Pályázati felhívás Liszt Ferencről szóló rövidfilmekre

Kiíró: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára.

Pályázat határideje: 2011. október 10.

Pályázat témája: a 200 éve született Liszt Ferenc életének, munkásságának bemutatatása, népszerűsítése rövidfilm-alkotásokkal.
A pályázók köre: a pályázat nyílt, azon részt vehet bármely filmelőállító.

A pályázati anyag: pályázni legalább két perc, legfeljebb hat perc hosszúságú, Liszt Ferencről szóló vagy munkásságához kapcsolható filmalkotással lehet, műfajra, illetve a gyártás évére vonatkozó megkötés nélkül.

A részvétel feltételei:

1. Pályázni az 1. számú mellékletben található adatlap kitöltésével lehet, melyhez a pályaművet két példányban, dvd-n kérjük benyújtani. A dvd-n külön feltüntetendő a film címe, hossza és műfaja, valamint rendezőjének neve.

2. A pályázónak művenként a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell tenni.

3. A pályázónak továbbá, a 3. számú melléklet szerint, nyilatkoznia kell arról, hogy nem esik a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 10.

A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkárságának címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell beküldeni postai úton. A borítékon a „Liszt Ferenc-rövidfilm pályázat” megjegyzést kell feltüntetni.

Az eredmények értékelésének és közzétételének módja:

A pályaművekről a pályázat kiírója dönt. Döntésének előkészítésére három főből álló szakmai kuratóriumot kér fel.

A hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap. A pályázat a nyertes pályázók nevét és a nyertes alkotások címét 2011. október 22-ig közzéteszi a www.kormany.hu honlapon.

A pályázat díjai:

A pályázat első helyezettje 2 millió Ft,
második helyezettje 1 millió Ft,
harmadik helyezettje 500.000 Ft díjazásban részesül.

A pályázat első három helyezettjének filmjeit levetítik a 2011. október 22-én megrendezett Liszt Ferenc-esten az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Egyéb feltételek:

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat eljárásának lezárásig tárolja, azokat az értékelésben résztevők számára hozzáférhetővé tegye, illetve a pályázat első három helyezettje esetén a pályaművekről való döntést követően nyilvánosságra hozza.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a értelmében a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá.

A beérkezett pályaműveket a pályázó engedélye nélkül harmadik félnek nem adjuk át. A pályázat lezárultával a tárolt személyes adatokat megsemmisítik.

A pályázati anyaghoz leadott dvd-mellékleteket nem küldjük vissza, nem őrizzük meg.

A pályázatról további információk a NEFMI Mozgókép-művészeti Főosztályán Aponyi Noémitől kérhetők [e-mail: noemi.aponyi@nefmi.gov.hu, tel: (1) 795-6102].

Pályázati dokumentumok itt letölthetőek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése