Illusztrációs pályázat középiskolások számára

A jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a Magyar Költészet Napja és NEMES NAGY ÁGNES születésének 90. évfordulója alkalmából FÁK címmel versillusztrációk készítésére ösztönző alkotópályázatot hirdet 14-18 év közötti tanulók számára.

A pályázat témája
A pályázóknak Nemes Nagy Ágnes Fák című költeményének hangulatát, üzenetét kell ábrázolniuk a képzőművészet eszközeivel. Az ajánlott vers a pályázatot kiíró múzeum honlapján (http://www.hamzamuzeum.hu), illetve Facebook oldalán (http://hu-hu.facebook.com/hamzamuzeum) is megtalálható, ahonnan letölthető.

A pályázat célja
A pályázat kiírásának és a minősítésre felkért zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkákból összeállított kiállításnak célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a kilencven éve Budapesten született Nemes Nagy Ágnes író, költő, műfordító és művészettörténész példaértékű életpályájára, valamint az írott szó kifejező erejére, ez által pedig olvasásra, szövegelemzésre, az emberi érzelmek és lelki kötődések értelmezésére, plasztikus megjelenítésére ösztönözze a fiatalokat. Szeretnénk, ha a pályázók kísérletet tennének az irodalom és a kézművesség elméleti, gyakorlati összekapcsolására.

A beérkezett pályaművekből a Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezünk tárlatot, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a térség középiskolás korosztálya bemutathassa rajzi tudását, alkotó fantáziáját, illetve a képzőművészethez és az irodalomhoz fűződő viszonyát.

Beadási határidő: 2012. március 31. (szombat)

A pályázaton való részvétel feltételei
Személyenként legtöbb öt alkotás nyújtható be. Kérjük, hogy a munkákhoz feltétlenül mellékeljék a megjelenített idézetet, hacsak nem a vers teljességének visszaadására törekedtek. Nevüket és elérhetőségüket (középiskola, osztály, saját e-mailcím, lakcím), valamint a beküldött alkotás címét a pályamű egyik kevésbé látható részén tüntessék fel (grafika, festmény esetén a papír, karton, vászon, farost hátoldalára, szobrok, kisplasztikák, kosztümtervek, installációk stb. esetén pedig a talapzattal érintkező oldalra, felületre írják rá a kért adatokat, lehetőleg ceruzával).

Technika:
SZABADON VÁLASZTHATÓ!

Méret
grafikák, festmények, fotók esetében maximum 50x70 cm, az ennél kisebb méretű munkák 50×70 cm-es paszpartuval legyenek ellátva. Az előírásokat figyelmen kívül hagyó munkákat nem fogadunk el.

Díjazás
A pályaműveket szakmai zsűri rangsorolja. A díjazottak értékes tárgy- és könyvjutalomban, valamint oklevélben részesülnek, illetve múzeumi belépőket nyernek.

FONTOS! A pályázati kiírás követelményeinek nem megfelelő műveket a zsűri nem minősíti, így azok nem lesznek kiállítva.

Beadási határidő: 2012. március 31. (szombat)

A pályázatokat a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria címére juttassák el személyesen vagy postai úton (5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. Pf. 76.; Tel.: 57-503-260).

A beérkezett és a zsűri által kiválasztott művekből várhatóan 2012. április 12-én (csütörtökön) nyílik kiállítás a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria kamaratermében. (A kiállítás kellő számú színvonalas pályamunka beérkezése esetén valósul meg.) Eredményhirdetésre és díjkiosztásra ugyanekkor kerül sor. A tárlat 2012. május 1-jéig (keddig) lesz megtekinthető.

A pályázati kiírás és az ajánlott irodalom a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria honlapjáról (http://www.hamzamuzeum.hu), valamint facebook-oldaláról (http://hu-hu.facebook.com/hamzamuzeum) tölthető le.

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése