Széll Kálmán Tér rekonstrukciója 2012

A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012. Városépítészeti és Építészeti Tervpályázat” megnevezésű nyílt tervpályázati eljárás” 

Rövid meghatározás:
A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére az Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében.

Pályázati határidő: 2012 november 13., 24:00 óráig

A Tervpályázat tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és építészeti tervjavaslatok kidolgozása.
Az Ajánlatkérő által támasztott tervezési követelményeket a Tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
A tervezési terület pontos lehatárolása a Tervpályázati dokumentációban került rögzítésre.
A Széll Kálmán tér és környezetének városépítészeti eszközökkel történő rendezése érdekében a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására az Ajánlatkérő pályázati formában keresi, illetve választja ki a legjobb tervjavaslatot és a feladat elvégzésére alkalmas tervezőt.
Cél, hogy a Széll Kálmán tér Budapest közlekedési rendszerében betöltött kiemelt szerepéhez és a városszerkezetben elfoglalt helyéhez méltó módon, előnyös adottságait kihasználva újjászülethessen.
A tér-rekonstrukció megvalósíthatósága érdekében funkcionálisan jól működő és reálisan megvalósítható építészeti javaslatokat várunk, melyek alapján a tér megújítása a mai kor elvárásainak megfelelő, magas építészeti színvonalon megtörténhet.

Teljes kiírás letöltése (PDF)
I.1.    Ajánlatkérő:    FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. ( 1024 Budapest, Lövőház utca 37.)
            Kapcsolattartó:    Schulek János műszaki igazgató
            e mail:    musz.ig.titkarsag@fomterv.hu
            Telefon: +36 1 3459500        Fax:+36 1 3459550


I.3.    Kérdések
A pályázók a tervpályázati kiírással és dokumentációval összefüggésben kérdéseket tehetnek fel 2012. szeptember 29-ig az I.1) pontban meghatározott cím(ek)re küldött telefax üzenetben vagy elektronikus levélben. A válaszokat az ajánlatkérő 2012. október 3-ig adja meg.

I.4.    Beadás
A pályamű(vek) beadásának helye és ideje: a pályaművek kizárólag postai (tértivevényes ajánlott)  küldeményként adhatók fel, 2012. november 13. napján  24:00 óráig. A Bíráló Bizottság a határidő után benyújtott, valamint a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a titkosságot megsértő pályaművet a tervpályázatból bírálat nélkül kizárja. A benyújtás időpontjának az ajánlatkérő a postai feladás igazolt dátumát tekinti.

I.5.    Eredményhirdetés
A tervpályázati eljárás eredményének kihirdetése: 2012. december 11., 10:00 órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén (1024 Budapest, Lövőház utca 37.).

I.6.    Díjazás
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 22.000.000,- Ft (azaz Huszonkét-millió forint) áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege:         bruttó 8.000.000,- Ft (azaz Nyolc-millió forint)
A megvétel legkisebb összege:     bruttó 600.000,- Ft (azaz Hatszáz-ezer forint) lehet.

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.

I.7.    A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg.

Teljes kiírás letöltése (PDF)

forrás: mek.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése