Paint Up! – Virtuális épületfestés

2011. június 14-ig hosszabbított az idei Paint Up!

Készíts virtuális épületfestéshez szabadon választott témában, a Magyar Tudományos Akadémia Központi épületének középső homlokzatára, az épület architektúrájával harmonizáló, zenei aláfestéssel komponált, 3 perces projektoros kivetítésre alkalmas képanyagot (animáció, videó, montázs stb.).

Pályázatot nyújthat be:
A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak
18 év alatti természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával pályázhat
Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója
A csoportosan pályázó legfeljebb egy csoportban közreműködhet
Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet
Profik és amatőrök egyaránt pályázhatnak
A kiíró Visualpower Kft. és szervező-, együttműködő partnereinek dolgozói, tagjai, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei
Az érvényes pályázat feltétele a paintup.visualpower.hu oldalon történő „Anyagleadás-regisztráció”. Minden pályamű külön regisztrációt igényel!
A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázót azonnali hatállyal kizárjuk a versenyből. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A pályázó a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, “Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.
A pályaműben tilos bármilyen létező vagy fiktív, direkt vagy bújtatott reklám elhelyezése, azaz tilos terméket, márkát, nevet, emblémát, felismerhető arculati elemet, feliratot stb., és/vagy bármilyen, a pályázóra utaló jelet megjeleníteni! Ennek be nem tartása a pályamű automatikus kizárásával jár!
A pályamunkák benyújtásának módja
Az érvényes pályázat feltétele a paintup.visualpower.hu oldalon történő „Anyagleadás-regisztráció”. Minden pályamű külön regisztrációt igényel.
A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, “Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.
A pályamunkák 3 perc időtartamúak legyenek.
A pályaműveket az alábbiak szerint kérjük elkészíteni és beadni:
Quick Time videóformátum
Photo JPEG
25 FPS
Minőség: 95%
(Compression Type: Photo JPEG, FPS: 25, Quality: 95)
A videóanyagnak tartalmaznia kell a hangsávot!

A pályaművek beadása:
A paintup.visualpower.hu oldalon az „Anyagleadás-regisztráció” menüpontban.
Kérjük, mielőtt regisztrálnál és beküldenéd a pályamunkádat, figyelmesen olvasd el a regisztráció menetének leírását!

A regisztráció menete röviden:
Kiválasztani, hogy EGYÉNI vagy CSOPORTOS pályázatot szeretnél beadni.
A kért információkat az adatlapon megadni.
A „Pályamű regisztráció” gombra kattintani.
A kapott aktiváló “kulcs”-csal (link) a regisztrációt véglegesíteni.
A kapott FTP hozzáféréssel a pályaművet, (ha szükséges a „Szülői hozzájárulási nyilatkozatot” is) feltölteni.
Ha egy pályázó több versenyművel pályázik, akkor az egyes alkotásokat külön-külön kell regisztrálni, és a pályaműveket egymástól eltérő elnevezéssel kell feltölteni!
A pályaműben való személyes adat vagy arra utaló bármely, egyéb jelzés elhelyezése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
Pályaművek beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk!
Pályamunkák kötelező technikai paraméterei

Segédanyagok:
Mintasablon (template) – méretarányos, a vetítendő felület pontos meghatározásával
Segédfotó – az épület környezetének, architektúrájának szemléltetésére, nappali fényviszonyok között készült felvétel, a megvetítendő felület figyelemfelkeltő kiemelésével

Figyelem!
A nappali képet a tervezés könnyebbé tételéhez, a homlokzat részletgazdagságának szemléltetéséhez adjuk meg, a pályamű elkészítésénél éjszakai látványban gondolkodj! Mondanivalód kifejezésére az architektúra elemeit is használd!
A pályaműveket a pályázók a kiíró által megadott mintasablon (template) szerint kötelesek elkészíteni, más háttér, alap használata a pályázatból történő automatikus kizárással jár.
A mintasablon méretét, elhelyezését, felbontását stb. megváltoztatni TILOS!
A mintasablont és a segédfotót a paintup.visualpower.hu oldaláról tudod letölteni.

Felbontás:
1120×1050
Megjelenítési sebesség:
25 FPS

Fájlformátum:
Quick Time, codec: Photo JPEG, minőség: 95%

Hang:
A videóanyagnak tartalmaznia kell a hangsávot
A pályaműveket 2D és 3D animációs, filmes, videó és/vagy számítógépes, illetve bármilyen technikával készíthetik a pályázók.

Időtartam:
3 perc

Zenei aláfestés:
Szabadon választott műfajban

Technikai információ:
A pályaműveket Hippotizer HD V3 médiaszerverről, 4 db (2 x 2 db 20.000+16.000 Ansi Lumenes) óriás fényerejű, DLP-s projektoral jelenítjük meg a rendezvényen.
Kérdés esetén a paintup@visualpower.hu e-mail címen lehet érdeklődni.
Hétfőtől péntekig, naponta 9-17 óráig válaszolunk!

Részvételi díj
Természetes személyek számára a részvétel ingyenes.
Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 60.000,- Ft+Áfa (Bruttó 75.000,- Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetni, ha az előzsűri a pályamunkát beválogatja a 2011. június 25.-i döntőbe.

Határidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 9.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
A 18 év alatti egyéni pályázóknak, illetve csoportos pályázat esetén minden 18 évnél fiatalabb csapattagnak kötelezően beadandó, a törvényes képviselő által aláírt „szülői hozzájárulási nyilatkozatot” scannelt formában, a pályaművel együtt, 2011. június 9-én 24.00 óráig kell feltölteni a pályázat regisztrációja során kapott FTP tárhelyre.

Zsűrizés, értékelés
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai a vizuális kultúra neves hazai szakértői, képviselői (pl.: művészetek, vizuális kommunikáció, filmrendezés stb. területekről).
A zsűri a pályaműveket előzsűrizi, és kiválasztja az általa legjobbnak vélt 12 pályamunkát, melyeket a 2011. június 25.-i döntő során, a nagyközönség előtt is levetítünk.
A műfaj jellegéből adódóan előnyt élveznek azok a pályamunkák, melyekben az alkotók, mondanivalójuk kifejezésére, az architektúra elemeit is használják.

Az előzsűrizés eredményéről legkésőbb 2011. június 20-ig minden pályázót értesítünk.
A továbbjutott 12 pályaművet a döntőn, azaz a nyilvános vetítéskor, a helyszínen, a valós körülmények közötti bemutatást követően, a zsűri az általa meghatározott szempontok szerint (pl.: művészi érték, kreativitás, illeszkedés az architektúrához stb.) rangsorolja. Ez a rangsor lesz a verseny végleges eredménye.
A zsűritagok névsorát a paintup.visualpower.hu oldal „Zsűri” menüpontjában tesszük közzé.
A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak be, vagy hagyjanak ki pályamunkákat a pályaművek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

A döntőn, a pályaművek nyilvános vetítését követően a közönségnek is módjában áll SMS-ben szavazni az általa legjobbnak tartott műre. A legtöbb SMS szavazatot kapott pályamű nyeri el a KÖZÖNSÉGDÍJAT.
Az SMS szavazáshoz szükséges alapdíjas telefonszámot a helyszínen tesszük közzé.

Díjak
A győztes elnyeri “Az év virtuális épületfestője – 2011″ címet.
A zsűri által legjobbnak tartott 1-3. helyezett értékes tárgynyereményt és/vagy szakmai díjat kap a kiírótól.
E mellett az első három helyezett arany, ezüst és bronz színű „festő pemzlit” kap emlékbe.

Közönség díj
A közönség által legjobbnak tartott mű alkotója a kiíró által felajánlott nyereményben részesül.

Tervezett nyeremények:
Nagy értékű műszaki eszközök
Szoftverek
Fellépési, bemutatkozási lehetőségek
Munkalehetőség
A díjak pontos listáját a későbbiekben tesszük közzé.

Egyéb
A 12 döntős mű alkotói oklevelet és a verseny emblémájával ellátott pólót kapnak emlékbe.
A díjak járulék és adómentesek.

Díjátadás
A döntő napján, a rendezvény helyszínén.

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat kiírója az előzsűrizés során továbbjutott 12 pályaművet a verseny helyszínén, a rendezvény időtartama alatt levetíti, illetve ugyanott, az eredményhirdetést követően még folyamatos ismétléssel vetíti.
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására
A kiíró, úgy is, mint a verseny rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a versenyen, továbbá a versenyhez szorosan kapcsolódó internetes felületeken, reklámokban stb.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet elektronikus formában megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett
Mivel a verseny nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond
A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják
A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja!

A pályázat kiírója
Visualpower Kft. – Magyarország piacvezető vizuáltechnikai szolgáltatója
(1115 Budapest, Kelenföldi út 2., http://www.visualpower.hu)

Helyszín
Magyar Tudományos Akadémia Székháza – Budapest, Roosevelt tér 9.

Vetítési felület
Az MTA Székházának Roosevelt tér felőli középső homlokzata

Időrend
Pályázat kiírása: 2011. április 28.
Pályázati anyagok beadásának határideje: 2011. június 9.
Előzsűrizés: 2011. június 14-16.
A pályázók értesítése az előzsűrizés eredményéről: 2011. június 20-ig
Döntő: 2011. június 25.
(Az előzsűrizés során kiválasztott 12 pályamű nyilvános vetítése, értékelése, eredményhirdetés)

Forrás: www.palyazatmenedzser.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése