MOL tehetségtámogató program - Művészet-tudomány kategória 2012

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. Eszközvásárlásra
, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, tudományos eszközök stb.)
B. Útiköltség-térítéshez
, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)

Pályázati határidő: 2012. szeptember 28.


A pályázatokat csak
pályázati űrlapon tudjuk elfogadni. A pályázati adatlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):
- 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) vagy a tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel (B kategória)

- 2. sz. melléklet: a felkészítő tanár támogató nyilatkozata

- 3. sz. melléklet a pályázó elmúlt 2 tanévben (2010-11 és 2011-12) elért eredményeinek táblázata és dokumentációja (oklevelek másolataival vagy hivatalos internetes eredménylistákkal alátámasztva),

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják (nem kötelező melléklet).

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg:
16 000 000 forint.

Kik pályázhatnak?

- egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be, akik

o magyar állampolgársággal rendelkeznek

o 10. életévüket legalább ebben az évben betöltik vagy 18. életévüket legfeljebb 2012-ben töltik be, ill. 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók lesznek a 2012-2013-as tanévben

- csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb.).


A pályázat benyújtási határideje (a postai bélyegző dátuma számít):
2012. szeptember 28., (péntek).

A pályázati támogatásokról a végső döntést az
Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2012. november végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül
az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják.


A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.


A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni:
2012. szeptember 1 - 2013. augusztus 31.

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B) nyújthat be pályázatot!

Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de további előnyt jelent az értékelésnél.


Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le,
vagy annak támogatásával nem számolt el.


A pályázatot mellékleteivel együtt
egy példányban kell postára adni az alábbi címre:
Új Európa Alapítvány, 1431 Budapest, Pf. 180.

Kérjük, a borítékra írják rá
: MOL Tehetségtámogató program 2012 Művészet-tudomány. A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül visszaküldi.

Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat további értékelésre nem kerül.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.


A pályázati felhívás és az űrlap letölthetők:
http://www.ujeuropaalapitvany.hu, http://www.mol.hu
További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu

Infovonal: (0640) 180 280
(munkaidőben)
forrás: pafi.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati Űrlap
1.sz. mellékelt - Részletes költségvetés
2.sz. melléklet - Tanári támogató nyilatkozat
3.sz. melléklet - Eredmények
4.sz. melléklet - Médiamegjelenések
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése