Nincs ennél franciább! - fotópályázat

Croissant nélkül nem megy az ébredés? Imádod a francia sanzonokat? A párizsi divat őrültje vagy? Esetleg Belmondo a kedvenc filmszínészed? Vagy talán mindez együtt? Az sem baj, ha egyik sem, de van kedved játszani!

Mutasd meg, mit jelent számodra a francia kultúra, mit gondolsz a francia életérzésről! Fotózd le, számodra minél nincs franciább! Légy kreatív és küldj be legfeljebb három képet 500 kbyte méretben és nyerd meg a 4 értékes nyeremény egyikét!

Nyeremények

  • 1.díj: ingyenes nyelvkurzus a Francia Intézet Nyelviskolájában
  • 2.díj: értékes könyvcsomag
  • 3.díj: 2 db koncertjegy a január22-i Jane Birkin koncertre az A38 hajóra
  • Közönségdíj: a legtöbb lájkot gyűjtő pályázó ingyenes nyelvkurzust nyer a Francia Intézet Nyelviskolájában
Fotóidat a palyazat@inst-france.hu e-mailcímre várjuk.

Beküldési határidő: 2012 január 6., éjfél

Készíts fotókat a fent megjelölt témában, mutasd meg minél nincs Számodra franciább, legyél kreatív és ötletes! A téma szabadon választott, megkötések nincsenek. Képeidet küldd el a megadott e-mail címre s nyerd meg a négy értékes nyeremény egyikét!
FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A fotókat (maximum 3 db.) egyenként 500 Kbyte méretben, elektronikus úton kell benyújtani.

A PÁLYÁZAT MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
Pályázni a fotó(k) benyújtásával, az palyazat@inst-france.hu címre küldött elektronikus levéllel lehet. Az e-mail tárgyában a pályázat neve (Nincs ennél franciább pályázat) és a pályázott fotó címe szerepeljen. Az e-mailben kérjük megadni a Pályázó azon adatait, amelyek a késôbbi értesítéshez szükségesek (név, telefonszám, e-mail cím). A pályázatokat elektronikus úton 2012. január 6-án éjfélig lehet beadni. A határidő után beérkezett pályamunkákat a Szervezônek nem áll módjában elfogadni.
A Pályázatra ugyanaz a személy legfeljebb három darab fotóval pályázhat, de a díjazában csak egyszer vehet részt.

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE
A pályázati fotókat az elsô három díj kapcsán a Szervezô által delegált zsûri bírálja el. Amennyiben a beküldött fotók a formai követelményeknek megfelelnek és a Szervezô illetve más harmadik személy erkölcsi, jogi érdekeit nem sértik, feltöltésre kerülnek a Szervezô facebook oldalára. A közönségdíj nyertese az a pályázó, akinek érvényes pályázati anyagi a megadott pályázati idôn belül (2011 december 15 – 2012 január 6.) az Intézet hivatalos facebook oldalán a legtöbb lájkot szerzi. A döntésrôl valamennyi pályázót közvetlenül e-mailben értesít a Szervezô legkésőbb 2012. január 10-ig.

A RÉSZTVEVÔK KÖRE
A pályázat nyilvános, amelyen részt vehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt. A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező és a velük tulajdonosi, munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, továbbá a Pályázat lebonyolításában résztvevő együttműködő partner, a Kuzin Vizuális Mûhely Kft. munkavállalói, a Pályázattal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, valamint ezen személyek – a Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott – közeli hozzátartozói.

A PÁLYÁZAT IDÔTARTAMA
A Pályázat időtartama: 2011. december 15. – 2012. január 6., éjfél

DÍJAZÁS
A Pályázaton négy fotó kerül díjazásra.
A díjak sorrendben a következôk:
1. díj: ingyenes nyelvkurzus a Francia Intézet Nyelviskolájában*
2. díj: értékes könyvcsomag
3. díj: 2 db koncertjegy a január 22-i Jane Birkin koncertre az A38 hajóra
Közönségdíj: a legtöbb lájkot gyûjtô pályzázó ingyenes nyelvkurzust nyer a Francia Intézet Nyelviskolájában*
*48 tanórás normál tanfolyam február 13 – május 12.
Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként megállapított Pályázó tekintetében, különösen a 6. pontban foglalt feltételek megszegése miatt, vagy bármely egyéb, a jelen részvételi feltételekben meghatározott okból kifolyólag, úgy a Pályázó a nyereményre nem jogosult.

ÉRTESÍTÉS A NYEREMÉNYEKRÔL, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
A Szervező a nyerteseket az elbírálásukról és a nyeremény átadásának pontos idejéről, helyéről és módjáról telefonon és/vagy e-mailen tájékoztatja 2012. január 10-ig. A díjak legkésőbb a tájékoztatóban megjelölt napot követő 10 naptári napon belül vehetők át.
Amennyiben a nyertes értesítése 2012. január 15-ig nem volt lehetséges, mert a Pályázó a pályázat során hibás adatokat adott meg, vagy a telefont bármilyen okból nem vette fel, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. A nyertes elesik továbbá a nyereménytől, amennyiben a nyereményt a fenti határidőig nem veszi át. Ezekben az esetekben a Szervezô jogosult új elbírálás során tartaléknyertest megállapítani.

EGYÉB INFORMÁCIÓ
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, nem becserélhetőek és pénzre át nem válthatóak. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyereményeket esetlegesen helyettesítő áruval kapcsolatban a Pályázók semmilyen követelést nem támaszthatnak a Szervezővel szemben.
A pályázat során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, ponthiány, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremény esetleges hibáiért a Szervező a felelősséget kizárja, kivéve, ha a felelősség kizárását hatályos vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezés kifejezetten tiltja.

A Pályázatról információ kérhetô a (+36 1) 489 42 00-ás telefonszámon és az interneten a www.franciaintezet.hu címen.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Pályázatot visszavonja illetve annak szabályait a Pályázat időtartama alatt egyoldalúan megváltoztassa. Ebben az esetben a játékszabály változásairól a Szervező tájékoztatja a pályázókat. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a postai-, az internet-, vagy a telefonszolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák, rendellenességek következtében a Pályázó nem tudta gyakorolni a Pályázat során őt megillető jogokat, ideértve azt az esetet is, ha valamely értesítést, tájékoztatást a Pályázó nem, vagy nem megfelelő időben kapott meg.
A jelen Pályázati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

tényleges felhasználásra nem kötelezhető.


További információ:

Francia Intézet Budapest
Tel: +36 1  489 4200
E-mail: palyazat@inst-france.hu
facebook.com/franciaintezet
www.franciaintezet.hu


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése