Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját!

Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár arculatának fontos része egy olyan figura, mely megszemélyesíti az adott intézményt, mely emberközelivé, szerethetővé teszi azt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár - a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közreműködésével - pályázatot hirdet az egészségbiztosítót megformáló kabalafigura megtervezésére, általános iskolások számára.


Az OEP Gyermekrajz-pályázata a kreatív és alkotni vágyó gyerekeknek ad teret, hogy megmutathassák, számukra milyen figura személyesíti meg azt az intézményt, amely egészségüket és biztonságukat szolgálja a mindennapokban.


Pályázati határidő: 2012. november 2.


A pályázat témája

Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját, amely megszemélyesíti azt az intézményt, ami mindennapi egészségedet és biztonságodat szolgálja.


A pályaművek elkészítése

A rajzpályázatra A/3-as vagy A/4-es méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választható (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.


Kik pályázhatnak

A pályázaton részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 6 éven felüli, de 14 éven aluli természetes személy, kivéve:

- a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. és az OEP (a továbbiakban együtt: "Szervezők") tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

- a pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

- akit a Szervezők a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt


Korosztályok

A pályázatra két korosztályban lehet nevezni:

- 6-10 éves

- 10-14 éves


Egyéb feltételek

- A pályázatra egyénileg lehet nevezni.

- Pályázni szakmai képzettségtől függetlenül, a szerzői jogok értelmében saját művel bárkinek lehet.

- Egy gyermek csak egy alkotással pályázhat!


Pályázat beadásának feltételei

Pályamű:

- A pályaműveket postai úton várjuk a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
1035 Budapest, Miklós tér 1. címre, legkésőbb 2012. november 2. napjáig.
- Kérjük, a borítékra írják rá:
OEP - gyermekrajz pályázat
- A pályaműveket kizárólag abban az esetben tudjuk befogadni, ha a borítékban mellékelik a helyesen kitöltött és mindkét szülő által aláírt jelentkezési lapot.

- Kérjük, hogy a rajzpapírokat ne ragasszák fel semmire, lezárt borítékban adják postára! Az iskolák az összegyűjtött rajzokat egyben is beküldhetik. Kérjük, minden egyes rajzhoz csatolják a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot!


Jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető az Országos Egészségbiztosítási Pénztár weboldalának (
http://www.oep.hu) Hírek és események/Pályázatok/Gyermekrajz pályázat menüpontja alatt.

A pályázat díjazása

Fődíj

- A 2012 decemberében induló „Neveld egészségesen!” elnevezésű WEB2-es alkalmazás főszereplő figurája lesz a 10-14 éves korosztályban kiválasztott nyertes pályamű. A győztesként kihirdetett OEP figurát az internetező fiatalok játékos formában gondozhatják, nevelhetik a prevenció, az egészséges életmód és táplálkozás jegyében.

- A legjobb alkotásokat mindkét korosztályban egy 30 000 Ft értékű rajztáborral és egy 20 000 Ft értékű könyvcsomaggal díjazzuk.

- A nyertes pályaművek az OEP általános és középiskolások számára készülő nyomdai kiadványain és ajándéktárgyain kerülnek feltüntetésre.

2. helyezett

- A 2. helyezett alkotásokat mindkét korosztályban egy 10 000 Ft értékű könyvcsomaggal és egy 24 db-os ceruzakészlettel jutalmazzuk.

3. helyezett

-
A 3. helyezett alkotásokat mindkét korosztályban egy 5000 Ft értékű könyvcsomaggal és egy ceruzakészlettel jutalmazzuk.
1-10. helyezett

-
Az első 10 helyezést elért pályázókat mindkét korosztályban a saját rajzával díszített, egyedi bögrével jutalmazzuk.

Zsűritagok

A gyermekrajz pályázat fővédnöke és a zsűri elnöke: Dr. Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár

-
M. Tóth Géza, Balázs Béla-díjas animációs rendező, producer, animátor, vizuális kommunikációs tervezőművész
-
Szántói Krisztián, gyermekkönyv illusztrátor
-
Dr. Sélleiné Márki Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója

Zsűrizés folyamata:
A pályamunkákat a fentiekben szereplő szakmai zsűri egy lépcsőben bírálja el.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtója, a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa létrehozott pályamű vagyoni jogai, a Szervezők részére történő átadás napjától a Szervezőket illetik meg.


A pályázat benyújtója tudomásul veszi továbbá, hogy az általa a jelen pályázat során létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem átruházhatók, a Szervezők területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, kizárólagosan jogosultak felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.


A pályázat benyújtója a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a beadott pályázati munkákat, a pályázat és saját maguk promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között a pályázó nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.


Beküldési határidő: 2012. október november 2. (péntek)


A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.


Eredményhirdetés: 2012. november 9. (péntek)


A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.


További információk

Részletes tájékoztatás a 06-20-459-9626-os telefonszámon vagy a
dora.nyilas@youngandpartners.hu e-mail címen kérhető.
http://www.oep.hu


forrás: pafi.hu


OEP_ jelentkezési_lap.pdf
OEP_ pályázati_kiírás.pdfOEP_ plakát.pdf

OEP_rajzpalyazat_palyazati_1003.doc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése