Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2012/3

Minőségi záródolgozatot írtál? Eredeti az alapötlet? Publikálásra érdemes?

Miért nem jelenteted meg?


Legyél rá büszke! Akard kivenni belőle azokat a lehetőségeket, amikért megdolgoztál! Életed végéig minden szakmai megjelenési fórumon hivatkozás lehet: publikációm ... VAN!

A főként doktori disszertációkat megjelentetető ÚT - Új Tudós Kiadó a beérkezett szakdolgozatokat könyvsorozatban, kiadványonként gyűjteményes formában jelenteti meg.


Pályázati határidő: 2012. október 14. este 8 óraPályázati feltételek:

- a benyújtott tudományos mű
nem lehet 2005. január 1-jénél régebbi,
-
a pályázati díj összegének befizetése.

Mellékelni szükséges:

-
a konzulensi, opponensi véleményt, bírálatot (szkennelt formában), mely az érdemjegyet is tartalmazza (amennyiben a vélemény az érdemjegyet nem tartalmazza, úgy az azt igazoló iratot is szükséges csatolni),
- 1000 karakterben kérjük igényesen
összefoglalni, ismertetni (abstract) a benyújtott kézirat tartalmát (ez a kiadás esetén felhasználásra kerül!), valamint feltüntetni, mely témakörben kívánja pályázatát publikálni,
- a pályázó
elérhetőségét (pontos név, postacím, e-mail cím, telefonszám),
- egy postai úton eljuttatott, két tanúval hitelesített
nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja a pályázati anyagában foglaltakkal kapcsolatos jogi és anyagi felelősséget.

A záródolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) témájában nincs korlátozás!


A kiadó törekvése megjelentetni
minden dolgozatot, ahol minőségi, illetve jogi akadályok nem merülnek fel!

Amennyiben a dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal való együttes megjelentetéséhez, úgy az a publikáció során felhasználásra kerül! (A
hozzájáruló nyilatkozatok elérhetőek a honlapon - http://www.ujtudos.hu - a Pályázati közlemény oldal jobb felső sarkáról. Ezt postai úton kérjük az alábbi címre eljuttatni: ÚT - Új Tudós Kiadó Kft. 2067 Szárliget, Baross G. u. 18.)
A dolgozatokat a
ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word formátumban kérjük megküldeni!

A pályázati díj 4000 Ft
.

Ennek összegét az OTP 11740126-20000394 számlaszámra kérjük átutalni! (Hivatkozás szövege: "Kötet" - pályázó neve, címe)


A pályázati díj
egy korábbi kiadvány ára (amely magában foglal egy könyvet, valamint a hozzá tartozó CD-t), melyet a dolgozat beérkezése nyomán egy hónapon belül a kiadó további költségek nélkül eljuttat a pályázóhoz.

A pályázatok fogadásának lezárási ideje:
2012. október 14. este 8 óra!

A pályázati folyamat során
egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi vélemény, illetve a nyilatkozatok utólagos megküldésére!), ennek végső határideje 2012. október 29.
A pályázattal kapcsolatos további információk a honlapon a
Szakdolgozatok kiadása és a Szerzőink figyelmébe menüpont alatt találhatók.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárásban való részvételükkel hozzájárulnak pályázati anyaguknak a kiadó által történő felhasználásához, a
TUDOMÁNY - FELSŐFOKON Válogatás kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból című gyűjteményes sorozatban való megjelentetéséhez!
A megjelenő dolgozatért tiszteletdíj nem igényelhető!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése