Alkotói Pályázat

Kiíró: OTP Fáy András Alapítvány

Beküldési határidő: 2011. május 30.

Pályázat tárgya: Az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriuma a Fáy 225 programsorozat keretében alkotói pályázatot hirdet, mellyel egyrészt méltó módon emlékezik Fáy András születésének 225. évfordulójára, másrészt a Fáy szellemiséget kívánja népszerűsíteni a fiatalok körében, ezért a pályaműveknek kapcsolódási pontot vagy párhuzamot kell mutatniuk Fáy munkásságával.

Pályázók köre:
A felhívásra egyénileg nappali tagozaton közép- és felsőoktatásban tanuló diákok, illetve tanárok és azon oktatási intézmények pályázhatnak, akik tanulóikkal közösen nyújtják be pályázatukat. A közös pályázatban részvevő diákok pályaművei egyéni pályázatként is értékelésre kerülnek. Így azok semmiképpen nem kerülnek hátrányba az egyéni pályázókkal szemben.

A pályázat díjazása:
A pályázat díjazott alkotásainak szerzői a 7,7 M Ft összdíjazásban részesülhetnek az alábbiak szerint:

Fődíjak:
- Diák pályázó: 500 000 Ft
- Tanár pályázó: 500 000 Ft
- Intézményi pályázó: 500 000 Ft
Kiosztható fődíjak összesen: 1,5 M Ft

Kategóriánkénti díjak:
- A meghirdetett négy kategóriában egyenként 1,3 millió Ft osztható szét, a zsűri döntése alapján.

Különdíjak:
- Kiosztható különdíjak összesen (diák, tanár és intézményi pályázói) 1 millió Ft, Jelen pályázati kiírás értemében a különdíj kategória pénzösszegét a zsűri saját belátása szerint osztja el az egyes pályázók között, amennyiben ez indokolt.

Diák pályázatokat az alábbi kategóriákban és témakörökben várunk:
Irodalmi művek
- versek modern “Fáy” üzenetekkel
- novella vagy mese Fáy András munkásságához kapcsolódóan
- forgatókönyv a “Találkoztam Fáy Andrással” rövidfilmhez
- Fáy András “fiktív” naplója

Képzőművészeti alkotások
- festészet
- szobrászat
- grafika
- éremművészet
- textilművészet
- film- és fotóművészet
- bélyegterv

Témák:
- Fáy András élete, munkássága, szellemisége
- Fáy András európaisága
- Fáy András öröksége a XXI. században
- OTP Fáy András Alapítvány alkotói pályázatának fődíja??

Új művészeti ágak
- számítógépes animációk
- termék- és köztéri design

Témák:
- Fáy András a modernkori Magyarországon
- Mutasd be Fáy András mai barátait és gondolkodásukat

Zeneművészet
- Könnyűzene
- Komolyzene

Témák:
- Fáy induló
- Szemelvények Fáy András munkásságából
- Megzenésített Fáy mesék 

A formai és tartalmi követelmények:
- Irodalmi pályázatok esetében a műfaj sajátosságainak megfelelően nyomtatásban és CD/ DVD-n 2 példányban kell a pályaműveket benyújtani.
- Képzőművészeti alkotás: 2 példányban a műről készült fényképeket benyújtani. (az eredeti művet az Alapítvány bekéri alkotójától, ha az előzsűrizésen kiválasztásra kerül.)
- Új művészeti alkotások (a termék- és köztéri design esetében) – 2 példányban a műről készült fényképeket kell benyújtani (az eredeti művet az Alapítvány bekéri alkotójától, ha az előzsűrizésen kiválasztásra kerül.)
- Új művészeti alkotások (számítógépes animációk esetében) – az animáció időtartama minimum 2 perc CD/DVD lemezen, .avi formátumban 2 példányban kell benyújtani.
- Zenemű esetében minimum 3 perces hangfelvétel a műről, CD/DVD lemezen és ennek kottája (CD/DVD lemezen, vagy papíron) 2 példányban.

A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell:
Minden pályázónak jelen adatlapot és nyilatkozatot mellékelnie kell 2 példányban a pályázatához.
Diák pályázók esetében az adatlap mellé a témaválasztás indoklását tartalmazó rövid műleírást kell csatolni.
A felkészítő tanár esetében saját adatlap és motivációs levél (tartalmazza a diákok motiválását, a pályázó diákok kiválasztását, a témaválasztásban való segítséget, esetleges kutatómunkát) beadása szükséges. Amennyiben a munkáltató intézmény nem pályázik, akkor ő fogja össze a diákok pályamunkáit (pályaművek a hozzátartozó adatlapokkal és egy postai küldeményben juttatja el a megadott címre.
Az intézményeknek intézményi adatlap kitöltése mellé motivációs levelet (néhány gondolatot a pályázat eszmeiségéhez, saját szakmaiságukról, hogyan motiválták a tanárokat, diákokat, milyen célra fordítanák a nyereményt.) kell csatolni. A diákok pályaműveit és a hozzátartozó egyéni adatlapokat összefogva egy postai küldeményben kell feladniuk. az elkészített munka minőségét, sőt a jól kidolgozott munkák alapján kerül az intézmény elbírálás alá. Ezzel az intézményeket a minőségi munkára sarkaljuk.
Az elkészített alkotásokat két példányban (kivételt képeznek a művészeti alkotások, mely esetben 2 db fotót kérünk az elkészült alkotásról, illetve a tanári és intézményi pályázóknak az írott anyagból szükséges 2 példányt megküldeni).

Érvénytelen pályázat:
A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő, vagy a határidő után érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek, ezek automatikusan elutasításra kerülnek.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Benyújtási határidő: 2011. április 30. (a postabélyegző dátuma).
Csak tértivevényes, postai úton feladott vagy személyesen leadott pályázatokat fogadunk el.
A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük továbbítani:
Postai úton: OTP Fáy András Alapítvány, 1876 Budapest, Nádor u. 16.
Személyesen az Alapítvány megbízottjaként: ZEUS Tanácsadó Kft., Budapest, Bajcsy Zs. u. 35. I.em.

A pályázat általános feltételei:
- A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
- A pályázatot kiíró OTP Fáy András Alapítvány a nyertes pályaművekre igényt tart, azokat saját céljaira díjmentesen felhasználhatja.
- Diákoknak pályázni egyénileg és csoportosan is lehet, minden egyéni vagy csoportos pályázó kategóriánként maximum két alkotással nevezhet.
- Amennyiben a zsűri ítélete alapján az egyes kategóriákban/pályázói körben nem érkezett díjra érdemes pályázat, vagy nem érkezett elegendő számú díjazásra érdemes pályázat, akkor nem köteles kimeríteni a díjazásra szánt keretet, ennek megfelelően nem köteles díjat osztani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 30.
A kiíró az eredményhirdetést követően minden pályázót írásban értesít a döntéséről.
A nyertes pályázatok listáját a pályáztató, OTP Fáy András Alapítvány honlapján (http://www.otpfayalapitvany.hu) is közzé teszi a döntést követő egy héten belül.
A pályázattal kapcsolatban további információ a 1/486-61-95 1/486-61-95 telefonszámon kérhető.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése