Egymásra lépni tilos! alkotói pályázat

Pályáztató: Budapest Esély Nonprofit Kft.

Beadási határidő: 2011. május 31. 12 óra

Témája: A program célja, hogy 2010-től kezdődően egy hosszútávon fenntartható lakossági kampány szervezésével felhívja a fővárosi lakosság figyelmét arra, hogy nyitott szemmel járjon, vegye észre, hogy milyen hátrányok érik a kisebbségi csoportokat, tegyen a diszkrimináció ellen, és lehetőség szerint ő maga se diszkrimináljon senkit.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. az “Egymásra lépni tilos!” programjának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók számára.

1. A pályázat kiírója: Budapest Esély Nonprofit Kft.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. célja a fővárosi lakosok egyenlő esélyeinek megteremtése. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítását - hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazokat, akinek élethelyzete az átlagostól eltér, nem csak a hajléktalanokat, mozgássérülteket, értelmi fogyatékosokat, cigányokat, hanem a gyermekes családokat, nőket, időseket stb. is célcsoportunknak tartjuk. A Budapest Esély Nonprofit Kft. egyrészt információs központ szerepet tölt be a Fővárosi Önkormányzat és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó más civil szervezetek és állami szervek között, másrészt tanácsadást és segítséget nyújt a munkaadóknak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása érdekében.

2. Az „Egymásra lépni tilos!” program
A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010-ben indította el az „Egymásra lépni tilos!” programját. A program célja, hogy 2010-től kezdődően egy hosszútávon fenntartható lakossági kampány szervezésével felhívja a fővárosi lakosság figyelmét arra, hogy nyitott szemmel járjon, vegye észre, hogy milyen hátrányok érik a kisebbségi csoportokat, tegyen a diszkrimináció ellen, és lehetőség szerint ő maga se diszkrimináljon senkit.
A következő üzenet irányvonalak megfelelnek a fenti követelményeknek:
 1. Nézőpontváltás: Egymásra lépni tilos! -> Rád is léphetnek! -> Veled is megtörténhet!
 2. Tégy úgy, ahogy magaddal szemben elvárnád! Neked milyen lenne?
 3. Amikor ezt teszed, akkor éppen diszkriminálsz!
Mindhárom üzenet irányvonal eredménye, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy „intoleránsnak lenni ciki”.
A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet a toleráns magatartás előnyeire, illetve megmutatják azt, hogy miért “tilos” egymásra lépni. A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassák be, hogy Budapest egy élhető és toleráns város, vagy épp mutassanak rá arra, min kellene változtatni, hogy még inkább az legyen.
3. Pályázati kategóriák
Pályázni bármilyen művészeti alkotással lehet - pl.: rajz, fotó, kisfilm, írásmű, rap, plakát grafikai terve, grafiti terv stb.

4. A pályázat formai kritériumai

Pályamunkák beadásának feltétele
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a pályzati anyag megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati lap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

Formai követelmények
 • Vizuális alkotások esetén: A képeket (vagy - pl. festmény, grafika esetén annak fotóját, másolatát) digitálisan, legalább 300dpi felbontásban, JPG formátumban várjuk.
 • Kisfilmek esetén: Kisfilmek készülhetnek bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel. A beadott kisfilm hossza maximum 3 perc, formátuma: AVI, kiterjesztésben, 720×576 vagy 1024×768 pixel méret.
 • Hanganyagok esetén: Mp3 fájlokat várunk, a lejátszási idő nem haladhatja meg a 3 percet.
 • Írásos alkotások esetén: Formázatlan word dokumentumot várunk, egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg a 8000 leütést, egy dokumentum egy írásművet vagy egy sorozat darabjait tartalmazhatja (a külön írások tehát külön fájlba kerüljenek).
A pályamunka több műből is állhat, ha azok kapcsolódnak egymáshoz. A sorozat maximum 3 részből állhat. A sorozat tagjai azonban nem különállóan, hanem egy pályaműként, közösen pályázhatóak.
Valamennyi pályaművet lezárt borítékban, CD-n vagy DVD-n kérjük benyújtani, a hordozón szerepeljen a mű szerzője és címe, kérjük mellékelni a pályázati adatlapot! Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön borítékban és adatlappal ellátva kell beadni. A sorozatként pályázott művek azonos borítékban, egy adathordozón és adatlappal pályázhatnak.

Letölthető dokumentumok

Letölthető pályázati kiírás
Letöltehető pályázati adatlap

A jelentkezési lap letölthető a www.egymasralepnitilos.hu oldalról.
A pályázatok postai úton vagy személyesen benyújthatók: Budapest Esély Nonprofit Kft. (Budapest, VIII. kerület, Őr utca 5-7.). Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: “Egymásra lépni tilos! pályázat
A jelentkezési lapot kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni! Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel pályázóinkkal főként e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot, ezért az e-mailcím hiányos vagy rossz megadása maga után vonhatja annak a lehetőségét, hogy a pályázó nem értesül számára fontos, a pályázatot és a kiállítást érintő információkról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31. 12 óra. Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
5. Kik pályázhatnak?
 • Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű, a téma iránt elhivatottságot érző személy; kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül.
 • A 14-18 év közötti személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
6. Nevezési díj: NINCS
7. A nyertesek jutalma: A beérkezett pályaművek közül az első 3 kategória részesül jutalomban. Első helyezett 60.000 Ft-os, második helyzet 40.000 Ft-os, harmadik helyzet 20.000 Ft-os pénzjutalomban részesül. A Budapest Esély Nonprofit Kft. tervei között szerepel a pályaművek kiállítás formájában történő bemutatása a nagyközönség számára.
A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.
8. Határidők, fontos dátumok:
 • Pályázat kiírása: 2011. március 1.
 • Beadási határidő: 2011. május 31. 12 óra
 • A pályázat eredményének meghirdetése: 2011. június 15.
9. Értékelés - Zsűrizés
A pályamunkákat a Budapest Esély Nonprofit Kft. És szakmai partnerei köréből választott zsűri bírálja el.
A zsűritagok névsorát a www.egymasralepnitilos.hu honlapján tesszük közé, 2011. március 1-ét követően. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest.
10. Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
 • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
 • A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát - a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével - fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: palyazat@pestesely.hu email címen kérhető.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése