A lélek kalandjainak prózai krónikásai 2012

Az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely prózaíró pályázatot ír ki:
„A lélek kalandjainak prózai krónikásai 2012” címmel.

A pályázat leírása:
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka c. könyvében így ír Kosztolányi Dezsőről: „Ő a lélek kalandjainak költője és prózai krónikása. Részvétet érez minden emberi szenvedés iránt, látja és ábrázolja a polgári élet sivárságát, undorodik minden erőszaktól, gyönyörködik és gyönyörködtet a szépségben, játszik a nyelv végtelen lehetőségeivel, lelkére ereszti a külvilág benyomásait, és megfogalmazza a benyomásokat.”

Beküldési határidő: 2012. augusztus. 31., 24:00
A pályázatra beküldött prózai írások Kosztolányi fent megfogalmazott szellemében készüljenek. A művek szeméremsértő, durván illemtelen, trágár vagy uszító kifejezéseket nem tartalmazhatnak.

– A pályázóra vonatkozó legkisebb életkori kikötés: 2012-ben betöltött 20. életév.
– Egy pályázó egy vagy több művel pályázhat egy csomagban, de a művek összes terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 15 000 leütést.
– Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
– Az írásműveket MS Word .doc formátumban – A5-ös papírméretben, 12-es betűmérettel, normál sorközzel és margókkal, élőfej nélkül, oldalszámozással –, e-mailben kell beküldeni. Több mű esetén két mű között ne legyen oldaltörés.
– A dokumentum utolsó oldala utáni oldalon kérjük a következő adatokat megadni:
–- a szerző nevét vagy írói nevét (amin szeretne megjelenni)
–- a szerző születési évét,
–- a szerző telefonszámát,
–- email-címét, valamint
–- a szerző számlázási nevét és címét.

A pályázó a pályázaton való részvételével kinyilvánítja, hogy a pályázatra beadott mű(vek) saját szellemi terméke(i). A kiíró az esetleges ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

Beküldési határidő: 2012. június 30. 24:00
Az e-maileket a következő címre várjuk: lelekkronikas2012 @ mairodalma.hu (szóközök nélkül)

A pályázatra beküldött írásművek közül a nyerteseket irodalmárokból és olvasókból álló zsűri válogatja ki. Egy szerzőtől akár több pályázott mű is nyertes lehet.

Eredményhirdetés 2012. szeptember végén.

A nyertes írások egy közös antológiában jelennek meg, aminek várható dátuma 2012 utolsó negyedéve.

Nevezési díj: A pályázatnál a nevezés ingyenes.

Megjelenés feltétele: A pályázó a pályázaton való részvételével kinyilatkoztatja, hogy amennyiben pályázata a nyertesek között szerepel, a megjelenés feltételét elfogadja, és a megjelenési díjat a könyv könyvészeti munkáinak megkezdése előtt befizeti. A megjelenési díj 15 000 Ft/szerző, ezért az összegért 10 db könyvet kap minden szerző. További kötetek szerzői ára: 1 500 Ft.

Sikerdíj: A nyertesek közül a 2 legjobb szerző számára a bekerülés díjmentes.

Az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhelyről bővebb információ:

www.facebook.com/mairodalma
www.mairodalma.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése