékes kormányhivatal a Hungarofest-tel közösen a húsz pályázati helyszín mindegyikén eredményt hirdet.
  1. díj: bruttó 750.000 Ft megyénként
  2. díj: bruttó 500.000 Ft megyénként
  3. díj: bruttó 250.000 Ft megyénként 
A díjazott művészeti alkotások a pályamű sajátosságait figyelembe véve kiállításra, bemutatásra kerülnek az adott megyei (fővárosi) kormányhivatal kormányablakában vagy szükség esetén azok közvetlen környezetében.
A további, arra érdemesnek ítélt művekből a zsűri döntésének megfelelően megyénként művészeti kiállítás nyílhat.

A nevezés menete:
A pályázatban részt vevő művészeti alkotásokat a pályázók feladata eljuttatni az adott megyében illetékes kormányhivatalba, ahol azt a pályázati feltételek maradéktalan teljesülése esetén a kormányhivatal egy munkatársa átveszi. A beérkezett pályamunkán minden esetben fel kell tüntetni a pályázat címét, az alkotó nevét és az alkotás pontos címét.

A pályázat időzítése:
A pályázatot a Hungarofest Nonprofit Kft. és a fővárosi és megyei kormányhivatalok együttesen írják ki. A pályázati kiírás értelmében a pályázatok benyújtására az adott megyei (fővárosi) kormányhivatalban nyílik lehetőség.

A sajtótájékoztató időpontja és helyszíne: június 23. A pályázat bejelentése
Június 23. – szeptember 1. Pályázati időszak, a pályaművek leadási határideje az illetékes kormányhivatalok épületeiben.
Szeptember 2 – szeptember 20. A beérkezett pályaművek zsűrizése kormányhivatalonként.
Szeptember 21. Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, a díjazott alkotások bemutatása mind a 20 helyszínen a kormányhivatalok épületében, vagy azok közelében.

A pályázatban részt vevő kormányhivatalok listája: Budapest Főváros Kormányhivatala, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Kormányhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Fejér Megyei Kormányhivatal, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Heves Megyei Kormányhivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Nógrád Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, Somogy Megyei Kormányhivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Tolna Megyei Kormányhivatal, Vas Megyei Kormányhivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Kormányhivatal.
I./ Amennyiben a pályamű és a kormányablak mérete lehetővé teszi, az alkotás a kormányablakban is kiállítható.
III./ A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a pályázat három zsűritag jelenlétével is érvényesen elbírálható.
IV./ A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy amennyiben határidőre nem érkezik be megfelelő minőségű, vagy mennyiségű pályamű, úgy a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati díjakat ne ítélje oda.
V./ A pályázat nyerteseit a díjazásból a hatályos magyar adójogszabályoknak megfelelő adóbevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése