BAYER Klímavédelmi Fotópályázat és Kiállítás

Klímavédelmi Fotópályázat és Kiállítás 2011

A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) klímavédelmi fotópályázatot hirdet "Élet az erdőben" címmel. Hivatásos és hobbifotósok hét kategóriában indulhatnak. A győztesek értékes, fotózáshoz és/vagy telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban részesülnek. 

Határidő: 2011. június 12.


Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
 
1. Háborítatlan természet kategóriába olyan képeket várunk, amelyek az
- érintetlen, környezetkárosító hatásoktól mentes erdők természetes szépségét, biológiai sokféleségét mutatják be (pl. természetes lakhelyükön élő erdei állatok sokféleségét, viselkedését, "szokásait" bemutató képek, a hajnali erdő szépségét bemutató képek, stb.)
- az ember az erdőkben fellelhető állat- és növényvilágra gyakorolt pozitív hatását ábrázolják (pl. állat- és növényvilágról való közvetett gondoskodás, etetők állítása, erdőtelepítés, tudatos erdőgondozás stb.)
 
2. Lenyomat az élővilágon kategóriába olyan képeket várunk, amelyek az
- emberi környezetszennyezés állatokra és növényekre gyakorolt hatásait ábrázolják (pl. falopás, erdőirtás negatív következményei, vadászat, lég- és zajszennyezés hatása az erdő életvilágára stb.)
- az érintetlen természet, illetve a szennyezett környezet közötti kontrasztot bemutató alkotások (pl. elhanyagolt erdőrészek, az illegális szemét-lerakóhelyek kreatív bemutatása stb.)

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:
1. Hobbi- Háborítatlan természet
2. Hobbi - Lenyomat az élővilágon
3. Professzionális - Háborítatlan természet
4. Professzionális - Lenyomat az élővilágon
5. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)
6. 3D (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)
7. Mobil (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)

A pályázat díjazása:

A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Bayer Hungária Kft. (továbbiakban Rendező) által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló szakmai zsűri (továbbiakban Zsűri) végzi.
 
A Professzionális (hivatásos természetfotós vagy a fotózást foglalkozásszerűen űző), a Hobbi (nem professzionális természetfotós és a fotózást nem foglalkozásszerűen űző), a Junior (14-18 év közötti fiatalok), a 3D és a Mobil kategóriában pályázók alkotásai külön-külön kerülnek elbírálásra.

Minden kategóriában egy-egy nyertes kerül meghirdetésre a fotópályázat lezárultával. A Professzionális kategória nyertesei, valamint a Hobbi, Junior (14-18 év közötti) 3D és Mobil kategóriák győztesei értékes, fotózáshoz és/vagy telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban részesülnek.
 
A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is átadásra kerül, melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el. A közönségszavazásról bővebb információ a "Pályázaton való részvétel módja" fejezetben olvasható.
Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.
 
A képek megítélésénél a Zsűri számára elsőrendű szempont a Rendező szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása.

A Zsűri tagjai:

Dr. Juhász Árpád - geológus, a zsűri elnöke
Máté Bence - fotográfus, BBC Wildlife Photographer of the Year 2010
Radisics Milán - a "naturArt" Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke
Zsila Sándor - fotográfus, a "Találkozás a Természettel - Az év természetfotósa" című pályázat többszöri győztese, a ’naturArt’, valamint a Természetfotósok Nemzetközi Szövetségének tagja
Kudász Gábor Arion - fotográfus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója

Pályázati és részvételi feltételek:

A pályázaton részt vehet minden hobbi- és hivatásos - Magyarországon élő és alkotó - fotográfus.

A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel vagy 3D digitális fényképezőgéppel készült, legalább 5 megapixel (2582x1936) felbontású fényképekkel, valamint mobiltelefonnal készült fényképekkel lehet részt venni, melyek kicsinyített (1400x1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon. A pályázatra fénykép csak digitális formában nyújtható be!
 
Pályázni szerzőnként maximum 8 (nyolc) darab 2010. július 1-je után Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a Pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.

A pályázati képek utómunkájánál bizonyos korrekciók megengedettek!
A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!
A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).
3D kategóriában a képeket (a 3D kép-pár egyik felét) JPG formátumú nézőkép formájában lehet feltölteni.
Mobil kategóriában a zsűri az egyedi ötletet, a látásmódot, a koncepciót és az újszerűséget díjazza. A mobiltelefonnal készült képek esetében nincs méret-meghatározás, a pályázat ezen szakaszában ebben a kategóriában szintén nézőképet várunk.
Fotósorozattal a pályázaton való részvétel nem megengedett.

Képfile technikai feltételek:

File-típus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve
Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel, eredeti arányának megtartásával kicsinyítve.
3D: Az előzsűrizésre JPEG képet kérünk (a 3D képpár egyik felét), továbbjutás esetén kérjük a sztereó formátumú MPO kiterjesztésű képet.

A pályázaton való részvétel módja:

A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.
A http://www.bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu oldalon történő regisztráció és belépés után a Pályázóknak lehetősége nyílik on-line feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepció leírással együtt.

Koncepció leírás: a Pályázók vállalják, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást csatolnak, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó az erdő élővilágának megóvásához és/vagy mire szeretnék felhívni a figyelmet a fotóval.
A feltöltött képek, címek és koncepciók a pályázat lejártáig módosíthatóak.
A pályázati oldalon a regisztráció 2011. május 9-től aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2011. június 12-én 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket. A határidő leteltével újabb képek feltöltésére nincs lehetőség.

Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük a Pályázókat, hogy lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést!

A zsűrizés több fordulós. A Zsűri (már a pályázati idő alatt) on-line (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát. A nyilvános zsűrizés elé csak az előzsűrizett, formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek.

Nagyméretű képek feltöltése: Az előzsűrizett, zsűrizésre beválogatott képek gazdáit 2011. június 17-én e-mailben kiértesítjük. A Pályázók vállalják, hogy amennyiben értesítést kapnak, a minőségi zsűrizés és a kiállítás létrehozása érdekében 2011. június 17. és 20. között a beválasztott képet az eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumban (eredeti digitális fájlnak megfelelő méretben) feltöltik a http://www.bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalra. 3D kategóriában az MPO formátumú, Mobil kategóriában szintén az eredeti méretben készült, lehető legnagyobb felbontású képeket várjuk. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Pályázó automatikusan kizárásra kerül!
A Zsűri az előzsűrizett képekből 2011. június 22-én választja ki a nyertes, illetve a kiállításra szánt fotókat. A zsűrizés zárt, de annak folyamata on-line, a http://www.fotoklikk.hu címen követhető.
A zsűrizés során 15 kép kiválasztásra kerül, melyek közül a közönség szavazás során ítéli meg a díjat a legjobbnak tartott munkának. (A 15 kép nem tartalmazza a 7 kategória nyertes képeit.) A közönségszavazás a http://www.bayerfotopalyazat.hu weboldalon kerül megrendezésre, 2011. június 24-én 0 órától 2011. június 30-án 24 óráig. A közönségszavazás módjáról további információ a http://www.bayerfotopalyazat.hu és a http://www.bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalon olvasható.
A nyertes képek valamint a Zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt alkotások 2011. június 23-tól Budapesten valódi kiállítás, országszerte több nagyvárosban pedig virtuális kiállítás keretein belül is megtekinthetőek lesznek.

Díjátadás:

A Zsűri 2011. június 23-án tart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.
Az odaítélt díjakat a Zsűri 2011. július 7-én sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadó keretében osztja ki.
Az átadót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képek a fizikai formában létrejövő kiállítás mellett a pályázat weboldalán, és augmented reality (kiterjesztett valóság) alkalmazáson keresztül is megtekinthetőek lesznek.

Szerzői és szomszédos jogok:

Tekintettel arra, hogy a pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a Pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.
A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a zsűrizés internetes közvetítése során a képeket a http://www.fotoklikk.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.

A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a http://www.fotoklikk.hu és a http://www.bayerhungaria.hu weboldalon, a mindenkori pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer - UNEP "Élet az erdőben" Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.

A Pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.
A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A Pályázó beleegyezik, hogy részére a http://www.fotoklikk.hu és a http://www.bayerhungaria.hu a Bayer Hungária Kft. mindenkori pályázatához kapcsolódó hírlevelet küldjön, melyet igény esetén visszaigazoló e-mailben lemondhat.

A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a 2Republic BTL Reklámügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.
http://www.bayerhungaria.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése