Kovács Imre esszépályázat

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, egyetemi vagy középiskolás tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Kovács Imre a magyar népi mozgalom egyik legkiválóbb politikusa volt, aki életének felét emigrációban volt kénytelen eltölteni. 2013. március 9-én, születésének 100. évfordulóján – a Lakitelek Népfőiskola tudományos konferenciát szervez Budapesten, a parlament felsőházi termében.

Pályázati határidő: 2013. január 30.


EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA
A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Kovács Imre a magyar népi mozgalom egyik legkiválóbb politikusa volt, aki életének felét emigrációban volt kénytelen eltölteni. 2013. március 9-én, születésének 100. évfordulóján – a Lakitelek Népfőiskola tudományos konferenciát szervez Budapesten, a parlament felsőházi termében.
Az érdeklődők 5-10 oldalas (minimum 10 000, maximum 20 000 karakteres) elemző esszé  írásával pályázhatnak.
Választható témakörök: 
1. Egyezőségek és eltérések Kovács Imre és Bibó István demokrácia-felfogásában.
2. Kovács Imre kísérlete az egységes parasztpárt megalakítására 1945 és 1947 között. 
3. Kovács Imre Új Látóhatárban megjelent írásainak elemzése.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalmat (vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. A források megjelölése során a hivatkozásokra érvényes Harvard módszer szabályait kell alkalmazni.
A pályázatokat elektronikus formában, e-mail csatolt file-ban (doc, odt vagy pdf formátumban) kérjük beküldeni. A pályázathoz külön file-ban kérjük csatolni az esszé írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét és egyetemének adatait.
A dolgozatok beküldési határideje: 2013. január 30.  A beküldési cím: kovacsimrekonferencia@gmail.com
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet választ kapni.
A bírálóbizottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon Konrád főiskolai tanár, Szeredi Pál kutatótörténész

Díjazás:
 1. díj: 70 ezer forint értékű könyvutalvány; 2. díj: 60 ezer forint értékű könyvutalvány, 3. díj: 50 ezer forint, valamint 10 darab 20 ezer forint értékű könyvutalvány különdíj.
Az elismert írások szerzői meghívást kapnak az ünnepélyes díjátadással egybekötött, 2013. március 9-én tartandó konferenciára. 
A legjobb pályaműveket a Lakitelek Népfőiskola, illetve a konferencia honlapján közzétesszük.
A szervezők elérhetősége: Szeredi Pál, +36/30/9344-518; szeredipal@gmail.com
Budapest, 2012. október 22.

Lezsák Sándor
Az Országgyűlés alelnöke
A Lakitelek Népfőiskola vezetője

____________________________________________________________________________


KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, középiskolai tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Kovács Imre a magyar népi mozgalom egyik legkiválóbb politikusa volt, aki életének felét emigrációban volt kénytelen eltölteni. 2013. március 9-én, születésének 100. évfordulóján – a Lakitelek Népfőiskola tudományos konferenciát szervez Budapesten, a parlament felsőházi termében.
Az érdeklődők 3-5 oldalas (minimum 6000, maximum 10 000 karakteres) elemző esszé  írásával pályázhatnak.
Választható témakörök: 
1. Magyar sorskérdések az 1930-as évek falukutató íróinak munkáiban.
2. Parasztegység a Parasztpártban. A Nemzeti Parasztpárt megalapítása 1939-ben.
3. Demokratikus kísérlet Magyarországon. A Nemzeti Parasztpárt választási eredményei az 1945-ös választásokon.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalmat (vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. Minden irodalmat a következő formában kérünk megadni: a szerző teljes neve, a kiadvány pontos címe, a kiadó megnevezése, a kiadás helye, a kiadás dátuma, internetes forrás esetén a pontos URL cím megjelölése.
A pályázatokat elektronikus formában, e-mail csatolt file-ban (doc, odt vagy pdf formátumban) kérjük beküldeni. A pályázathoz külön file-ban kérjük csatolni az esszé írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét, felkészítő tanára nevét (ha van) és iskolájának adatait.
A dolgozatok beküldési határideje: 2013. január 30. A beküldési cím: kovacsimrekonferencia@gmail.com
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet választ kapni.
A bírálóbizottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon Konrád főiskolai tanár, Szeredi Pál kutatótörténész

Díjazás:
 1. díj: 50 ezer forint értékű könyvutalvány; 2. díj: 40 ezer forint értékű könyvutalvány, 3. díj: 30 ezer forint értékű könyvutalvány, valamint 10 darab 15 ezer forint értékű különdíj. Az elismert írások szerzői meghívást kapnak az ünnepélyes díjátadással egybekötött, 2013. március 9-én tartandó konferenciára. 
A legjobb pályaműveket a Lakitelek Népfőiskola, illetve a konferencia honlapján közzétesszük.
A szervezők elérhetősége: Szeredi Pál, +36/30/9344-518; szeredipal@gmail.com
Budapest, 2012. október 22.

Lezsák Sándor
Az Országgyűlés alelnöke
A Lakitelek Népfőiskola vezetője


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése