DAVID ARTS 2011-es irodalmi pályázati kiírása

Ez évi antológiánk több témakörből áll, melyet a David Arts Irodalmi Szekciójának tagjai ötleteiből valók. A pályázaton részt vehet minden magyar anyanyelvű amatőr és hivatásos író, költő. Korhatármegkötés nincs. Csak azt a pályázatot tudjuk elfogadni, ahol mind a 10 megadott témakörben érkezik be mű. A témakörökben szabadon választható a vers vagy a rövidpróza forma.

A pályázatbeadás legkésőbbi határideje 2011. június 15.


A terjedelem viszont mindkét esetben meghatározott! Műfaji megkötés nincs, azonban a pályázónak törekednie kell korunk modern írásstílusára. (Vallási, politikai, vagy furfangosan elrejtet politikai színezetű, másokat sértő írások a kötetben nem jelennek meg!)

Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt ÚJ, még sehol nem publikált műveket lehet beküldeni. (Az a szerző, aki plagizálást követ el, maga felel tettéért, a szerkesztőséget ezért felelősség nem terheli.)

A 10 beérkezett témakörből kiválasztott legjobb 7 pályaművet lektorálás után visszaküldjük egyeztetésre a szerzőhöz, s csak ezután kerül sor a művek beszerkesztésére. Kizárólag színvonalas írások kerülnek be az antológiába. Amennyiben mégis lenne megkifogásolható alkotás, szerzőjét értesítjük és lehetőséget adunk a mű cseréjére, újraírására. A pályaműveket nem feltétlenül kell egy postával elküldeni, ahogy egy-egy mű elkészül, folyamatosan is beküldhető erre az e-mailre: davidarts@davidarts.hu

A pályázati kiírás 10 témaköre:
Életút – Állatvédelem - Szerelmem - Hit – Kincsek - Színház – Két év múlva – Idő – Árnyékban –Visszhang.
A pályázattal kapcsolatos kéréseink:
A mű címe alatt dőlt betűvel kérjük jelezni, mely témakörben készült a mű.
Alcím ne legyen.
Ne kezdődjön minden verssor nagybetűvel.
A művek simán Wordben írva készüljenek.
Formai tördelést, tabulátort alkalmazni tilos.
A vízszintes és a függőleges margó egyaránt 2,5 cm legyen.
Betűtípus: Times New Roman, 12 pontos. Sorköztávolság: szimpla.
PDF formátumot nem fogadunk el.
Verset balra zárva, prózát sorkizárásosan kérjük elküldeni.
Minden művet külön fájlban kérünk csatolni.
Vírusos anyagot küldeni tilos!
Az antológia A5-ös méretben készül, s mivel minden témakör egy oldalra van tervezve, ezért a szövegmennyiségnél a következőkre kell ügyelni:
Rövidpróza maximum 1550 karakter legyen szóközökkel együtt.
Vers maximum 650 karakter legyen szóközökkel együtt.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük csatolni:
Mindenre kiterjedő részletes életrajz az összes születési adattal (szül. hely, év, hó, nap). A szerző irányítószámmal ellátott állandó lakcíme, legalább egy telefonelérhetősége. Két szuper minőségű színes, vagy fekete-fehér portrékép, mely minimum 800 kb. Nagyobb felbontású kép természetesen lehet. (Olyan portrét kérünk, ahol szerző az objektívbe néz) Mindezek hiányában a pályázatot érvénytelennek tekintjük.

Megjelenés:
A pályázat önköltséges. Minden szerző egységesen 7 oldalon jelenik meg a lektorálás során elbírált műveivel. A 8. oldalra a szerző fotója és életrajza kerül. A megjelenési nyomdaköltség oldalanként 2.500 Ft, melyet egy összegben a pályázatbeadáskor személyesen kell rendezni, ekkor a szerzők arról is nyilatkoznak, hogy műveik saját szellemi termékük. A bemutatón minden szerző (a szokványos
gyakorlattól eltérően) nálunk 7 tiszteletpéldányt kap, mellyel a befizetett összeg visszatérül. További antológiák igen kedvezményes áron megvásárolhatók a bemutatón.

A pályázatbeadás legkésőbbi határideje 2011. június 15.

Tervezett műsoros könyvbemutató előreláthatólag 2011. augusztusban várható, az ezzel kapcsolatos végleges és pontos információkról minden pályázót időben értesítünk. Információs mobil: (06-70) 362 9390.

Forrás: www.sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése