Borsodi Söralátétvers - Irodalmi pályázat

A MIG-ráció Kft. irodalmi pályázatot hirdet "Borsodi Söralátétvers" címmel. A pályázatra bármely, 18. életévét betöltött magánszemély nevezhet magyar nyelvű írásművével. A pályázat támogatója a Borsodi Sörgyár Kft.

A pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat:
Söralátétvers: Kötetlen téma, maximum 6 versszakos alkotás, melynek formai követelménye a 4. pontban kerül meghatározásra. A 6 versszak alkothat egyetlen verset vagy 6 egyversszakos verset is. A 6 versszak közül minimálisan 2-nek a sörrel, sörözéssel kapcsolatosnak kell lenni.
Borsodi söralátétvers Témájának kapcsolódnia kell a Borsodi sör, vagy a Borsodi Sörgyár Kft. következő márkáihoz, márkáinak egyikéhez:
- Borsodi Búza, - Borsodi Bivaly, - Borsodi Borostyán, - Borsodi Sör, - Borsodi Friss, - Borsodi Poló

Benyújtási határidő: 2011. december. 18. 23:59:59

A versben a "Borsodi sör" szókapcsolatnak vagy valamelyik fenti márkanévnek szerepelnie kell. Egy versszakból álló vers, melynek formai követelménye a 4. pontban kerül meghatározásra.
Egy pályázat több "Söralátétvers"-ből és maximum egy "Borsodi söralátétvers" alkotásból állhat. A "Borsodi söralátétvers" nem kötelező elem. Egy pályázatban szereplő versek összkarakterszáma nem haladja meg a 4. pontban meghatározottat.

3. A pályázat alapadatai
Résztvevők köre: 18. életévüket betöltött magánszemélyek
Nyilvánosság: anonim pályázat, a nyertes személye csak az elbírálást kővetően válik ismertté a zsűritagok számára

Nevezési díj: 1250 Ft/pályázat (1000 + áfa)

Pályázatok száma: egy alkotó korlátlan számú pályázat benyújtására jogosult
Érvényességi feltételek: nevezési díj megfizetése regisztráció a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalon legkésőbb az eredményhirdetést megelőző 10. napig, tekintettel az azonosításra pályázati feltételek és a kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása

Benyújtási határidő: 2011. 12. 18 23:59:59
Határidő előtti lezárás: A Kiíró jogosult a pályázatot a meghirdetett beadási határidő előtt lezárni, amennyiben a benyújtott pályázatok száma eléri az 1000 db-ot. Erről a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalon ad tájékoztatást. A tájékoztatás napján elindított banki átutalások, melyek a nevezési díjat tartalmazzák még befogadásra kerülnek és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok benyújthatók.

4. Benyújtandó mű
A benyújtandó alkotás műfaja: Söralátét vers / Borsodi söralátétvers:
Olyan vers, mely 10 soros vesszakokat tartalmaz, és az adott vers sorainak hossza nem több 40 leütésnél. Az adott versszak így rá kell, hogy férjen egy négyzet alapú söralátétre.
Tartalmi megkötések: Politikamentesség

Söralátét vers: A Mű nem tartalmazhat valós sörgyárra, sör márkára megjegyzést, továbbá nem említheti ezen cégek, márkák neveit.

Borsodi söralátétvers: A Mű kizárólag a Borsodi sör, valamint a Támogató 2. pontban meghatározott márkáira vonatkozó megjegyzést tartalmazhat, illetve említheti ezen márkák neveit.
Terjedelme: Max. 3000 leütés

Egyéb: A pályázatra eddig még meg nem jelent, máshol még fel nem használt irodalmi művek beérkezését várjuk.

5. Díjazás
5.1 Söralátétvers kategória
I. díj 100 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)
II. díj 70 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)
III. díj 40 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)

A fenti díjak összege a beérkezett érvényes pályázatok számának függvényében a következők szerint változik:
- 101 db-nál kevesebb pályázat a fenti összegek 50%-a
- 101 db - 250 db közötti pályázat a fenti összegek 75%-a
- 251 db - 450 db közötti pályázat a fenti összegek 100%-a
- 451 db-nál több pályázat esetén a fenti összegek 125%-a
A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Kiíró tesz eleget. A díjak mellé járó tálca sört a Támogató biztosítja a díjazott részére.

5.2 Borsodi Söralátétvers kategória
I. díj 30 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)
II. díj 20 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)
III. díj 10 000 Ft + egy tálca Borsodi sör (0,5 l doboz)
A díjakat a pályázók részére a Támogató biztosítja és fizeti meg. A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Támogató tesz eleget.

Amennyiben a pályázat ezen kategóriájában 50 darabnál kevesebb alkotás érezik, a díjak kiosztására ebben a kategóriában nem kerül sor.

6. Zsűri és az elbírálás folyamata
6.1 Söralátétvers kategória
6.1.1 Zsűri tagjai
- Kukorelly Endre
- Kiss Judit Ágnes
- Turczi István
- Tarján Tamás
A zsűri tagjairól bővebb információ a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalon található.
A Kiíró jogosult a zsűri tagjainak számát növelni, amennyiben a beérkezett pályázatok száma ezt indokolja. Erről a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalon tájékoztatja a pályázókat.

6.1.2 Az elbírálás folyamata
A beérkezett Műveket, a beérkezés sorrendjében a kártyaleosztás elveinek figyelembevételével kapja meg az egyik zsűritag. A zsűritag saját véleménye alapján értékeli a hozzá beérkezett Műveket, és kiválasztja azokat a Műveket, melyek a következő fordulóba kerülnek.
A második fordulóba 40 db Pályázat kerül a Zsűri döntése értelmében. Ezen Műveket minden zsűritag elolvassa és közösen választják ki az első három helyezett Művet. A második fordulóba került Művekről a zsűri valamely tagja 3-5 mondatos véleményt ír, melyet a pályázó az anonimitás megszüntetését követően a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalon a saját fiókjában tud megtekinteni.

6.2 Borsodi söralátétvers kategória
6.2.1 Zsűri tagjai
A zsűri tagjait a Támogató saját munkavállalóiból választja ki, és a zsűri tagok neveit nem kívánja nyilvánosságra hozni.
6.2.2 Az elbírálás folyamata
A beérkezett Műveket a Kiíró a Támogató részére eljuttatja, és a Támogató által választott zsűritagok kiválasztják az első 3 helyezett Művet.

7. A pályázat lebonyolítása és ütemterve
A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt és a hozzá kapcsolódó jeligét a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldal "Aktuális pályázat/pályázat benyújtása" menüpontjában kell feltölteni.
Formai követelmények:
- Times New Roman betűtípus
- 12 betűméret
- másfeles sorköz
- maximális fájl méret: 500 Kbyte
- A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat.

7.1 Pályázat feltöltése
A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:
- Pályázat (választó mező, jelen esetben: Borsodi Söralátétvers)
- Jelige
- A feltöltendő fájl
- Számlázasi név
- Számlázasi cím
- E-mail
A számlázási adatok szükségesek ahhoz, hogy a Kiíró a nevezési díjról számlát tudjon kiállítani a befizetőnek. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a regisztrációs kódot, melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mailcímre.
A dokumentum feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása.

7.2 Nevezési díj megfizetése
A pályázati dokumentum feltöltését követően a pályázat érvényességéhez szükséges a nevezési díj megfizetése.

A nevezési díjat átutalással kell megfizetni a MIG-ráció Kft. 12011351-01236410-00200003 számú számlájára. Az átutalásnál fel kell tüntetni a regisztrációs kódot a közlemény rovatban.

Amennyiben a Pályázó több Művet akar benyújtani, abban az esetben a nevezési díjat pályázatonként külön-külön szükséges utalni a regisztrációs kód megadásával.

A nevezési díjról szóló elektronikus számlát a Kiíró az utalást követő 12 napon belül megküldi a feltöltéskor megadott számlázási e-mail címre.

A Kiíró a Műveket csak a nevezési díj megérkezését követően jeleníti meg a honlapon és ezt követően továbbítja a zsűri részére a 6.1.2-es pont szerint.
Amennyiben a nevezési díj a Kiíró számlájára a benyújtási határidőt követő első munkanapig nem érkezik meg, a Kiíró a pályázatot érvénytelennek minősíti. A beazonosíthatatlan utalásokat a Kiíró 3 napon belül visszautalja.

7.3 Pályázat ütemterve
Benyújtási határidő: 2011. 12. 18.
Anonimitás felfedése: 2012. 02. 15-2012. 02. 25.
Eredményhirdetés: 2012. 02. 25-2012. 03. 31.
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az ütemtervet megváltoztassa, erről a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalon ad tájékoztatást. A pályázati határidőket előrehozni nincs lehetőség.

7.4 Eredményhirdetés
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyertesek nevét a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalon is közzétesszük. A díjazottak a nyereményeket a Díjátadón vehetik át, amelynek időpontjáról és helyszínéről minden díjazottat értesítünk a pályázat lezárása után.

7.5 Pályázatok megjelenítése az http://www.irodalmipalyazat.hu honlapon

7.5.1 Söralátétvers kategória
A pályázó tudomásul veszi, hogy minden Söralátétvers kategóriában benyújtott alkotás - amennyiben a kiírási feltételnek megfelel - a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalon megjelenítésre kerül, a pályázat lezárultát követően a "korábbi pályázatok" menüpontban továbbra is nyilvánosan megjelenik, onnan a pályázó kifejezett kérésére sem kerül eltávolításra.

7.5.2 Borsodi Söralátétvers kategória
A pályázó tudomásul veszi, hogy a Borsodi Söralátétvers kategóriában benyújtott alkotás a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalon megjelenítésre kerül, külön erre a célra létrehozott oldalon. Az oldalon való megjelenítés a Támogató kizárólagos döntése. A pályázat lezárultát követően ezen alkotások eltávolításra kerülnek a http://www.irodalmipalyazat.hu oldalról.

8. Jogi és szerzői jogi feltételek
A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Kiírót és Támogatót a Mű jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljenek a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalra, valamint a Támogató az alkotó nevének feltüntetésével szabadon használhassa a benyújtott Művet, Műveket vagy azok egyes részleteit saját üzleti céljaira.

Kiíró csak a Támogató kifejezett írásbeli engedélye alapján jogosult bármely Mű, vagy annak bármely részletének bármilyen célú felhasználására.
A pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott Művek megjelenjenek valóságos söralátéteken és ezek kereskedelmi forgalomba kerüljenek, továbbá ezen Művek a Támogató weboldalán, Facebook oldalán, valamint minden marketing kommunikációs felületen - tekintet nélkül annak formátumára - megjelenjenek.
Ezzel kapcsolatban a pályázó semmilyen anyagi követeléssel nem léphet fel a Kiíró és a Támogató felé.

A pályázó pályázata, illetve pályázatai beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Támogató (és Támogató kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén a Kiíró részére) részére - kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen - az általa írt műre (a "Mű") vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (az "Szjt.") III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Támogató különösen, de nem kizárólagosan jogosult a Művet, többszörözni és terjeszteni, továbbá a Műre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, helyesírásilag javított, illusztrálva a http://www.irodalmipalyazat.hu weboldalon megjelentetni.), korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni, saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt. 98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével is.
A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatót a fenti jogok területi és időbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és mértékét illetően sem kötik korlátok. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatót és a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel kapcsolatban.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott Műveket sem saját maga nem használhatja, sem harmadik személynek arra engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában nem rendelkezhet. Ez alól kivételt képez a könyv alakban való megjelentetés, mely esetben Pályázó köteles írásban tájékoztatni Támogatót és hozzájárulását adni ahhoz, hogy Támogató ezen információt saját üzleti és marketing céljaira felhasználhassa.
A Kiíró és a Támogató a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja.
A pályázó hozzájárul nevének és az eredményhirdetésen készült fényképeknek a Kiíró által üzemeltetett http://www.irodalmipalyazat.hu weblapon történő megjelenítéséhez.
 
.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése