Európai kulturális fesztiválok támogatása KULTÚRA PROGRAM (2007–2013) keretében

Kiíró: Oktatási és Kulturális Főigazgatóság

Összefoglaló: célja az európai kulturális fesztiválok támogatása, az európai kulturális szakemberek és a kulturális művek áramlásának európán belüli mobilitásának támogatása

Pályázhat: köz- és magánjogi kulturális szervezetek, ha székhelyük a Programban részt vevő valamely országban található és fő tevékenységük fesztiválszervezés


Támogatható:
a) egy alkalommal megrendezendő fesztivál (2012-ig minden évben pályázható)
b) 3 alkalommal megrendezendő fesztivál támogatása − partnerségben
(2011–2013-ig három évre) csak idén pályázható
1. Európai, nem nemzeti produkcióban készülő művek bemutatásával összefüggő költségek (például díszletek, jelmezek, fordítási és feliratozási költségek).
2. Egy európai, nem nemzeti produkcióban készülő művet kísérő szakemberek és amatőrök utazási és szállásköltségei (művészek, technikusok és menedzsment)
3. Szakemberek közötti munkaértekezletek szervezésével összefüggő költségek (az elszámolható költségek legfeljebb 15%-a)
4. Hivatalos katalógus és brosúra (a hivatalos nyomtatott katalógus és brosúra összeállítása, fordítása és nyomtatása).
5. Kommunikációs költségek (weboldal, médiaterv, stb.; az elszámolható költségek
legfeljebb 15%-a)

Támogatás mértéke
max.60%, max. 100 000 euró

Határidő
2010.11.05

Feltételek
Az előző év programjában és a kért támogatás alá tartozó év előzetes programjában szerepelnie kell legalább hét, a Programban részt vevő országból származó műnek

Kizáró okok
Csak azok a fesztiválok támogathatók, amelyeket a pályázat benyújtását megelőzően legalább öt alkalommal megrendeztek. Filmfesztivál kizárt!

Dokumentumok

Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése