DAAD ösztöndíjak Németországba

Szeretne ösztöndíjjal Németországban tanulni vagy kutatni? Érdeklődik a németországi egyetemek és főiskolák iránt? Szeretné ismereteit és német nyelvtudását elmélyíteni? Nyitott új tapasztalatokra és barátokra? Akkor itt a kiváló lehetőség, 2011. november 15-ig lehet pályázni a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) németországi ösztöndíjaira.

A DAAD németországi ösztöndíjak széles választékát kínálja a magyar hallgatóknak és diplomásoknak a 3-4 hetes nyelvi és országismereti haladó nyári egyetemi tanfolyamtól egy mesterképzésen át a doktori képzés ösztöndíjáig.  A kiváló képzések, a személyes élettapasztalat haszna, a jobb nyelvismeret és a plusz pontok a további karrier számára, ezt kínálják a német felsőoktatási intézmények.

Pályázati határidő a 2012/2013-as tanévre 2011. november 15.
 

DAAD ösztöndíjak:
 • Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak
 • Nyári egyetemi ösztöndíj diplomásoknak
 • Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
 • Posztgraduális ösztöndíj művészek és építészek számára
 • Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
 • Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak
 • Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről
 • Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak  
 • Csoportos tanulmányút
A DAAD összes ösztöndíjának részletes leírásával s a pályázatok elkészítéséhez további segítséget nyújt DAAD-Stipendien für Ungarn / DAAD ösztöndíjak magyaroknakcímű kétnyelvű kiadványa:  http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf
Azt mondják azok, akik már kint voltak Németországban…
„Az egyetemen tényleg azt tapasztaltam, hogy mit is jelent a lehetőségek világa. Nagyon érdekes és aktuális kurzusok voltak nagy választékban, volt 4 menza, szép és vidám kávézók, nagy zöld rétek az egyetem előtt és csak kedves diáktársak és tanárok” – emlékezik T. Cecília a Drezdai Egyetemről (TU Dresden).

„Annyi minden klassz dolgot lehet itt csinálni, hogy alig van időm aludni. Tényleg, nézzetek Ti is körbe, hogy pályázhattok-e valahol, ez itt olyan, mint egy új világ!” – emlékezik vissza Á. Dóra, aki a Jénai Egyetemen (Universität Jena) tanult.
Sok út vezet a német felsőoktatás világába és biztosan van egy megfelelő út az Ön számára is! Információra van szüksége? Mi szívesen segítünk!

Elérhetőség

DAAD Informationszentrum Budapest –
Német Felsőoktatási Információs Központ
1073 Budapest, Erzsébet körút 50, Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038
E-Mail: mail@daad.info.hu , Homepage: www.daad.info.hu

Sajtóközlemény

DAAD ösztöndíjak Németországba - pályázati felhívás a 2012/2013-as tanévre
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) a magyar hallgatóknak és diplomásoknak a 2012/2013-as tanévre ismét az ösztöndíjak széles választékát kínálja, a 3-4 hetes nyelvi és országismereti nyári egyetemi tanfolyamtól a master (mester) végzettség megszerzésén át egy német felsőoktatási intézményben történő doktorálásig. Azoknak a doktoranduszoknak, akik Magyarországon doktorálnak, lehetőségük nyílik a kutatói munkájuk egy részének német felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben történő megvalósítására.

Minden másodéves hallgató alapképzésen illetve minden elsőéves hallgató mesterképzésen ha már középfokon beszél német nyelven, pályázhat „Nyári egyetemi ösztöndíjra”, amely 3-4 hetes nyelvi tanfolyam a pályázó által kiválasztott német egyetemen. Nemzetközi atmoszféra
és szabadidős programok bő választéka várja a sikeres pályázókat. Diplomások illetve az utolsó éves hallgatók bármely tudományterületről pályázhatnak „Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj“ programra másoddiplomás, pl. mesterképzésre egy általuk kiválasztott német egyetemen. A „Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak“ program keretében a doktoranduszok 1-10 hónap között

Németország bármely egyetemén vagy kutatóintézetében kutathatnak, ezenkívül egy teljes németországi doktori értekezés megírására is lehet pályázni. A művészeti szakos hallgatók, beleértve az építészeket is, már az utolsó évben is pályázhatnak a „Posztgraduális ösztöndíj művészek és építészek számára“ programra, amely 7-10 hónapos művészeti továbbképzést illetve 10-24 hónap mester- vagy egyéb posztgraduális képzést jelent. Az egyetemi, főiskolai oktatók 1-3 hónapos kutatásra és tapasztalatszerzésre pályázhatnak a „Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező
főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak“
, valamint az „Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről“ program keretében az általuk kiválasztott német egyetemen vagy kutatóintézetben. A „Csoportos tanulmányút“ programra csoportok pályázhatnak tanulmányi látogatásokra.

Pályázati határidő a 2012/2013-as tanévre 2011. november 15.

Pályázat beadási helye: Magyar Ösztöndíj Bizottság (Balassi Intézet).

Részletes információ: www.daad.info.hu

A DAAD összes ösztöndíjának részletes leírásával és a pályázatok elkészítéséhez további
segítséget nyújt a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központ DAAD-Stipendien für
Ungarn / DAAD ösztöndíjak magyaroknak
című kétnyelvű kiadványa, amely következő
honlapról tölthető le: http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf
Azok, akik a németországi továbbtanulás, kutatás vagy ösztöndíjak iránt érdeklődnek, a
Német Felsőoktatási Információs Központhoz fordulhatnak:

DAAD Informationszentrum Budapest –
Német Felsőoktatási Információs Központ

1073 Budapest, Erzsébet körút 50, Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038
E-Mail: mail@daad.info.hu , Homepage: www.daad.info.hu

DAAD németországi ösztöndíjak a 2012/13-as tanévre

Hallgatói ösztöndíjak

Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak
 • 3-4 hét nyári tanfolyam német felsőoktatási intézményben valamint hozzá kapcsolódó nyelvoktató intézetben
 • alapképzésen (bachelor) lévő hallgatók másodévtől pályázhatnak (és nem pályázhatnak az utolsó tanulmányi évben)
 • ösztöndíj összege: 650 €, részösztöndíj: 200 €, utazási támogatás: 200 €

Ösztöndíjak diplomásoknak

Nyári egyetemi ösztöndíj diplomásoknak
 • 3-4 hét nyári tanfolyam német felsőoktatási intézményben valamint hozzá kapcsolódó nyelvoktató intézetben
 • mesterképzésen (master) lévő hallgatók az első tanulmányi éven pályázhatnak (és nem pályázhatnak az utolsó tanulmányi évben) vagy az alapképzés (bachelor) utolsó évében pályázhatnak a hallgatók (ha rendelkezik a felsőoktatási intézmény felvételi igazolásával a mesterképzésre)
 • ösztöndíj összege: 650 €, részösztöndíj: 200 €, utazási támogatás: 200 €
Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
 • 10-24 hónap németországi továbbképzés (mester- vagy egyéb posztgraduális képzés) a magyar diploma elnyerése után
 • pályázásra azok a magyar egyetemek és főiskolák végzős hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €
Posztgraduális ösztöndíj művészek és építészek számára
 • csak a művészeti és zenei valamint építész szakos hallgatóknak
 • 7-10 hónap művészeti továbbképzés ill. 10-24 hónap mester- vagy egyéb posztgraduális képzés egy német művészeti-, zenei- vagy filmakadémián vagy főiskolán/egyetemen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • pályázatoknak az építészet szakterületéről november 1-ig és minden más művészeti szakterületről november 15-ig kell megérkeznie a DAAD bonni irodájába
 • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €
Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
 • 1-10 hónap németországi kutatás egy német fogadó professzor felügyeletével
 • kivételes esetekben az ösztöndíj időtartama akár 3 év is lehet, teljes komplett doktori értekezés megírása egy német egyetemen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 €, doktoranduszoknak 1000 €
 • egyszeri utazási támogatás: 200 €

Támogatási lehetőségek tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és doktorált
kutatóknak

Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak
 • doktorált kutatóknak és egyetemi, főiskolai oktatóknak
 • kutatás időtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 1840 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 1990 € a professzoroknak
Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről
 • magyar művészeti felsőoktatásban oktatók pályázhatnak művészeti és zenei területről valamint az építészet szakterületéről
 • művészeti ösztöndíj időtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 1840 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 1990 € a professzoroknak

Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak

Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
 • pályázásra jogosultak azok az egykori ösztöndíjasok, akik legalább 10 hónapos ösztöndíjat vagy 6 hónapnál hosszabb ideig tartó kutatói ösztöndíjat nyertek el, valamint azok az egykori ösztöndíjasok, akik az NDK-ban legalább egy 10 hónapos ösztöndíj nyertek el
 • kutatás időtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 1840 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 1990 € a professzoroknak

További programok:

Csoportos tanulmányút
 • szakmai ismeretek átadása a tanulmányi látogatások során, eloadások látogatása és tanulmányi beszélgetések
 • pályázni a DAAD honlapján keresztül online úton lehet
 • három pályázati határido: november 1., február 1., május 1.
 • ösztöndíj összege: 50 € naponta és személyenként

Elérhetőség

DAAD Informationszentrum Budapest –
Német Felsőoktatási Információs Központ
1073 Budapest, Erzsébet körút 50, Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038
E-Mail: mail@daad.info.hu , Homepage: www.daad.info.hu

Letölthető dokumentumok:

DAADosztondijak2011.pdf
daadosztondijak2011attekintes.doc
daadosztondijaksajtokozl2011.pdf
DAADSTIPENDIEN.pdf
sajtokozlemeny2011.pdf
Stipendieninfoblatt2011.pdf


forrás: http://www.mke.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése