Magyar Formatervezési Díj 2011 pályázat

Kiíró: Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével

Beadási határidő: 2011. május 3. (postabélyegző szerint)

Tárgy: Nyilvános pályázat a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
 • Termék: Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
 • Vizuális kommunikáció: Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
 • Terv: Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
 • Diák: A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében részt vevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely
 • három évnél nem régebbi,
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.
A pályázat beadási határideje: 2011. május 3. (postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, “Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1374 Budapest 5, Pf. 552
A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés két fordulóban történik:
 • I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
 • II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
Értékelési szempontok:
a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
 • formai minőség;
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
 • Dózsa-Farkas András formatervező művész, Dózsa-Farkas Design Team, München, a bírálóbizottság elnöke
 • Orosz István Munkácsy-díjas grafikusművész, Érdemes művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja, a bírálóbizottság elnökhelyettese
 • Borkovics Péter Ferenczy Noémi - díjas üvegtervező iparművész
 • Fodor Lóránt DLA formatervező, egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja
 • Gaszt Attila ügyvezető, GIA Form Kft.
 • Harmati Hedvig textiltervező művész, tanszékvezető, egyetemi docens, Textiltervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Dr. Izsó Lajos tanszékvezető, egyetemi tanár, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Mikko Kalhama igazgató, Design Forum Finland, Finnország
 • Koós Pál formatervező művész, tanszékvezető, egyetemi docens, Formatervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Pataky Dóra Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész
DÍJAZÁS
Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2011 őszén.  A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezés Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

OLTALOM
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 55 61

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005.(III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
Letölthető dokumentumok
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: szonja.szesztai@hipo.gov.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése