Az EuroparlTV 2011. évi videoklip versenye

Az Európai Parlament versenyt hirdet az uniós polgárok részére,, hogy készítsenek egy rövid és szórakoztató vírusvideót "Sokféleség Európában" címmel. Te hogyan látod ezt a témát? A különböző nyelvektől a fura szokásokig, a divattól az ételekig - a téma kimeríthetetlen!

Beküldési határidő: 2011. július 31
1. Miről szól a verseny?
EuroparlTV, az Európai Parlament internetes tévécsatornája videofilmversenyt rendez. A résztvevők, kreativitásukat kihasználva legfeljebb 3 perces videoklipet készítenek.

2. Ki vehet részt?
A videofilm verseny mindenki számára nyitott, korra, nemre, fajra, nemzetiségre, vallásra vagy foglalkozásra való tekintet nélkül.

3. Videoklip témája: Sokszínűség Európában
A témának az EU-n belüli kulturális sokszínűségre kell összpontosítania. Ez lehet a nyelv(ek), a divat, a zene, a művészetek, a főzés, az építészet, a táj vagy bármely egyéb téma. A videofilmnek fantáziadúsnak, szórakoztatónak és a nemzetközi közönség számára is vonzónak kell lennie.

4. Díjak

1. díj: Utazás két fő részére három tetszőleges európai városba
2. díj: iPad
3. díj: Leica fényképezőgép
A film gyártási költségei vagy az egyéb költségek a jelentkezőt
terhelik.

Részvételi feltételek

Gyakran feltett kérdések

Regisztrációs űrlap

teljes info: http://www.europarltv.europa.eu/the-contest-information.aspx

5. Követelmények

1) Technikai kritériumok:
A videoklip hossza minimum 60 másodperc és maximum 3 perc lehet.
A sugározható minőségű formátumok az alábbiak lehetnek: MPEG 2 és 4 formátum, AVI tömörítetlen fájl vagy QuickTime tömörítetlen fájl (DVCodec formátumban).

2) Nyelvi sokoldalúsági kritériumok:
A videoklipet oly módon kell elkészíteni, hogy valamennyi európai könnyen megérthesse. Az Európai Parlament nem fogja a videót feliratozni, sem szinkronizálni.
A regisztrálás során a jelentkezőnek anyanyelvén kell megadnia a videoklip címét (maximum 20 karakter), valamint egy rövid leírást (maximum 80 karakter); az EuroparlTV mind a címet, mind a leírást lefordítja a 22 hivatalos nyelvre és az EuroparlTV honlapján közzéteszi.

3) Magánéletre és diszkriminációmentességre vonatkozó kritériumok:
A videoklip nem sértheti a reklámjogokat vagy élő, illetve elhunyt személyek magánéletét; nyilvános fórumon való közzétételre alkalmasnak kell lennie és nem tartalmazhat szexuális magatartást kifejező, obszcén vagy erőszakos felvételeket.
A nemzetiségre, nemre, fajra, etnikai származásra, vallásra, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra vonatkozó diszkriminációt tartalmazó videoklipek nem pályázhatnak.

6. Eljárás

6.1. Regisztrálás és benyújtás
A versenyen való részvételhez a jelentkezőknek ki kell tölteniük az online jelentkezési lapot, amelyben kijelentik, hogy elfogadják a verseny feltételeit és szabályait. A jelentkezési lap erről a címről tölthető le:
http://www.europarltv.europa.eu/the-contest-information.aspx

A jelentkezések feldolgozása online történik. A személyes adatok (mint név, cím stb.) feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletnek megfelelően fog történni. (Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 18-i 45/2001/EK rendelete.)

A jelentkezőknek legkésőbb 2011. július 31-én (közép-európai idő szerinti) 24 óráig kell benyújtaniuk videoklipjeiket a következő címre: europarltv.europa.eu/contest. Ezután a jelentkezők emailben kapnak visszaigazolást a videó feltöltéséről. Fontos tudnivaló, hogy a videoklip elküldése után már nincs lehetőség változtatásra vagy egy újabb verzió feltöltésre.

6.2. Előválogatás
Az előválogatás és az EuroparlTV honlapján való közzététel érdekében a videoklipnek meg kell felelnie az 5. pontban meghatározott 3 követelménynek: 1. technikai feltételek, 2. nyelvi sokoldalúság és 3. magánéletre és
diszkriminációmentességre vonatkozó szabályok.

7. Közönségszavazás
Az EuroparlTV honlapján valamennyi kiválasztott videoklipet közzéteszi (2011.09.15.). A közönség egy hónapig (2011.10.15-ig) nézheti meg a klipeket, szavazhat és választhatja ki a kreativitás és eredetiség (ötlet) szempontjából legjobb videókat.

A szavazás eredményei naponta megtekinthetőek lesznek, lehetővé téve, hogy a közönség átlátható módon követhesse a szavazást.

A közönségszavazás 2011. október 15-én lezárul; a három legtöbb szavazatot kapott videoklip lesz a verseny győztese (díjakat lásd a 4. pontban).

8. Szerzői jog és jogi rendelkezések
  • A jelentkezők garantálják, hogy ők a videoklip szerzői. A jelentkezők garantálják, hogy rendelkeznek a klipre és minden egyéb, a videóban található tartalomra – beleértve a zenére – vonatkozó jogokkal.
  • A jelentkezők garantálják, hogy a videoklipben szereplő valamennyi személytől, vagy azok jogi képviselőjétől jogszerű, érvényes és meglévő felhatalmazással rendelkeznek. Az EuroparlTV nem vállal felelősséget a jelentkezők és harmadik fél közötti, a videoklip szerzői jogára vonatkozó vitákért.
  • Videoklipjeik beadásával a jelentkezők beleegyezésüket adják, hogy a verseny alatt és után az EuroparlTV sugározhatja klipjeiket.
  • A videokliphez kapcsolódó név, szerzői jog és más egyéb szellemi tulajdonjog a jelentkezők kizárólagos tulajdonjogai.
  • Az EuroparlTV utalni fog rá és tudomásul veszi, hogy a videoklipeket a jelentkezők készítették és az a tulajdonukat képezi.
  • Az Európai Parlament videó- és fényképfelvételeit az Audiovizuális Szolgálat honlapjáról lehet letölteni http://www.europarltv.europa.eu/the-contest-information.aspx. Minden más egyéb forrást elfogadunk, amennyiben azokat nem védi szerzői jog.
9. Kérdések

A jelentkezők további információkat találnak az EuroparlTV honlapján:
europarltv.europa.eu/contest vagy kérhetnek email címén:
europarltv@europarl.europa.eu.

Menetrend:
Verseny kezdete: 2011. május 1.
Benyújtási határidő: 2011. július 31.
Előválogatás: 2011. szeptember 14-ig
Filmek közzététele és közönségszavazás: 2011. szeptember 15. – 2011. október 15.
Győztesek kihirdetése: 2011. október 15.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése