Ösztöndíj és egyszeri műtárgyvásárlási program

Kiíró: K&H Csoport

Beadási határidő: 2011. május 2. és 4. között

Pályázat tárgya: Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését.


1. a pályázat tartalma
A K&H Csoport (Kiíró) ösztöndíj és egyszeri műtárgyvásárlási programot hirdet fiatal képzőművészek számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését.
a) Az ösztöndíj nyertese (továbbiakban: Ösztöndíjas) számára fél éven keresztül havi pénzbeli támogatást nyújt, majd a művész egy alkotását a K&H gyűjteményébe beemeli.
b) Az ösztöndíjra pályázó művészektől (továbbiakban: Pályázók) összesen 10 alkotást megvásárol, amelyeket szintén beépíti a K&H gyűjteményébe, és a jövőben annak részeként mutatja be (műtárgyvásárlási program).

Az Ösztöndíjasra vonatkozó rendelkezések:
Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (nem meghosszabbítható, továbbiakban: ösztöndíj időszak)
Az ösztöndíj bruttó összege: 125 000 Ft/hó/fő
Az Ösztöndíjas kötelezettségei:
- az Ösztöndíjas az ösztöndíj időszak alatt a harmadik hó végén megrendezett beszámolón (műterem-látogatás keretében) köteles számot adni a végzett munkájáról
- az ösztöndíj időszak végén megrendezett beszámolón (műterem-látogatás keretében) a Kiíró jogosult az ösztöndíj időszak alatt az Ösztöndíjas által készített művekből egy darab műtárgyat választani, amelyet beemel gyűjteményébe, kiállításain bemutatja, a gyűjteményről megjelentetett publikációkban szerepelteti (ennek részleteit az ösztöndíj nyertesével megkötendő szerződés tartalmazza)
- a fenti kötelezettségek elmaradása esetén az ösztöndíj visszavonható, ami a támogatási összeg további folyósításának megszüntetését jelenti (a minimum kötelezettséget a nyertes pályázóval megkötendő szerződés tartalmazza részletesen)

A műtárgyvásárlási programra vonatkozó rendelkezések:
Az egyszeri képvásárlás a Pályázók összesen 10 db alkotására vonatkozik, amelyeket a Kiíró – a K&H Csoportszolgáltató Kft.-n keresztül – darabonként bruttó 200 000 Ft értéken vásárol meg (nem szükségszerű, hogy a pályázat e részének egyik nyertese maga az Ösztöndíjas lesz). A kiválasztott alkotás beszállítását (egy budapesti helyszínre) installálható formában az alkotónak kell biztosítania.

2. a szerződés
Az Ösztöndíjassal a pályázat megnyerésére tekintettel a K&H Táncsics Művészeti Alapítvány köt szerződést, amely szerződés a felek közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, legfőképpen a pályázati kiírásban szereplő támogatási összeg havi részletekben történő folyósítását és az Ösztöndíjas által nyújtandó, kiírásban is szereplő ellenszolgáltatások részletezését.
A műtárgyvásárlási programban a kiválasztott alkotások megvásárlására a – K&H Csoportszolgáltató Kft.-n keresztül – a Kiíró köt szerződést a kiválasztott alkotások készítőivel.

3. részvételi feltételek
Az ösztöndíjra és a műtárgyvásárlási programra egy összesített pályázat benyújtásával jelentkezhet minden akkreditált szakirányú felsőoktatási intézményben – a pályázati kiírás dátumához képest – az elmúlt öt éven belül végzett magyar művész festmény, grafika és fotó műfajban. Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói (kivéve doktori képzésben résztvevők), valamint azok a művészek, akik nem folytatnak rendszeres alkotói tevékenységet.
A pályázó úgy nyújtja be pályamunkáját, hogy abban legalább két darab saját, kész alkotást megjelöl, amelyeket a Kiíró – a műtárgyvásárlási program keretében, kiválasztás esetén – bruttó 200 000 Ft-ért megvásárol.

4. a pályázat tartalmi és formai kritériumai
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- a pályázati adatlap
- a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz (aláírva)
- a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata
- munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása)
- az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) elektronikus és nyomtatott formában (eredeti művek az anyagban ne szerepeljenek)
- a műtárgyvásárlási programban eladásra megjelölt legalább két műtárgy reprodukciója és pontos leírása (cím, méret, technika)

5. a pályázat és a műtárgyak megfelelése a K&H gyűjteményi koncepciónak
A K&H Csoport egységes szakmai koncepció mentén, “művészet egy jobb, teljesebb világért” címmel képzőművészeti gyűjteményt épít. A K&H a gyűjtemény építésére vonatkozóan azt a (nem művészeti) alapelvet fogalmazta meg, hogy az illeszkedjen a Csoport márkaértékeihez, amelyek közül a gyűjteményben megjelenítendő legfontosabb elem a dinamizmus.

A pályázati anyag tartalmának harmonizálnia kell a K&H gyűjtemény művészeti koncepciójával, amelynek három kiemelt tartalmi eleme a következő:

- az ember helye a változás világában, a jelenkor tükre
- rend és káosz, szervezettségre törekvés
- a szépség dicsérete, megfeleltetése a mának

6. a pályázat érvényessége
A pályázatra 2011. május 2. és 4. között lehet jelentkezni a pályázati anyagok leadásával.

7. határidők
a) a pályázatok leadásának helyszíne és határideje:
A pályázat és a portfoliók beadásának helye: EDGE Communications, 1061 Budapest, VI. kerület, Hegedű u. 9. (galéria-bejárat a Paulay Ede utca felől)
Felelős munkatárs: Oláh Zsuzsa
A beadás pontos ideje: 2011. május 2., 3., 4., naponta 10 és 17 óra között
b) pályázatok elbírálásának és véleményezésének tervezett napja
A pályázatok elbírálására – nem nyilvánosan – a pályázatok beérkezését követően kerül sor. A pályázat adott pályázóra vonatkozó eredményéről való értesítést minden pályázó részére a Kiíró legkésőbb 2011. június 10-én elektronikus levélben elküldi.
Emellett a nyertesek – a legkésőbb 2010. június 10. napjáig tartandó – nyilvános sajtótájékoztatón is nevesítésre (név és város megjelölésével) kerülnek a Kiíró által (nyilvános eredményhirdetés), melyhez a Pályázók a pályázat leadásával hozzájárulnak.

c) szerződéskötési kötelezettség
- A K&H Táncsics Művészeti Alapítvány útján a Kiíró és az Ösztöndíjas vállalják, hogy az eredmény sikeres kézbesítésétől számított 30 napon belül szerződést kötnek egymással. Ezt követően – a K&H Táncsics Művészeti Alapítvány útján – a Kiíró legkésőbb a szerződéskötés dátumát követő 30 napon belül a támogatási összeg havi folyósítását megkezdi.
- A K&H Csoportszolgáltató Kft.-n keresztül a Kiíró és a műtárgyvásárlási program során kiválasztott műtárgyak alkotói vállalják, hogy az eredmény sikeres kézbesítésétől számított 30 napon belül kétoldalú szerződést kötnek egymással.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest.

8. értékelés és odaítélés

Az értékelés a pályázat zsűrijeként működő K&H művészeti tanácsadó testület által szakmai szempontok szerint történik. A zsűri tagjai:
- Petrányi Zsolt, művészettörténész, a Műcsarnok volt igazgatója, az AICA (Műkritikusok Szövetsége) tagja
- Szurcsik József, képzőművész
- Topor Tünde, művészeti tanácsadó, az ArtMagazin főszerkesztője
- Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója

9. érvénytelen pályázatok
A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el.

10. odaítélés kritériumai
A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján – ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint – bírálja el a beérkező pályázatokat.

11. további információ a pályázattal kapcsolatban
A pályázati kiírás és adatlap letölthető a http://www.kh.hu oldalról, azon belül a K&H Csoport oldalon, a K&H művészeti gyűjtemény menüpont alatt, illetve elektronikus levél formájában igényelhető a zsuzsa.olah@edge.hu e-mailcímen.
A pályázatról további információt a (36 1) 239 0007 telefonszámon, illetve a zsuzsa.olah@edge.hu e-mailcímen kaphatnak.

K&H Bank Zrt.
1051 Budapest, Vigadó tér 1.
telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000
fax: (06 1) 328 9696
http://www.kh.hu
bank@kh.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése