Mentsük meg a reményt! - novella- és esszéíró-pályázat

Hogyan lehet eligazodni egy olyan világban, ahol mintha minden a feje tetejére állt volna? Vannak kérdéseid, és érdekelnek a mélyebb válaszok, összefüggések is? Fejezd ki, mutass rá írásoddal, hogy miben látod megcsillanni a reményt és a jobbításhoz vezető utat korunkban. Mitől és hogyan kerülhet közelebb az ember a természethez és ember az emberhez? Ha tudod, mit jelent megállni, elcsendesedni és észrevenni a természet szépségeit, a jelenségek értelmét, ha érzékeny vagy az emberi kapcsolatok apró csodáira, és érdekel a bölcsesség gyakorlatba való átültetése, ragadj billentyűzetet, és kattanj rá a témára, dolgozd ki és küldd be nekünk.

Beküldési határidő: 2012. július 25. (szerda), 24.00 óra
A választható témakörök, amelyek közül mottóként minden novellában és esszében kötelezően fel kell tüntetni egyet:
1. Az emberi értékek kerültek válságba korunkban, ezért az emberek szívét kell megújítani - mindenestül.
2. Soha nincsenek egyedül azok, akiknek társaságát nagy gondolatok alkotják.3. A gondok nem azért vannak, hogy lesújtsanak, hanem azért, hogy próbára tegyék győzelmi képességeinket. Szembe kell nézni a nehézséggel - nyugodtan és a megoldásra irányuló vasakarattal.
4. Az ember nagyságát az határozza meg, amit valóra mer váltani.
5. A gyűlölet csírái nehéz időkben hajtanak ki. Minden tettnek következménye lesz. Ne bántsunk másokat, és előbb vagy utóbb ők sem fognak bántani.
6. Harmóniát nem az azonosság, hanem a különbözőség teremt. A természetben nem létezik egyformaság. A sorozatgyártás emberi szülemény.
7. A tisztaság az igazság látható formája. A tiszta nem romlik.
8. Az energiát nem a hibák elleni harcra kell összpontosítani, hanem az erények megerősítésére. A példa a legjobb tanítási eszköz: mutatni kell, nem pedig követelni.
9. A szabadság az egyén tudatosságára épül, önmaga és a világ megismerésének képességére. Ha az ember nem ismeri önmagát és a világot, önnön szabadságát korlátozza.
10. Az állandóság a türelem, amely úgy tud várni, hogy nem felejt és nem csügged. A türelem az örökkévalóság gyakorlata.
11. Nehogy a viták elvegyék tőlünk a nemeslelkű cselekvés lehetőségét, amely túlmutat személyiségünkön. A történelem kerekét nem a szavak mozdítják előre, hanem a tettek és a teljesítmények.
12. Nem a világot érdemes megváltoztatni, és erre nincs is szükség. Elég, ha megváltoztatjuk az ember világról alkotott képét. A kulcs az emberben van, és az ember mindennek a kulcsa.
Huszonhat éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2012-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. 18. írói pályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek bemutatják az etikai és közösségi értékek szerepét korunkban - vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban -, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében. Pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. Reméljük, minél többen ihletet nyernek és írni kezdenek!

A pályázók köre:
A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.

Értékelési szempontok:
A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:
- Megjelenik-e a kiírás a témában? Kreatív-e a kiírás megközelítése?
- Megfelel-e a cím a szövegnek? Alcím, cím és alcím viszonya
- A mondanivaló és gondolatszövés közötti összhang; kidolgozottság, tempó
- Törekszik-e a pályamunka a gondolatok megalapozására? Ütköznek-e érvek, ellenérvek? Logikai érvelés, ok-okozati összefüggések
- Van-e gondolati: mag, ív és keret? Van-e az írásmunkának eleje, közepe, vége?
- Eleje: felvezetés, kérdésfelvetés; egyértelmű-e a témamegjelölés?
- Közepe: a gondolat kifejtése; követi-e a felvezetés fonalát és végig hű marad-e hozzá?
- Lezárás: van-e konklúzió, végső megállapítás, megválaszolja-e a feltett kérdést?
- Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, szabatosság, helyesírás
- Erkölcsi tanulság, hitelesség: mennyire sikerült kifejezni az etikai, közösségi értékek szerepét az igazság, szépség és jóság keresésében?
- Fejlődés, jövőkép: a beadott novellában vagy esszében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája?
- Az inspiratív, frappáns megoldások az írói véna gyakorlottságától függetlenül előnyt jelentenek
- Olvasóbarát megközelítés: élő kapcsolatot tart-e az írás az olvasóval, meg tudja-e szólítani emberileg is, valamint mentes-e a szélsőséges megállapításoktól?

Formai követelmények, feltételek:
- Legfeljebb 12 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk (szóközök nélkül), és egy szerzőtől legfeljebb két pályaművet tudunk elfogadni. (A karakterszámot a zsűri ellenőrzi.)
- A pályaművek megjelentetésének jogát az eredményhirdetést követően egy éven át fenntartjuk.

Beküldési cím:
A pályázatokat 2012. május 10-től a palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet elektronikusan feltölteni, ahol fellelhetőek a korábbi évek legjobb pályaművei és a varázsmese-gyűjteményünk is. A regisztráláskor szükséges megadni a pályázó jeligés, nem saját nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát. A honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk, a zsűri döntését vagy a pályázótársak írásait élesen bíráló, esetleg sértően kritizáló hozzászólásokat a pályázat tisztasága és a kiírás szellemiségének megóvása érdekében töröljük felületünkről.

Beküldési határidő:
2012. július 25. (szerda), 24.00 óra
A határidő lejártával, a rendszerbe késve érkező pályaműveket sajnos már nem tudjuk elfogadni.

Értékelés:
Az értékelés első körét augusztus 15. és október 24. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a legjobb alkotásokat, amelyeket október 25-től, az értékelés második körében, a palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a szavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a novella- és esszéíró-pályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között filozófiai, etikai témájú könyveket sorsolunk ki.

Eredményhirdetés:
Időpont: 2012. november 17. (szombat), 12.00
Helyszín: Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII., Rigó u. 6-8.
Az első 15 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben telefonon vagy e-mailben értesítjük. A pályázat eredményeiről és a helyezésekről elektronikus hírlevelünkben is beszámolunk.

A pályázat díjazása:
1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom

 A közönségdíj győztese szintén könyvjutalomban részesül.

Az eredményhirdetés után a helyezettek, valamint a legjobb tizenkét írás szerzői az elmúlt évhez hasonlóan a honlapunkon egyéni értékelést kapnak, és a zsűrielnökkel részt vehetnek egy írásaikkal, írással kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen.

forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése