Hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozása

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot ír ki a hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására.

A pályázat kiírója
A pályázat kiírója a Vidékfejlesztési Minisztérium, amely a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján a Hungarikum Bizottság titkársági feladatait ellátja.

Pályázati határidő: 2013. május 2.

A pályázat tárgya
Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény kapcsán kinyilvánította, hogy a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, amelyeket az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében össze kell gyűjteni. A hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy amely védett természeti érték, vagy amely kiváló nemzeti érték.
A hungarikum tanúsító védjegy grafikájának ki kell fejeznie a törvény szerinti hungarikum fogalomhoz kapcsolódó szellemiséget, meg kell testesítenie és szimbolizálnia annak jellemzőit.

Általános elvárások a grafika kapcsán
A grafika kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
- legyen egyszerű, "első látásra" jól érthető, kis méretben is jól felismerhető, minden reklámhordozón és minden szokásos felhasználási formában könnyen alkalmazható és bármely nyomdai felhasználásra alkalmas;
- szín- és formavilága legyen jellemző a hungarikumok szellemiségére;
- legyen könnyen azonosítható és más hasonló védjegyektől jól elkülöníthető színes és fekete-fehér megjelenési formában is;
- tartalmazza a "hungarikum" kifejezést;
- alkalmas legyen a magyarság csúcsteljesítményének kifejezésére és azonosítására;
- kerülje az elmúlt évtizedekben elterjedt, a magyarságról nem valós képet festő, sablonossá vált megjelenési formákat.
A grafikai terveket nyomtatott és digitális formában kell benyújtani, a felhasznált színek "Pantone" számának megadásával. A grafika maximum 4 színből állhat plusz a fekete. A védjegy megjeleníthető fekete-fehér színben is ezért a pályázónak be kell mutatnia a grafikát fehér alapon fekete, illetve fekete alapon fehér formában is. A grafikát nyomtatott formában maximum 2 cm-es átmérő nagyságban is ábrázolni kell.

A pályázat benyújtása
A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. 1 db CD (jeligével/jeligékkel feliratozva), amely tartalmazza a grafikai anyagot pdf formátumban;
2. Grafikai anyag bemutatása nyomtatott formában (jeligével feliratozva):
- 1 db színes nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
- 1 db fekete-fehér nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
- 1 db negatív nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
- 1 db, a grafika színes, fekete-fehér és negatív nyomatát, mindegyiket kis méretben,
max. 2 cm átmérővel tartalmazó A4-es lap, 3 példányban.
3. Zárt borítékban a pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail cím, telefonszám), valamint a kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot. A borítékon fel kell tüntetni a grafika vagy a grafikák jeligéjét.

Egy pályázó több grafikai anyaggal is pályázhat, ekkor a különböző grafikai anyagokat különkülön jeligével kell ellátnia.
A pályázati csomagon fel kell tüntetni a "hungarikum tanúsító védjegy - grafikai pályázat" feliratot, valamint, a feladó neve helyén, a grafika jeligéjét.
Postacím:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
1860 Budapest
Leadási cím, személyes leadás esetén:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00

A pályázat postára adásának vagy személyes leadásának határideje: 2013. május 2.

A pályázat elbírálása
A beérkezett grafikai pályamunkák - az anonimitás megtartásával, jelige alapján - formai ellenőrzés után, több független szakértői körben kerülnek értékelésre és rangsorolásra, majd a Hungarikum Bizottság javaslata alapján az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter dönt a nyertes grafikáról. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a miniszter döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye. A pályázat eredménytelensége esetén meghívásos pályázat meghirdetésére kerül sor.

Díjazás
A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:
- a nyertes pályamunka készítője a grafika felhasználásra alkalmas formájának - vektorgrafikus formátum - átadása után bruttó 800 000 Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a védjegy grafikai anyagának végleges kidolgozását és a grafika teljes körű, kizárólagosan a Vidékfejlesztési Minisztérium számára engedélyezett felhasználási jogának ellenértékét, valamint a védjegy arculati kézikönyvének kidolgozását.

További információk és feltételek
- A pályázaton való részvétel ingyenes.
- A pályázati határidő lejárta után postára adott, valamint hiányosan kitöltött, vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
- A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes grafika felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
- A pályázó nyilatkozik arról, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná.
Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati felhívás részét képező nyilatkozatban vállal.
- A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által - szerzői jogsértés címen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
- A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.
- A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a hungarikum@vm.gov.hu e-mail címre küldött, az érdeklődő elérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések alapján áll módunkban válaszolni.

http://www.kormany.hu

forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése