A pénz nem vész el csak átalakul! alkotói pályázat

„Nem vész el, csak átalakul! Adj új értelmet a pénznek” mottóval a Hybrid Art Management az MNB támogatásával nyílt alkotói pályázatot hirdet. Természetes tény, hogy egzisztenciális stabilitá­sunk megteremtésének egyik fő eszköze a pénz. A mindennapokban viszont csak ritkán gondolko­dunk el azon, hogy a pénz a maga fizikai valójában mennyire sérülékeny. A Magyar Nemzeti Bank folyamatos ellenőrzés alatt tartja a papírpénz minőségét, és a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyeket kivonja a forgalomból, majd bezúzza azokat. A bezúzás azonban még nem a használat végső fázisa! Az 1 mm-es papírfecniket ugyanis téglányi tömbökbe préselik, s az így létre­jött pénzbrikettek legnagyobb része pályázat útján kiválasztott közhasznú és kiemelkedően közhasz­nú szervezetekhez jut el, akik fűtőanyagként hasz­nosítják a préselt tömböket.

Jelen pályázat célja a bezúzás után létrejövő pénzbrikettek kreatív felhasználási és újrahaszno­sítási módjainak felfedezése a művészi és alkotói fantázia segítségével. Ezért a pályamunkák köz­ponti elemét a pénztéglák újraértelmezése képezi, de műfaji megkötések nélküli koncepciókban má­sodlagos anyagok is felhasználhatóak.

A pályázatok leadásának határideje: 2011. december 31.


Jelentkezés: A jelentkezéshez csupán a pályaművek terveinek elkészítése szükséges! Egy pályázó több (látvány)tervvel is pályázhat.
Minden pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotással pályázhat! (Pályázati lapod aláírásával felelősséget vállalsz azért, hogy az általad benyúj­tott pályamunka nem sérti más szerzői jogát!)

Pályázz, ha:
  • még nem múltál el 40 éves,
  • képző-, iparművész vagy formatervező vagy,
  • kreatív ötleteid határa végtelen.
Pályázati dossziédnak tartalmaznia kell:
  • a pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot (az adatlap hamarosan letölthethető a www.art moments.hu honlapról)
  • szakmai önéletrajzod (minden személyes adatot bizalmasan kezelünk!),
  • a megvalósítandó alkotás vázlatát, helyspecifikus installációk estében látványtervét,
  • egy maximum 1500 karakteres leírást a pályaművedről,
  • a leírásnak tartalmaznia kell a pályaterv nevét/ címét, valamint a létrehozandó mű alkalmazott méreteit is,
  • a felhasználandó anyagok pontos megnevezését,
  • a pályamunka létrehozásának tervezett költségvetését.
A pályaművek elbírálása: A beérkezett pályaműveket egy öttagú zsűri fogja elbírálni. A zsűri csak a pályázati feltételeknek megfelelő pályamunkákat fogja értékelni, erede­tiségüket, valamint tervezett esztétikai és funkci­onális értékeiket figyelembe véve. A megvalósult alkotások minden esetben az alkotó tulajdonát fogják képezni!

Az öttagú zsűri névsoráról hamarosan informálódhattok az Art Moments honlapjáról!

A pályázat eredménye: A nyertes pályázók munkái kivitelezésre kerülnek! A kivitelezéshez szükséges pénzbriketteket a Magyar Nemzeti Bank biztosítja! A kivitelezett pályaműveket a Hybrid Art Manage­ment 2012-ben és 2013-ban kiállításokon, szabad­téri eseményeken szakmai bemutatókon kiállítja. Az eseményekhez kapcsolódó szállítási/biztosítási és adminisztrációs költségeket a szervező Hybrid Art vállalja.

A pályázatokat e-mailben az info@hybridart.hu vagy postai úton a Hybrid Art Management Kft. 8274 Köveskál, Városkút u. 15. címre várjuk.

A pályázatok leadásának határideje: 2011. december 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. január 31.

A nyertes pályázókat e-mailben fogjuk értesíteni. Hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni!

forrás: http://palyazatok.org
.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése