Kós Károly-díj 2011

A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly-díj a települési értékvédelem, a környezetszépítés, valamint az építészeti hagyományápolás területén végzett kiemelkedő, eredményes - egyéni vagy csoportos - munkáért adható miniszteri kitüntetés. Egyéni Kós Károly-díj évente három személynek, közösségi díj pedig három szervezetnek vagy csoportnak adható. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.


A 2011. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje október 14. péntek, 14.00 óra.

Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

Az Országos Főépítészi Iroda hirdetménye a 2011. évi Kós Károly-díjak adományozásáról.
A 2011. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje október 14. péntek, 14.00 óra.
Pályázhat: bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet

Kiíró: Belügyminisztérium

A díjak átadása 2011. december 16-án lesz, mely Kós Károly születésének (1883. december 16.) évfordulójához kapcsolódik.
A díjat a Kós Károly-díj Bizottság javaslata alapján Pintér Sándor belügyminiszter adományozza. A Kós Károly-díj Bizottság elnöke Nagy Ervin országos főépítész, főosztályvezető. A bizottság titkára: Katona
András (e-mail: andras.katona@bm.gov.hu). A díj adományozására - más javára, kellő megalapozottsággal - bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail
elérhetőségét
- szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét,
telefonszámát és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét
- az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység
részletes leírását - lehetőleg rajzokkal, skiccekkel, fotókkal illusztrálva
- a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát
és e-mail elérhetőségét.

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart. Minden olyan személyről, illetve csoportról, akiket a díjra jelölt a bizottság, a díjbizottság titkára, a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében, a javaslattevőnek a kitöltendő formanyomtatványokat e-mail útján megküldi. A kitöltött adatlapokat és nyilatkozatokat az értesítésben megadott módon, határidőn belül, illetve címre kell eljuttatni.

A 2011. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje október 14. péntek, 14.00 óra.

A javaslatok postán beküldhetők:
Országos Főépítészi Iroda
Belügyminisztérium
Pf. 314
Budapest
1903
Személyes benyújtásra is lehetőség van:
Országos Főépítészi Iroda, Titkárság
Belügyminisztérium
József Attila u. 2-4., 202. szoba
Budapest
1051
Telefon:             +36-1-999-4897      
http://www.kormany.hu/hu


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése