Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban pályázat

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Elnöke és a KülügyMinisztérium pályázatot hirdet “Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel az egyetemek és a főiskolák hallgatói számára. Témakörök a TOVÁBB után.
A pályázat beküldésének határideje: 2011. szeptember 12. (hétfő)


 1. a)Az európai uniós tagság következményei a magyar gazdaság egy (a pályázó által szabadon választott) szektorában; b)Egy szabadon választott uniós szakpolitika jelenlegi helyzete és várható fejlődési irányai
 2. a)Magyarország európai uniós tagságának tapasztalatai és átfogó értékelése. Magyar értékek és érdek érvényesítés az Európai Unióban. Az uniós csatlakozás hatása a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatokra.; b)Az EU további bővítés ének dilemmái és kihívásai
 3. Az európai uniós tagság megítélésének változása a magyar lakosság körében
 4. a.)A Tanács 2011. első félévi magyar elnökségének értékelése; b.)Trióelnökség. Az eddigi trióelnökségek működésének tapasztalatai
 5. A kulturális és nyelvi sokszínűség az Európai Unió tagállamaiban
 6. Egy uniós jogterület és a vonatkozó magyar jogszabályok összehasonlítása
 7. a.) A Lisszaboni Szerződés alkalmazásának tapasztalatai; b.)Új intézményi egyensúly az Unióban a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után
 8. Az európai egységes piac jelentősége és működése
 9. A monetáris unió helyzete. A pénzügyi és gazdasági válságra adott európai válasz (gazdasági kormányzás, európai szemeszter, Európai Stabilitási Mechanizmus)
 10. A többéves pénzügyi keret szerepe az Európai Unióban
 11. Energiapolitika, energiabiztonság az Európai Unióban
 12. A bel- és igazságügyi együttműködés helyzete az Unióban
 13. Az európai gazdasági és szociális modell kihívásai a globalizáció tükrében. Az EU2020 stratégia értékelése
 14. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. klímaváltozás, élelmezésbiztonság)
 15. a.)Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat működésének tapasztalataira; b.)Az uniós érdekérvényesítés lehetőségei a Lisszaboni Szerződés után a nemzetközi szervezetekben
A pályázaton a felsőoktatási intézmények 30 évnél fiatalabb nappali és levelező tagozatos hallgatói vehetnek részt. A pályázaton PhD hallgatók nem vehetnek részt. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani.
A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza. A pályázatot jeligével kell ellátni. Ugyancsak jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, telefonszámát, e-maiI címét, postacímét, továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja.
A pályázatot - egy példányban - az alábbi címrekérjük küldeni:
Országgyűlés Főtitkára
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. ker. Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába)
Letölthető dokumentum
http://www.kormany.hu/download/e/08/30000/palyazat_magyarorszag_az_euban...

A pályázat beküldésének határideje: 2011. szeptember 12. (hétfő)
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke és a külügyminiszter által felkért, neves szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli. A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel- egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.
A pályázat díjazása:
 • I. helyezett: 400.000 Ft
 • II. helyezett: 300.000 Ft
 • III. helyezett:200.000 Ft
valamint két, egyenként 100.000 Ft - o s k ü l ö n d í j.
(A pályázati díjakat adó-, illetőleg társadalombiztosítási járulék terheli.)
A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2011. novemberben kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala kötetben jelenteti meg.
Forrás: http://www.kormany.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése