Embléma pályázat

Tervezd meg a Vívó Világbajnokság Budapest 2013 emblémáját!

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) 2010-ben pályázta meg a 2013-as felnőtt vívó világbajnokság rendezési jogát a Nemzetközi Vívó Szövetségnél (FIE). A FIE 2010. évi kongresszusa meghatározó többséggel az MVSZ-nek ítélte az eseményt, amelynek jelentősége azért különleges, mert a FIE éppen 2013-ban ünnepli megalakulásának 100. Évfordulóját, tehát a világbajnokság egyben centenáriumi rendezvény is lesz. A házigazda szerep elnyerése nemcsak annak volt köszönhető, hogy Magyarország a FIE alapító nemzetei közé tartozik, hanem annak is, hogy az elmúlt 100 évben a magyar pengeforgatók eredményeikkel lefegyverző elismerést vívtak ki.

Pályázati határidő:
2012. november 5. reggel 8:00 óra


Az MVSZ eddig három alkalommal rendezhetett felnőtt világbajnokságot:

1959-ben, 1975-ben, legutóbb pedig 1991-ben.

Az esemény időpontja: 2013. augusztus 4-13.

Az esemény helyszíne: Papp László Budapest Sportaréna


A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be bármely természetes, jogi személy, gazdasági társaság, a személyes joga szerint jogképes szervezet vagy egyéni vállalkozó. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.


A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Megtervezendő a világbajnokság emblémája.

Az emblémára vonatkozó elvárások

A emblémában a rendezvény neve mellett (Vívó Világbajnokság) a Budapest szónak és a 2013-as évszámnak is szerepelnie kell, illetve angol (World Fencing Championships) és francia (Championnats du monde d’escrime) verziót is kell belőle készíteni. Ezen kívül kisebb és nagyobb méretben, valamint monokróm változatban is használhatónak kell lennie.

Javaslat

Nem szerencsés az esemény nevével logotípiát készíteni a többnyelvűség miatt, és lehetséges, hogy a név még kiegészül egy névadó szponzor nevével (Pld.: Vívófelszerelést Gyártó Cég Vívó Világbajnokság 2013). Olyan javaslatokat várunk, amelyek túllépnek a vívás attribútumait bemutató emblémáknál.

Felmerülhet lehetséges megoldásként a 100-as szám használata, amely jelzi a centenáriumi világbajnokság különlegességét, de összességében ennek az elemnek a felbukkanása nem szükségszerű.


A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Nevezési díj nincs.


Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával is nevezhet.


A pályázat egyfordulós.


A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.


A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunka a saját műve, és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a Kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.


A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött jelentkezési nyilatkozatot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is) és aláveti magát a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.


A Kiíró a nyertes pályázó díjának kifizetésével az embléma felhasználására - valamennyi jelenleg ismert és a jövőben felmerülő felhasználási módra kiterjedően - teljes és kizárólagos jogot szerez, az emblémát és annak részeit a világbajnokság arculatának készítésekor szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.


A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot (a logót vektoros formátumban EPS, CDR, AI,) a Kiíró birtokába adja. Díjfizetésre csak ezt követően kerül sor.


A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.


A PÁLYÁZATHOZ kötelezően BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Embléma terv(ek)

Színes, szürke árnyalatos és fekete fehér változat, amelyeket kérjük bemutatni 10x10cm-es és 2x2 cm-es befoglaló méretben.

Pályázati jelentkezési lap


A jelen kiírás mellékletét képező dokumentum, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (név, születési hely és idő, levelezési cím, cégjegyzékszám, adószám, egyéni vállalkozói igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, ha szükséges, a felsőoktatási intézmény neve). A megadott személyes adatokat a Kiíró a pályázathoz kapcsolódóan bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.


A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázat beadási határideje: 2012. november 5. reggel 8:00 óra


A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a palyazat@promotheos.com címre, a levél tárgya "Vívó VB embléma pályázat”.


A pályázati anyag elvárt formátuma:

embléma - pdf formátumban, amelyben az emblémák vektorosan, vagy min. 300 dpi felbontásban jpg, formátumban szerepelnek.

pályázati jelentkezési lap - pdf formátumban.


Érvényes az a pályázat amely a határidőig a fenti címre megérkezik.


Érvénytelen az a pályázat:

- amelyet határidőn túl nyújtottak be,

- amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,

- amely hamis adatot tartalmaz,

- amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.


A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a Bírálóbizottság elé, akik három díjazottat választanak a beadott pályázatok közül. A Kiíró a díjazottakat e-mail-ben értesíti.


A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után egyes pályaműveket kiválasszon, és új határidő kitűzésével továbbgondolásra, módosításra, javításra kérje a pályázó(ka)t.


A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem minden díjat ad ki vagy a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.


A Bírálóbizottság tagjai:

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke

Vékássy Bálint, a VB szervezőbizottságának elnöke

Németh Balázs, a VB PR és kommunikációs igazgatója

Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardvívó

Horváth Mariann, párbajtőr világbajnok, sportriporter


DÍJAZÁS

A nyertes pályázó díjazása:

250 000 Ft., amelynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A második díj egy Adidas magyar válogatott melegítő, a harmadik díj 2db belépőjegy a VB férfi kard döntőjére.


EREDMÉNYHIRDETÉS

A pályázat végeredménye, a nyertessel való szerződéskötés után, a Magyar Vívó Szövetség (
http://www.hunfencing.hu) honlapján lesz elérhető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a palyazat@promotheos.com e-mail címen lehet feltenni.

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése