CIBA Vision „Mondd el a szemeiddel!” fotópályázat

A pályázat célja annak bemutatása, hogy a látáskorrekcióra szoruló fiatalok is érvényre tudják juttatni szemük természetes szépségét a kontaktlencse segítségével: A „Mondd el a szemeiddel” téma keretein belül a gondolatvilágot és érzelemgazdagságot a fotográfia eszközeivel kell megörökíteniük. A fotók középpontjában a szemek kell, hogy álljanak. Minden érzelem, történet vagy pillanat kifejezése a szemeken keresztül kell, hogy történjen. A pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján mozoghatnak műfaji és tartalmi megkötés nélkül.

A pályázat beküldési határideje: 2011. július 31.


Technikai feltételek

Helyszín: a pályázati anyagok beadása a CIBA Vision www.facebook.com/monddelaszemeiddel oldalára való feltöltésével történik.
Feltöltés kezdete: 2011. május 30. 00.00 óra
Feltöltési határidő: 2011. július 31. 24.00 óra
A pályaművek kizárólag a fentebb említett módon adhatók be.

A zsűrizés az oldalra feltöltött fotók lájkolásával, közönségszavazás alapján történik.

A pályázó csak saját magáról készült fotókkal pályázhat. A pályázó 2 fotóból álló pályaművet kell, hogy beadjon: 1) önmagáról készült korábbi fotó, amin szemüvegben látható. 2) önmagáról készült pályázati fotó, ahol kontaktlencse használatának segítségével „mondja el szemeivel” üzenetét.

A pályázati anyagok formai és technikai követelményei

Képfile technikai feltételei:
File-típus: JPEG, 300 dpi

A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázók a képekhez tartozó címet és a képaláírást a képek feltöltésekor adják meg. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati fotó mellé csatoljanak egy-egy rövid leírást, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a pályázati kiíráshoz.

A file-nevek nem tartalmazhatnak szóközt, alulvonást, egyéb speciális karaktert!

A pályázó hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Díjak

1 db I. díj – Apple Ipad2
1 db II díj – Apple IpodTouch
Továbbá 500 db jelképes különdíj

Az I. és II. dijakat azok között sorsoljuk ki, akik pályázatukra a kampány ideje alatt a legtöbb lájkot kapják, emellett legalább 2 doboz DAILIES AquaComfort Plus 30 db-os kiszerelésű kontaktlencsét vásárolnak és a vásárlást igazoló nyugtát be tudják mutatni.


Díjak átvétele

A pályázat lezárását követően a nyertesek Facebook profiljára, amennyiben nincs, e-mail címére online üzenetet küldünk, melyben részletes tájékoztatást adunk a nyeremény átvételéről.

Szerzői és személyiségi jogi feltételek

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a CIBA Vison-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Pályázó a fotó pályázatra való elküldésével ingyenesen engedélyezi,
1. hogy a CIBA Vision a fotókat kizárólag a pályázattal összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és híradásokban közzé tegye (ide értve a CIBA Vision weboldalát és egyéb online felületeket)
2. hogy a CIBA Vision weboldalán, illetve az általa létrehozott Facebook rajongói oldalon időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat. A fenti célok érdekében a CIBA Vision jogosult a fotók tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön.

Arra, hogy a fentiektől eltérő célokra használja a CIBA Vision a fotókat csak külön szerződés alapján jogosult.


RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Részvételi feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Mondd el a szemeiddel!” CIBA Vision fotópályázat részvételi szabályzatát a pályázatban való részvétel előtt!


1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék meghirdetője a Novartis Hungária Kft., CIBA Vision, melynek bejegyzett székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 78. II. em. (továbbiakban: „Meghirdető"), szervezője a VM.komm. Kft., (továbbiakban: Szervező), székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 4., amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Részvételi feltételek
A promóciós játékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett www.facebook.com/monddelaszemeiddel oldalra feltöltik a pályázati kiírásnak megfelelő fotóikat, illetve akik a regisztrációhoz szükséges adataikat megadták, az oldalt pedig „lájkolták”.
Egy játékos 2 darab fotót tölthet fel az oldalra. Kettőnél több fotó azonos néven történő feltöltése esetén a továbbiak törlésre kerülnek.  A játékban való részvétel ingyenes.

3. A játék időtartama
A játék időtartama: 2011. május 30. – július 31. A megadott határidő után beérkező pályázatokat a szervezők érvénytelennek minősítik.

4. Nyeremény és sorsolás
Az I. és II. dijakat azok között sorsoljuk ki, akik pályázatukra a kampány ideje alatt a legtöbb lájkot kapják, emelett legalább 2 doboz DAILIES AquaComfort Plus 30 db-os kiszerelésű kontaktlencsét vásárolnak és a vásárlást igazoló nyugtát be tudják mutatni.
Az eredményhirdetésre 2011. augusztus 3-án kerül sor. Holtverseny, azaz „lájk-egyenlőség esetén” szakmai zsűri dönt a nyertes pályázatot illetően.

A pályázat díjazottait a díjak átvételének módjáról és helyéről a Facebook oldalukon vagy e-mailben értesítjük.

A játékban a Szervező a következő nyereményeket osztja ki: első helyezett egy darab Apple iPad 2, második helyezett egy darab Apple iPod Touch. A további 500 legtöbb lájkot begyűjtő jelképes értékű nyereményben részesül (melyhez nem szükséges termékvásárlás). A nyeremény nem ruházható át és készpénzre nem váltható, nem cserélhető.

A Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a díjak után befizetendő adóterheket és intézi a játékhoz szükséges engedélyek megszerzését.

Ha valamilyen oknál fogva a nyertesekkel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 1 héten belül a kisorsolt nyeremény átadása ügyében, vagy a Dailies AquaComfort Plus 30-as vásárlást igazoló nyugtát nem tudja felmutatni a nyereményt a sorban következő legtöbb „lájkot” kapó pályázóknak ítéli oda a Szervező, aki rendelkezik a feltételnek megfelelő vásárlást igazoló nyugtával.
A nyeremény személyesen, a személyazonosság igazolását követően vehető át, Szervező székhelyén vagy postai úton a nyertes által megadott címre történő kézbesítéssel.

Szervező fenntartja a jogot a pályázat törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészében történő megtagadására, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. Szervező fenntartja a jogot ezen feltételeket vagy magát a pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a pályázatot bármikor visszavonni.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék Facebook oldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék.

5. Adatvédelem
A pályázatban való részvétel és a szükséges adatok megadása önkéntes, az adatok megadása egyben a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A hiányosnak vagy hamisnak bizonyuló minden nevezés érvénytelennek tekinthető!
A hiányos nevezésekért, ill. jelentkezésekért a szervezők nem vállalják a felelősséget.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A részvételi szabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez a pályázó hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a pályázatban való részvétel alapján.

A játékba történő önkéntes részvétellel, adataik elküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Meghirdető részükre kizárólag marketingtartalmú e-mail üzeneteket küldjön. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékosnak a játékot követően külön kell rendelkeznie a Szervező felé.

6. Kizárás
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik megsértik a részvételi feltételeket. A pályázat szervezőjének bármely, a jelen pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető és annak kapcsán a szervezők levelezést nem folytatnak.
A játékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják az ezen részvételi szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. 

A Novartis Hungária Kft., CIBA Vision minden tőle telhetőt megtesz - részvételi szabályzatban foglalt – határidők betartása érdekében, előre nem látható okból bekövetkező késedelem azonban előfordulhat, mellyel kapcsolatos felelősséget Meghirdető ezennel kizárja.

Jelen játékban nem vehetnek részt Meghirdető és Szervező munkavállalói és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése