Weöres Sándor drámapályázat

A szombathelyi Weöres Sándor Színház – névadója születésének századik évfordulójára – nyílt drámapályázatot hirdet.

A kiíró elvárása, hogy a beadandó művek a költő alábbi írásának szellemében szülessenek:
Weöres Sándor: TESTAMENTUM
 (a mű a hajtás után olvasható)

Pályázati határidő: 2013. február 15.


Ha valaha síremléket, szobrot, emléktáblát kapok, vagy bármely intézet a nevemet viseli, mindegyikre véssék rá e sorokat:

„Az emberiség akkor fog boldogulni,
– ha rááll az egyetlen józan, ráállható alapra: ha szükségleteit elégíti ki, és nem szenvedélyeit, bosszúvágyait, rögeszméit.
– ha módot lel arra, hogy ne legyen kénytelen eltűrni, hogy gonosztevők, őrültek, komédiások, mániákusok vezessék, fel bírja ismerni őket, és nem szolgálja többé az ő terveiket.
– ha érzi és tudja, hogy erőszakot és elnyomást tétlenül szétnyűni kisebb rossz, mint tettel legyűrni.
– ha úgy tevékenykedik, hogy nem árt vele se másnak, se magának.
Ha ezt nem az egész emberiség, hanem csak egyetlen nép tudja: bármily megpróbáltatás és csapás érheti, mindig megerősödve és megsokszorozódva fog felemelkedni. Nem pusztul el, míg hatalom és fölény délibábjai helyett a józan mértékhez igazodik. Mértékét eltanulják a szomszéd népek is, majd azoknak szomszédai.”
Weöres Sándor

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű színdarab nyújtható be, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző (vagy szerzői társulás) csak egy művel indulhat.

A pályaműveket két – írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott – példányban kell beküldeni. A pályázat jeligés: a szerző nevét és címét külön lezárt borítékban mellékeljék. A pályamunkákat kizárólag „Drámapályázat” feliratú postai küldeményként kérjük a Weöres Sándor Színház címére (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7.) eljuttatni, a postabélyegző legkésőbbi dátuma 2013. február 15. lehet.

A színházi és irodalmi élet neves képviselőiből álló bírálóbizottság egyetlen, nettó 3 millió forint összegű díjat ad ki. Az eredményhirdetés 2013. június 22-én, Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján, a költő Szent György és a sárkány (Octopus) című drámájának díszbemutatója előtt lesz. A díjnyertes művet a Weöres Sándor Színház 2013/14-es, csak magyar darabokból összeállított évadja során színre viszi, az Életünk című, Vas megyei folyóirat pedig megjelenteti. Erre az évadra a győztes dráma magyarországi bemutatásának kizárólagos joga a színházat, a szöveg első közlésének joga a folyóiratot illeti. A Weöres Sándor Színház kész a pályázaton részt vevő többi – arra érdemes – művet is színpadra állítani. A pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A nettó 3 millió forint díjazás, a teljes összeg egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szerinti adózása estén értendő. Egyéb esetében a díjazás nettó összege módosul.

forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése