MIBŐL NYERSZ ENERGIÁT? - AZ ELMŰ-ÉMÁSZ ÉS AZ ARC KREATÍV PÁLYÁZATA


Az ELMŰ-ÉMÁSZ az ARC közreműködésével kreatív plakát pályázatot hirdet 14 éven felülieknek!

Mi az, ami éltet? Mi az, ami mozgat? Mi az, ami előre visz nap mint nap?  Miből nyersz energiát? Melyek azok a dolgok, amelyek nélkül lemerülnének elemeid, amelyek hiányában csak fénytelenül, erőtlenül élnéd napjaid?... 

Beküldési határidő: 2011. június 15.Az ELMŰ-ÉMÁSZ az ARC közreműködésével kreatív plakát pályázatot hirdet 14 éven felülieknek!

www.energiapersely.huwww.arcmagazin.hu

Rugaszkodj el bátran a földtől! Alkoss meghökkentőt, merészet!

A zsűri által legjobbnak ítélt 10 pályamű (5 óriásplakát és 5 citylight plakát) Budapesten, Pest megyében és Kelet-Magyarországon 350 példányban 2011. szeptemberében köztéren kerül bemutatásra.

Legyen egyik energiaforrásod maga a kreatív alkotómunka!

Add az energiád, és add magad, hogy mások a te kreativitásodtól, ötleteidtől, humorodtól töltődjenek fel!

Gondolkodj szabadon!

Pályázz!PÁLYÁZATI FELTÉTELEK


Pályázat kiírója az ELMŰ-ÉMÁSZ, valamint az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek:
 • Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy.
 • A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
 • Pályázni csoportosan is lehet.
 • A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.


Pályamunkák beadásának feltételei:
 • A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
 • Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, a pályázati feltételek elfogadása, valamint amennyiben pályázata bekerül a kiállítottak közé vagy nyer a pályázaton, szerződés aláírása és visszaküldése.

A pályázat benyújtásának módja:
 • A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.
 • A pályázónak regisztrálnia kell a fent említett weboldalon, és elfogadnia a pályázati feltételeket.
 • Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
 • Amennyiben a pályázó szükségét érzi, a pályamunkához készíthet leírást (rtf vagy doc formátumban), amelyet szintén a megadott weboldalon tölthet fel.
 • Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
 • Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban, és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
 • A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát a fent említett módon.TECHNIKAI FELTÉTELEK

A pályaműveket opcionálisan óriásplakát (504 x 238 cm), vagy álló citylight plakát (118,5 x 175 cm) formátumban lehet elkészíteni, a pályázati kiírás végén található letölthető forma szerint. Mind óriásplakát terv, mind citylight terv esetén, a pályázónak figyelembe kell vennie azt a kitakart felületet, melyet a kiírók saját információjuk számára tartanak fenn. Ez az üzenet a nyomdai előkészítés során kerül majd fel a bemutatandó plakátokra. Kérjük,  tervezéskor a pályázó feltétlenül számoljon ezzel!
A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

Óriásplakát méret:
A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.

Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.

Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.


Citylight méret:

A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 336 pixel x 496 pixel (= 118,5 mm x 175 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.

A citylight plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 1185 mm x 1750 mm (+ 3 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 56-150 Dpi, CMYK.

Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.
HATÁRIDŐ


A pályázatok leadási határideje: 2011. június 15., szerda éjfél.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Értékelés – Zsűrizés


A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplinák (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil szféra).  valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ képviselői.

A zsűri névsorát az ARC honlapján tesszük közzé június közepén.

A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.


Díjak

A pályázat kiírói mindkét kategóriában (óriásplakát és citylight) 1-1 nyertest hirdetnek. A nyertes művek alkotói bruttó 400-400.000 Ft díjban részesülnek. Mindkét kategóriában további 4-4 alkotás kerül még a díjazottak közé. Alkotóik bruttó 40-40.000 Ft díjazásban részesülnek. A díj további részét képezi, hogy a díjazott alkotások országosan kiállításra kerülnek 2011 szeptemberében, az ELMŰ-ÉMÁSZ köztéri, óriás- és citylight plakát felületein. A 10 kiválasztott pályamű képernyővédőként és háttérképként letölthető lesz a www.arcmagazin.hu, továbbá a www.energiapersely.hu weboldalakról.

A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.

Díjátadás

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján, 2011. szeptember 2-án kerül sor, sajtótájékoztatóval egybekötve.
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírók részére felhasználási engedélyt:

A pályázat kiírói a pályaművekből rendezendő köztéri kiállításon, valamint annak népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A kiírók, úgyis mint a kiállítás rendezői, jogosultak a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett külön díjazás nélkül.

A nyertes pályaművek alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül az ELMŰ-ÉMÁSZ korlátlanul felhasználhassa az alkotásokat cégének reklámozására. Az ELMŰ-ÉMÁSZ - ahol lehetséges - feltünteti az alkotó nevét.

A megnyitó, sajtótájékoztatón résztvevő pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvényen róluk készült fotók megjelenjenek a médiában.

A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A regisztrált alkotók hozzájárulnak ahhoz, hogy az ARC hírlevélben tájékoztassa az aktualitásokról.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: telefonon a (+36 30) 510 8860-as telefonszámon kérhető.

Kövesd a pályázatot a Facebookon!

www.facebook.com/mibolnyerszenergiat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése