NKA Építőművészeti SZK - középületek fenntartóinak

Az NKA Építőművészeti és Iparművészeti Kollégiuma kétfordulós pályázatot hirdet - most épülő vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő - iparművészeti alkotások létrehozására.A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

A pályázat első fordulójában a helyszín kiválasztása történik.
A második fordulóban a kiválasztott épületekre(be) az iparművészek alkotásainak elhelyezése történik az első forduló dokumentációja alapján. (pl.: üvegablakok, kerámia, textil, fém faliképek, plasztikák, tűzzománc alkotások stb.)

A megvalósítás időpontja: 2011. április 1.-2012. június 30.

E felhívás a pályázat első fordulója, célja a létrehozandó iparművészeti alkotás helyének és funkciójának  (cél, méret, darabszám stb.) meghatározása.

A felhívásra olyan tulajdonosok, vagy tulajdonosi jogkörrel felhatalmazott üzemeltetők jelentkezhetnek, akik szeretnék, hogy épületeikbe iparművészeti alkotás kerüljön, és vállalják, hogy a szakszerű megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötnek építészekkel, építészeti irodákkal. (Lásd pályázathoz szükséges dokumentációk melléklete.)

A pályázatok közül az Építőművészeti Kollégium max. 5 pályázatot választ ki.

Az Iparművészeti Kollégium részéről az ülésen - tanácskozási joggal - 2 fő vesz részt.

Altéma kódszáma: 2429

Pályázhatnak: Közösségi épületek tulajdonosai - vagy tulajdonosi jogokkal felruházott üzemeltetők -, az általuk felkért építésszel, vagy építészeti irodával együtt.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

    * építész tiszteletdíja (program, terv-mellékletek),
    * fénymásolás,
    * fotó,
    * dokumentálás

A pályázathoz mellékelni kell:

    * Az iparművészeti alkotás megnevezése, műfaj, funkció (ha szükséges), méret, darabszám
    * Az iparművészeti alkotás építész által javasolt - és a tulajdonos által jóváhagyott - művészeti programja (különös tekintettel az alkotás és az épület összhangjára)
    * Részletes költségvetés
    * Az alkotás környezetének építészeti tervdokumentációja (alaprajzok, falnézetek, távlati rajzok, tenderek, fotók)
    * Szerkezeti rajzok, statikai, gépészeti szakvélemény (amennyiben szükséges)
    * Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
    * Tulajdonosi nyilatkozat a költségvállalásról (ha szükséges, lásd költségvállalási nyilatkozat!)

A nyertes pályázatok építész résztvevőinek a második fordulóban sikeresen szereplő iparművésszel - (művészekkel) - együtt kell működniük.

Az altémában felosztható összeg: 1 millió Ft.

Figyelem!
Az Iparművészeti Kollégium által kiírandó második forduló pályázatára nyertes pályázatonként max. 3 millió Ft áll rendelkezésre. Amennyiben már az első forduló alapján valószínűsíthető, hogy a létrehozandó alkotás költségei meghaladják ezt az összeget, a különbözet vállalására (ill. annak nagyságrendjére) a tulajdonosnak a költségvállalásról nyilatkoznia kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

    * Az épület és a helyszín mennyiben felel meg a tervezett iparművészeti alkotás létrehozására?
    * Az épület mennyire biztosítja az iparművészeti alkotás hosszú távú fennmaradását?

A pályázathoz csatolt tervdokumentációt a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. április 12-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése