KamaszPanasz - film pályázat

Az Olimpia évében, a sport és egészség jegyében: KamaszPanasz Kreatív-pályázatot hirdet.

Pályamunkák beadásának feltételei
A filmnek eredeti műnek kell lennie, amely kifejezetten erre a versenyre készült. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka beadásával kijelenti a pályamunkájáról, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Pályázati határidő: 2012. augusztus 20.

A film nem sérthet kiadással kapcsolatos jogokat, egy élő vagy elhunyt személy magánélethez való jogát, személyiségi jogokat vagy tulajdonjogot. A filmnek nyilvános fórumon való közlésre alkalmasnak kell lennie, és nem fordulhat elő benne meztelenség, káromkodás, fenyegetés vagy erőszak. A versenyben nem vehetnek részt azok a filmek, amelyek nemzeti, nemi, faji, etnikai, vallási hovatartozás, fogyatékosság, kor vagy nemi irányultság alapján történő diszkriminációt közvetítenek.

A pályázók szavatolják, hogy ők a film eredeti szerzői (ideértve a képeket, grafikákat, diákat stb.). A pályázók szavatolják, hogy ők rendelkeznek a filmre és a filmben felhasznált összes elemre - köztük a zenére - vonatkozó tulajdonjoggal, így jogosultak a H2Online Kft. számára felhasználói jogot biztosítani. Ha a pályázók nem tulajdonosai a filmben felhasznált összes elemnek, akkor szavatolniuk kell, hogy beszerezték a tulajdonosoktól az összes szükséges engedélyt, és hogy a H2Online Kft. semmilyen harmadik fél jogait nem sérti a film felhasználásával.


A H2Online Kft. nem vállal felelősséget azokért a vitákért, amelyek a pályázók és harmadik felek között adódnak a film szerzői jogaival összefüggésben.


A jelentkezők szavatolják, hogy beszerezték az összes szükséges jogi, érvényes és létező engedélyt a filmben megjelenített személyektől vagy azok meghatalmazott képviselőitől.


Pályázati feltételek
A pályázat kiírója a KamaszPanasz portált üzemeltető H2Online Kft.

Jogi és személyi feltételek
- A 14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
- Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírói nem kötnek ki feltételt a pályázókkal szemben.
- A pályázat kiíróinak tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályázat benyújtásának módja
A pályamunka benyújtása elektronikus úton történik, a műveket a palyazat@kamaszpanasz.hu e-mail címre várjuk a szerkesztőségbe. A kisfilmeket CD-n a 4032 Debrecen, Füredi út 18 címre várjuk, valamint a Youtube-ra feltöltött videók linkjét e-mailben a palyazat@kamaszpanasz.hu címre.
Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírói részére felhasználási engedélyt:
- A pályázat kiírói a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
- A kiírók jogosultak a művek nyilvánosságra hozatalára internetes felület, reklám, PR tevékenység, stb. keretében.
- A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült reprodukciót elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekébena pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
- A fent megnevezett megjelenésekért a pályázó külön díjazásra nem tarthat igényt.
- A pályázatra benevezett pályaművek további reklámcélú felhasználásának esetében a pályázó és a pályázat kiírói külön megállapodást kötnek egymással.
- A pályázók által megadott elérhetőségeket a H2Online Kft. adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
- A H2Online Kft-nek jogában áll a filmet felhasználni, sugározni, bemutatni, vágni és megváltoztatni részben vagy teljes egészében. A H2Online Kft. dönt arról, hogy kíván-e élni ezekkel a jogokkal, és hogy miként szándékozik azokat gyakorolni.

Személyes adatok
A pályázatokat számítógép dolgozza fel. Valamennyi személyes adat (nevek, címek stb.) feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban történik.
A jelentkezési lap kérdéseire adott válaszok szükségesek a verseny lefolytatásához, és feldolgozásukat kizárólag e céllal végzi a H2Online Kft. A pályázók bármikor kérhetik ezen adatok megtekintését vagy módosítását.

Regisztráció
A versenyre történő regisztrációhoz a pályázóknak online jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a versenyfeltételekkel.

A díjak és odaítélésük kritériumai

Nyeremények

- Főnyeremény: 50 ezer forintos elektronikai vásárlási utalvány
- Az első 10 leggyorsabb beküldő a kamaszkoriveszhelyzetek.hu felajánlásából könyvajándékot kap
- Közönségdíj: a pályázat lezárulta után a legjobban sikerült pályaművekre a KamaszPanasz Facebook-oldalán bárki szavazhat a számára leginkább tetsző műre. Alegtöbb szavazatot megnyerő pályamű alkotója a testanalizis.hu felajánlásából egy ingyenes sporttáplálkozási szűrővizsgálatot nyer.

Zsűri

A legjobb pályaműveket Madaras Ádám Világ- és Európa-bajnok öttusázó és a KamaszPanasz szerkesztőségének két tagja választja ki. A döntés meghozatalában a fiatal, első Olimpiájukon debütáló úszókból és műugrókból álló lelkes csapat segít majd.
A H2Online Kft. a díjnyertes műveket az alábbi művészeti és technikai kritériumok alapján fogja kiválasztani:
- eredetiség, kreativitás, művészeti és esztétikai megközelítés
- a sport népszerűsítése, mint fő üzenet közvetítésére való alkalmasság
- nyelvi helyesség
- a mű technikai minősége
- alkalmasság különböző platformokon történő felhasználásra

A nyertes művek alkotóinak a kiértesítés után 20 munkanap áll a rendelkezésére, hogy a nyereményéért jelentkezzenek. A kiértesítés utáni 21. munkanapon a zsűri által kiválasztott pótnyertest értesítjük a nyereményéről, ettől kezdve az elsőszámú nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertesek kiértesítése nem lehetséges, vagy nem nyújtják be a kért dokumentumokat, a díj visszavételére kerül sor.


Az eredeti pályaművek sorsa
A beérkezett alkotásokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A pályázat kiírói a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartják.

További információ: telefonon a +36 30 864 4241-es telefonszámon vagy e-mailben a palyazat@kamaszpanasz.hu e-mail címen kérhető.

A pályázó felel minden olyan kárért, amit a jelen Pályázati feltételek előírásainak megszegésével okozott harmadik személynek, vagy a H2Online Kft-nek.


A H2Online Kft. fenntartja a jogot a verseny feltételeinek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, kiterjesztésére vagy leszűkítésére, illetve a verseny felfüggesztésére vagy lezárására. A H2Online Kft. a változásokról a KamaszPanasz oldalán keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.


Pályázat feltétele
- Pályázni kizárólag saját készítésű művel lehet.
- A műveket és az adatlapokat, valamint - ha szükséges - a szülői hozzájárulást elektronikus úton, a palyazat@kamaszpanasz.hu e-mail-címre várjuk a szerkesztőségbe, adatlap nélkül nem tudjuk díjazni a művet.
- A kisfilmeket CD-n a 4032 Debrecen, Füredi út 18 címre várjuk, vagy a Youtube-ra feltöltött videó linkjét küldd el a palyazat@kamaszpanasz.hu címre a kitöltött adatlappal és - ha nem vagy még 14 éves - a szülői hozzájárulással együtt.

- A pályázat időtartama: július 10 - augusztus 20.
- Eredményhirdetés: szeptember 5, szerda
- A legjobb műveket a KamaszPanasz weboldalán is megjelentetjük.
http://www.kamaszpanasz.hu

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése