NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázata iparművészek számára

Az  NKA  Iparművészeti Szakmai Kollégiuma és az Építőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot ír ki most épülő vagy  felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő - iparművészeti  alkotásokra.

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

Leadási határidő: 2011. június 24-ig beérkezően


Az  NKA  Iparművészeti Szakmai Kollégiuma és az Építőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot ír ki most épülő vagy  felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő - iparművészeti  alkotásokra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi  CL XIX. Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet:

A támogatás formája: vissza nemtérítendő támogatás.
A támogatás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

A pályázatban résztvevő iparművészek a jelen kiírásban az alábbi épületekhez kapcsolódó iparművészeti alkotások megtervezésére és elkészítésére pályázhatnak.

1. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal - 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
1 db barokk átiratú kerámiakályha (működőképes legyen)
Méret - 85(SZ) x60(MÉ) x280(MA)
Helye: Laffert-kúria - 2330 Dunaharaszti, Fő út 172.
Építész: Kiss-Gál Zsuzsanna - Atelierarchitects  Építészeti Kft., 1048 Budapest, Hajló utca 41.

2. Fonyód Város Polgármesteri Hivatal - 8640 Fonyód, Fő u. 19.
Pirogránit dombormű (relief)  Méret - 2,75(M)x1,7(SZ)
Helye: Kulturális Központ - 8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.
Építész: Kovács Ferenc, Fonyód, Makai u. 14.

3.Pilismarót Polgármesteri Hivatal - 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc u. 15.
Murális kerámia burkolat
Méret - 1,6(M)x4,0(SZ)
Helye: Bozóky Mihály Általános Iskola aulája - 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14.
Építész: Borosházi Tamás - Vino-Dom Bt., 2028 Pilismarót, Rákóczi út 78.

4. Bp. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - 1184 Budapest, Üllői út 400.
Kültéri, építészeti, optikai és plasztikai üveg díszítőelem (építészeti üveg)
Méret - 6,92+5,67 m2-es terület
Helye: Pestszentimrei Közösségi ház - 1188 Budapest, Vasút u. 48.
Építész: Juhász Kálmán - Boczkó Építész Iroda Kft., 2600 Vác, Nárcisz köz 1.

A tervezéshez szükséges alapdokumentáció az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium titkáránál (Pusztai Mária) 2011. június 1-23. között beszerezhető.
(1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.)

Az iparművészeti alkotásokat legkésőbb 2012. június 30-ig kell megvalósítani.
A pályázatokat az Iparművészeti Szakmai Kollégium bírálja el.
A beérkezett pályázatokat elbíráló kollégium ülésén az Építőművészeti Szakmai Kollégium 2 fővel, az épülettervező, (1 fő) és a tulajdonos vagy fenntartó (1 fő) - tanácskozási joggal - képviselteti magát.
Döntés előtt a pályázatokban szereplő művek 1:10 léptékű tervét, műleírását a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által felkért szakértők zsűrizik!
A támogatott alkotást elkészítő iparművésznek a kiírt terület építészével kell együttműködnie.

Altéma kódszáma: 1729

Pályázhatnak: professzionális iparművészek, (csoportok, közösségek nem) kizárólag a fenti épületekhez 
kapcsolódó alkotások terveinek dokumentumaival. (Lásd a pályázathoz csatolandó dokumentumok listáját!)

A pályázó iparművésznek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. (Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő.)

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
 • szakmai anyagköltség
 • technológiai költség (pld. égetés, olvasztás stb.)
 • tervezés, kivitelezés tiszteletdíja - a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kijelölt szakértők szakvéleménye alapján az alkotás megállapított értékének 80%-a - maximum 1.500.000 forint
 • szállítás.
A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot
 • referenciaanyagot (az utolsó 3 év munkáiból)
 • a pályázati tárgy részletes, 1:10-es tervét
 • a megvalósítás részletes ütemtervét
 • anyag és színmintát.
Az altémában felosztható keretösszeg: 9 millió Ft
A kollégium bírálati szempontjai:
 • Milyen a tervezés színvonala, kivitelezhetősége?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?
Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (”minta” pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely
megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. június 24-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphat.
Forrás: www.nka.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése