Avis Budget BSC - Képregény pályázat meghosszabbítva!


A nagy érdeklődésre való tekintettel a pályázatot meghosszabbítottuk!
A postázás határideje: 2012. szeptember 30.
A személyes leadás határideje:
2012. október 1.

 
Feladat
Képregény rajzolása a megadott témában.
Grafikai elvárás: hagyományos fekete-fehér.
A képregényben szereplő alakok és alakzatok 1-1 (test)részét ki kell emelni a megadott színekkel.
A teljes történet 10–15 darab képkockából kell álljon.

Eredeti pályázati kiírás: AVIS Képregény pályázat

A győztes pályázat jelenetei a későbbiek során asztalokra, illetve két (egy kisebb és egy nagyobb) falra kerülnek. Az 5 darab asztalra két-három kockányi egységekben, a nagyobb falra a teljes storyboard, a kisebb falra pedig egy kiragadott kép(részlet), így a megadott méretek
figyelembevételével kell a rajzokat elkészíteni.

Az értékelésnél előnyt élvez(het)nek a humoros alkotások, illetve a környezetvédelmet valamilyen módon propagáló munkák.

Story

Műfaj: Sci-Fi

Egy magányos nyomozó (Sherlock Holmes stílusú figura) autót bérel, és elindul felderíteni egy ügyet: elraboltak egy lányt. Valaki elkezdi követni, és meg akarja őt ölni, de jön AVISman (szuperhős, kitalált személy – robot/alakváltó/transformer féle stb.), és megmenti a nyomozót, aki végül szerencsésen odaér a kocsival a tetthelyre és kiszabadítja a lányt.


Technikai adatok

Használandó színek RGB-ben
piros: R:233  G:29  B:37
kék: R:34  G:64  B:144
narancssárga: R:243  G:115  B:33

Méretek
falak: 4,67 x 2,7 m
         3,69 x 1,5 m
asztalok: 79 x 79 cm


Jelentkezés
A hírlevél alján található Jelentkezem gomb megnyomása után tudja jelezni részvételi szándékát, a kért adatok (név, telefonszám, e-mail cím, iskola megnevezése) elküldésével.


Grafikai anyag leadása
A nyomtatott és digitális formában egyaránt (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:


Nyomtatott formában: a teljes történet összes képkockája egy darab A/2-es lapra, 4cm-s, fekete paszpartuval, kasírozva.

CD vagy DVD adathordozón: az A2-es lapra kinyomtatott, teljes történetet tartalmazó kép jpg változata, illetve a képkockák vektoros ai/eps formátumban, a későbbi asztali terveknek megfelelően.


Leadási határidő
Az alkotások postai úton és személyesen is leadhatóak.


A postázás határideje: 2012. augusztus 29.

Postázási cím: Avis Budget Group Business Support Centre Ltd.

1027 Budapest, Henger u. 2.

Személyes leadási határidő: 2012. augusztus 31.

Leadási cím: Avis Budget Group Business Support Centre Ltd.

1027 Budapest, Henger u. 2.

A határidő után érkezett alkotások automatikusan kizártnak minősülnek.


A pályázat elbírálása
A beérkező pályaműveket előzsűrizzük – a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján, neves szakértők hoznak döntést. Az Avis vezetősége által kijelölt szakmai zsűri szelekciója után az Avis dolgozói választják ki a nyertes művet.


A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről.


Nyeremény
Wacom M méretű digitalizáló tábla


- a TIPA awards a legjobb perifériának választotta

Bal- és jobbkezesek is nagy kényelemmel használhatják.

Menünyelvek: angol, német, holland, francia, olasz, spanyol, orosz, lengyel, japán, kínai

Aktív zóna: 223,5 x 139,7 mm

Érzékenység: 2048 szint

Kiegészítő tartozékokkal.


Kiállítás
A zsűri által legjobbnak ítélt alkotás kiállításra kerül.


A pályázó pályaművének beadásával tudomásul veszi, hogy az Avis a képregény pályázat anyagából kiállítást kíván tartani, melyen a nyertes pályamű nevesítve kerül bemutatásra.

A díjazásban nem részesült pályaművek is bemutatásra kerülhetnek, erről a kiállításon szereplő művek alkotóit e-mailen értesítjük.


További információk és feltételek
- A pályázaton való részvétel díjmentes.


- Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

- A versenyen egyéni alkotók és alkotópárok, alkotócsoportok is indulhatnak.

- Amennyiben több személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek az Avis számára egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély nevét és elérhetőségét.

- A versenyben nem nevezhetők más alkotásokon alapuló munkák, illetve korábban máshol már megjelentetett művek.

- A határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az Avis nem fogadja el. Az Avis kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

- A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket. Az Avis teljes körűen rendelkezik a győztes képregény minden elemének felhasználási és publikálási jogaival. Az Avis a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.

- A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely az Avis pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná.

Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

- A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszajuttatni és a kiíróval szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

- Az Avis kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

- Az Avis fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A döntés ellen kifogásnak helye nincs.

- Az Avis a nem nyert alkotásokat (az esetleges kiállításon kívül) nem használja fel.
- A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a tendering@rescon.hu e-mail címre küldött, az érdeklődő elérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések alapján áll módunkban válaszolni.


Jelentkezem

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább. Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése