Pályázat Pro Architectura díjra

A Belügyminisztérium hirdetménye a 2011. évi Pro Architectura-díjak adományozásáról
A 21/2008. (X. 22.) NFGM. rendelettel szabályozott Pro Architectura-díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek) számára adható miniszteri kitüntetés.
Az adott mű megalkotásában tervezőtársként együttműködő, a kiemelkedő eredményhez alkotói minőségben hozzájáruló két vagy több építész tervező között a díj megosztható, ha erre vonatkozóan mindannyian írásban nyilatkoznak. Nyilatkozat híján a szerzőként első helyen feltüntetett, illetve a pályázatot benyújtó építész tervező kapja a díjat. A díjat ugyanaz a személy öt éven belül csak egyszer kaphatja meg. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

Beadási határideje: 2011. május 6. (péntek), 14:00 óra

A díj átadásának napja minden évben az Építészet Világnapja, október első hétfője, amely az idén 3-ára esik.

A díjat a Pro Architectura Díj Bizottság javaslata, illetve dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár előterjesztése alapján dr. Pintér Sándor a Magyar Köztársaság belügyminisztere adományozza. A Pro Architectura Díj Bizottságban a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége két-két személlyel, a BMGE Építészmérnöki Kara és az Országos Főépítészi Kollégium egy-egy személlyel képviselteti magát. A Bizottság elnöke az országos főépítész.
A 2011. évi Pro Architectura-díjakra a pályázatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje május 6. (péntek), 14:00 óra
A díj elnyerésére olyan épülettel (művel) lehet pályázni, amely minden tekintetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, illetve körülmények közt valósult meg, a benyújtási határidőt megelőző egy évvel korábban már szabályosan használatba vették, illetve folyamatosan használják, továbbá amelynek a szakmai értékelés keretében történő helyszíni megtekintéséhez a tulajdonos (kezelő) előzetesen hozzájárult. (Eme általános feltételek teljesítését a pályázatban nem kell külön igazolni)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • az első oldalon a pályázó(k) nevét, postacímét, telefoni és e-mail elérhetőségét.
  • tervezőtársak együttes pályázata esetében az erről szóló nyilatkozatukat,
  • a pályázó(k) szakmai pályafutásának tömör ismertetését,
  • a mű megismeréséhez szükséges tartalmú tervlapokat min. A/4, max. A/3 formátumban,
  • műszaki leírást, amely tartalmazza az építmény (mű) pontos címét, a használatbavétel engedélyezett időpontját, a kivitelező (cég) megjelölését, az építmény jellemző adatait és általános ismertetését.
  • az épületről készült fotókat, továbbá külön, a fotókat tartalmazó CD-t PDF formátumban.
  • a tervező(k) nyilatkozatát arról, hogy a pályázat eredménytelensége esetén hozzájárul(nak)-e, vagy nem járul(nak) hozzá a mű kiállításon való bemutatásához?
Fentieken kívül a pályázathoz csatolható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a pályázó(k) a bemutatkozáshoz lényegesnek tart(anak).
A pályázati dokumentáció említett részeit egybekötve vagy fűzve kell benyújtani. A pályázatok postán beküldhetők a Belügyminisztérium Országos Főépítészi Iroda címére, (1903 Budapest, Pf. 314.) vagy személyesen benyújthatók a Belügyminisztérium Budapest, V. Nádor utcai bejáratának előteréből megközelíthető Ügyfélszolgálaton. A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk kérhetők e-mail útján, a következő címen, a tárgy (Pro Arcitectura-díj) egyértelmű megjelölésével: karolyne.szilagyi/kukac/bm.gov.hu

forrás:  http://epiteszforum.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése