Import Hepaj videópályázat

Pályáztató: Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület & Indavideó

A pályázat teljes lezárása: 2011. április 15. 24:00 óra

Témája: Magyarországon élő bevándorlókkal kapcsolatos filmek készítése.



A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület az indavideóval együttműködve pályázatot ír ki a Magyarországon élő bevándorlókkal kapcsolatos filmek készítésére.
Pályázatunkban az Európai Unió területén kívülről érkező, a bevándorlást önként választó (nem menekült) és  

Magyarországon legálisan tartózkodó migránsokkal kapcsolatos filmeket várunk.

A pályázat mindenki előtt nyitott, azon életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet.
A pályázók két kategóriában nevezhetnek filmjeikkel:
  • 1. kategória: DIÁK - 18. életévüket még nem betöltöttek részére
  • 2. kategória: FELNŐTT - 18. életévüket már betöltöttek részére
A filmek 2011. február 15. és 2011. április 15. között tölthetők fel az indavideó pályázati aloldalára.
A pályázat teljes lezárása: 2011. április 15. 24:00 óra, a feltöltési határidő után érkezett pályázati anyagokat a zsűri figyelmen kívül hagyja.

A pályázati anyagok formai és technikai követelményei: A filmek időtartama lehetőség szerint ne haladja meg a 10 percet, a kisfilm bármilyen technikával készülhet (videókamera, mobiltelefon, stb.), de a kész film feleljen meg az indavideó feltöltési követelményeinek. A kisfilm lehet dokumentumfilm, fikció, animáció, stb.
 
Egy pályázó több alkotással is pályázhat.

A pályázati anyagok feltöltése és regisztrációs követelmények: A pályaművek digitális formában tölthetők fel az indavideó pályázati csatornájára.

A feltöltés menete: A pályázó a pályázati csatornán kategóriát választ. Ezt követően jut a feltöltési felületre, melyen el kell fogadni a pályázati feltételeket, és - ha már korábban regisztrált az indavideóhoz - megkezdheti a film(ek) feltöltését.

A pályázat értékelése:
A pályázati anyagokat a szervezők által összeállított zsűri bírálja el. A zsűri elé csak a formai feltételeknek megfelelő, releváns tartalmú, etikailag kifogásolhatatlan alkotások kerülhetnek. Amennyiben a végső döntéshez szükséges, a zsűrizést megelőzően a filmek készítőit a regisztrációkor általuk megadott e-mail címen megkérjük, hogy a pályaműve(ke)t bocsássák a zsűri rendelkezésére. A diák kategória díjazottjai a zsűri kérésére kötelesek igazolni életkorukat.
A nyertes filmek alkotóit a zsűri döntése után (legkésőbb 2011. április 28-ig) a regisztráció során megadott e-mailben és a honlapunkon értesítjük.
A díjátadásra 2011. április 29-án kerül sor. Helye: Gödör Klub, Budapest
A zsűri az értékelésnél az elképzelés érdekességét, eredetiségét, a mondanivaló relevanciáját, a közösség számára való hasznosságát, valamint a megvalósítás minőségét veszi figyelembe.
Az első díj 150.000 Ft, a második  85.000 Ft kategóriánként, melyeket a díjazottak vásárlási utalvány formájában vehetnek át. (A nyerteseket nem terheli járulékfizetési kötelezettség, ezek megfizetéséről a pályázat kiírói gondoskodnak.)
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen szabálytalanság elkövetése a szakmai zsűri tudomására kerül, az azonnali kizárással jár. A díjak átcsoportosításának jogát a szervezők fenntartják.

Adatkezelés, szerzői- személyiségi jogok:
A feltöltött képeket, filmeket, videókat és a megadott adatokat az Egyesület a saját adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Pályázni kizárólag olyan művekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. (Az alkotóközösség is egy pályázónak számít. A korhatár szempontjából a legidősebb társalkotó kora szerint kell a művet besorolni.) Amennyiben a beadott művek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles az Egyesületet mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

Mindenki csak a saját maga által készített művekkel pályázhat. Automatikusan, indoklás nélkül kizárjuk a pályázatból azokat a pályázókat, akik a közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból gyűlöletkeltésre alkalmas műveket küldenek be.
A Pályázó a művek elküldésével automatikusan és ingyenesen engedélyezi, hogy
  1. Egyesület a pályaműveket az idei és egy esetleges jövő évi pályázattal összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és reklámokban közzétegye (ideértve az érintett weboldalakat, egyéb online felületeket, illetve a közönség számára banner formájában való hozzáférhetőséget, illetve egyéb sajtóhirdetéseket;
  2. A műveket a pályázat lezárta után az Egyesület pályázati archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a zsűrizési adatokkal együtt;
  3. A pályaművek az Egyesület rendezvényein a nyilvánosság számára megtekinthetők legyenek;
  4. A díjazott pályaműveket az Egyesület megjelentesse;
  5. Amennyiben díjat nyer, a nevét közzétegyük a pályázat honlapján, illetve egyéb médiumok sajtófelületén;
  6. Az Egyesület a mű bemutatása során biztosítja, hogy a pályázó neve fel legyen tüntetve;
  7. A díjazott filmek alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy a filmjükre az Európai Integrációs Alap támogatásának tényét a pályázat kiírói feltüntessék.
  8. A díjazott filmekre a Menedék Egyesület nem kizárólagos használati jogot szerez.
Minden pályázó kötelezően elfogadja az indavideó általános felhasználási feltételeit (http://indavideo.hu/termsofuse). A pályázat leírásának, céljának nem megfelelő, az etikailag vagy erkölcsileg kifogásolható, valamint a Menedék Egyesület alapszabályában ((http://menedek.hu/files/20080513-Menedek-Alapszabaly.pdf) rögzített küldetésnek ellentmondó tartalmakat megjelenítő videókat figyelmeztetés nélkül töröljük.
A zsűri tagjai és hozzátartozóik, valamint a Menedék Egyesület és az indavideó munkatársai és hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a pályázat kiírásának részletei, ütemterve, s bizonyos, nem alapvető elemei menetközben módosulhatnak, kiegészülhetnek.
A pályázattal kapcsolatos további részletek a www.importhepaj.hu oldalain, az indavideón, illetve a Menedék facebook oldalán olvashatók.

Forrás: http://www.importhepaj.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése