Válás után – Mozaikcsalád Fotópályázat 2013

Fókuszban egy új családtípus: Mozaikcsaládok a Te lencséden keresztül

"A kötelék, mely az igaz családot összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm."
Richard Banc

Beküldési határidő: 2013. július 31. 24.00 óra.
Mozaikcsaládnak nevezzük azt a családot, amikor legalább az egyik
felnőttnek van az előző házasságából gyermeke.

Hogyan működik egy ilyen család? Kik a tagjai? Miben különböznek a
hagyományos családtól?
Vajon lehet teljes családi életet élni mozaikcsaládban? Hogyan?Magyarországon első alkalommal kerül sor ennek a témának fotópályázati kiírására. Ezt az újnak nem mondató, de egyre elterjedtebb családtípust szeretnénk bemutatni a fotó médiumának segítségével. Felhívni a figyelmet ennek a társadalmi változásnak a hatásaira és következményeire. A fotópályázat célja a válással és az újraházasodással kapcsolatos társadalmi és családon belüli szemléletváltás elősegítése. A válás és újraházasodás tabuként kezelésének és negatív előítéleteinek megváltoztatása.

Becslések szerint ma a háztartásoknak legalább a harmada mozaik-jellegű, és több százezer kiskorú gyermek él mozaikcsaládban. Itt az ideje hát, hogy a mozaikcsaládot elismerjék a mai kor bevett együttélési formájának. A mozaikcsalád kifejezés nincs a köztudatban. Ez is azt mutatja, hogy sem a társadalom, sem az emberek nem tesznek különbséget a hagyományos (nukleáris) család és a mozaikcsalád között. A társadalom is azt várja el tőlük, hogy hagyományos családként éljék az életüket és talán ezt a mozaikcsaládban élők el is hiszik. Akarva-akaratlanul is arra vágynak, hogy mozaikcsaládos felállással, de klasszikus formában éljék mindennapjaikat, pedig ez nem ilyen egyszerű. Ezzel az irreális elvárással nem tud a mozaikcsalád jól működni. Meg kellene érteni és értetni, hogy a mozaikcsalád sem összetételben, sem szerepeiben, sem egymáshoz fűződő kapcsolataiban nem hasonlít a hagyományos családhoz. Eltérőek a kapcsolatformái, nem mindenkihez fűz vérszerinti kötelék. A mozaikcsaládok nagyon kevés segítséget kapnak, mivel sajátosságaikat, szerepeiket, funkcióikat és pozícióikat még a szakemberek sem ismerik eléggé. Mások a szabályok, szabad és kell is másmilyennek lenniük.


A FOTÓPÁLYÁZAT TÉMÁJA

A mozaikcsaládban élő emberek környezetének és hétköznapjainak bemutatása. A mozaikcsalád tagjai közötti kapcsolat ábrázolása. Bepillantás a mozaikcsaládok hétköznapjaiba. Mindennapi élethelyzetek rögzítése. Ünnepek a mozaikcsaládokban. Emberi viszonyok, kapcsolatok sokfélesége, csoportdinamika. Humor, tragikum és más intenzív érzések. Rávilágítani és felhívni a figyelmet az elvált szülők nehézségeire, sikereire, az új családalapítás buktatóira, azokra a kihívásokra, nehézségekre, előítéletekre, amelyekkel az elvált szülők és újraházasodott emberek szembesülnek. A képek manipulálása megengedett, amennyiben a mondanivalót, érthetőbbé, kifejezőbbé teszi.


TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM

A mozaikcsaládok és kapcsolatrendszerük átfogóbb megismeréséhez, beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót tartunk 2013. június 9-én 10 órakor.
Helyszín: Csili Művelődési Központ
Budapest, XX. kerület, Nagy-Győri István u. 4-6.(Bejárat a Baross utca felől)
A fórum jó lehetőséget biztosít a témagyűjtéshez és segítséget nyújt a pályaművek elkészítéséhez. A programra regisztrálni lehet a fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu címen.
A fotópályázat műveiből kiállítást szervezünk az ország több pontján:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok


A FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYAI

A pályázaton amatőr és hivatásos fotósok is pályázhatnak.
Pályázni fekete-fehér, színes és digitális fotóval is lehet.
A fotó mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
Minden pályázó maximum 3 fotót küldhet el, melynek szerzői jogaival rendelkezik.
A fotók témájának összhangban kell lenni a meghirdetett fotópályázat témájával.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot érvénytelennek tekinti, ha a fénykép nem felel meg a feltételeknek a meghirdetett verseny témájával kapcsolatban.
A szakmai zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem ad kiemelkedő helyezést, értékelést, ha a fénykép nem megfelelő a verseny színvonalának és minőségének.
A pályázó egyetért beküldött adatai (név, település) és pályamunkájának nyilvánosságra hozatalával.
A fotópályázat szervezője fenntartja a használati jogot a versenyben szereplő képek felett a saját igényeik szerint, (illusztrációk, oktatási segédeszközök, marketing). Ezekért a használatokért a felhasználó nem köteles jutalmat fizetni a pályázónak.
A pályázat kiírói és szervezői személyiségi és szerzői jogi kérdésekben sem jogi, sem semmilyen egyéb felelősséget nem vállal.
A szervező fenntartja a jogot, hogy díjmentesen a pályázó részére történő bármilyen ellenértéket vagy szerzői jogdíj megfizetése nélkül a pályamunkákat a honlapján és közösségi oldalán megjelentesse a pályázó nevének feltüntetésével, valamint jogosult a pályamunkák kiállítására és felhasználhatja az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes fotó kiválasztására nem objektív szempontok alapján, hanem kizárólag a bíráló zsűri szubjektív szakmai szempontjai és értékítélete alapján kerül sor.
A szervező azon pályázók felé, akik a kiválasztás során nem minősültek nyertesnek, azzal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal sem a kiválasztás szempontjai, sem egyéb bírálás során felmerülő körülmények, tények miatt.
A pályázó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa beadott képeken harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.
A zsűri által hozott eredmény a szervező megerősítése után visszavonhatatlan.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a versenyt lemondja, ha arra kényszerítő okok jelentkeznek. A verseny újbóli meghirdetése ugyanúgy fog történni, mint ahogy a verseny meg volt hirdetve. Ez azt jeleni, hogy a felhívás meg lesz hirdetve a verseny hivatalos honlapján.
A fotópályázat kiírása és a rendelkezések a fotópályázat bejelentésétől lépnek hatályba.
A pályázó a pályázat beadásával elfogadja a kiírás feltételeit a szervezők és a zsűri döntése ellen fellebbezésének helye nincs.

A NEVEZÉS MÓDJA

Nevezni az alábbi adatok megadásával lehet:

Vezetéknév, Keresztnév
Lakcím: Település (utca, házszám nélkül)
Email cím
Születési idő: Év, hónap, nap
A képek címe:
A képek rövid, 2-3 mondatos magyarázata.
Maximum 3 fotó, mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
Az adatokat és a fotókat a nevezes@mozaikcsaladok.hu címre kell küldeni.
Beküldési határidő: 2013. július 31. 24.00 óra.


FOTÓPÁLYÁZATI NAPTÁR

A fotópályázat kihirdetésének időpontja: 2013. április
Tájékoztató megbeszélés: 2013. június 9. 10. óra Helyszín: Csili Művelődési Központ Budapest, XX. kerület Nagy-Győri István u. 4-6. (Bejárat a Baross utca felől)
A fotók beküldési határideje: 2013. július 31. 24.00 óra.
A fotópályázat zsűrizése: 2013. augusztus
Kiállítás megnyitó, eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. szeptember
(A helyszín szervezés alatt).
Országos kiállítások:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok


ÉRTÉKELÉS, ZSŰRITAGOK


A pályaműveket a fotográfia és a média neves képviselői, családsegítő szakemberek bírálják el.


FOTÓPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

I. díj: 100.000 Ft értékű ajándékcsomag
II. díj: 60.000 Ft értékű ajándékcsomag
III. díj: 40.000 Ft értékű ajándékcsomag


Érdeklődés, információ
Bieber-Nyíri Tünde
Mozaikcsaládban élők klubja
Klubvezető
Tel.: 0620-413-0485
fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu
www.mozaikcsaladok.hu

forrás: http://www.mozaikcsaladok.hu/aktualis.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése