E.ON Hungária Alkotói ösztöndíj

Az E.ON Hungária által a fiatal képzőművészek számára 2010-ben létrehozott ösztöndíj harmadik alkalommal kerül kiírásra.

Az ösztöndíj célja, hogy a nyertes képzőművésznek anyagi támogatást nyújtson egy egyhónapos berlini tanulmányúthoz, illetve kiállítási lehetőséget teremtsen Magyarországon.

Pályázati határidő: 2013. február 22.
Az alapító szándékai szerint az ösztöndíjas a Berlinben töltött hónap alatt a kortárs művészet egyik legdinamikusabb és legizgalmasabb helyszínén, annak egyik európai fővárosában alkothat, tanulmányokat folytathat, szakmai kapcsolatokat építhet, és tapasztalatokat gyűjthet. Az alapító lehetővé teszi, hogy a nyertes képzőművész az ösztöndíj letelte után beszámoló kiállításon adhasson számot munkájáról és tapasztalatairól.
Az E.ON Hungária a támogatási időszakot követően az alkotótól egy művet művészeti gyűjteményébe választ, ezzel a fiatal művész számára kiemelt gyűjteményi referenciát teremt.

Az ösztöndíjban egy művész részesül.
Az ösztöndíj időtartama: 1 hónap.
Az ösztöndíj bruttó összege: 1200 euró.
A kiállítás létrehozására az ösztöndíj időszak letelte után kerül sor.

A nyertes képzőművésszel az E.ON megbízásából az EDGE Communications (a pályázat Szervezőjeként) az ösztöndíj folyósításának és lebonyolításának, a kiállítás létrehozásának minden részletét személyesen egyezteti, szakmai és technikai segítséggel a díjnyertes művész rendelkezésére áll.

Az ösztöndíj nyertesének kötelezettségei:
- az ösztöndíjas az ösztöndíjnak a Szervezővel egyeztetett ideje alatt Berlinben (Németország) tartózkodik, a benyújtott pályázati tervében leírt programot teljesíti;
- az ösztöndíjas az elvégzett tanulmányút végén 2 oldalas, megfelelő művészi-szakmai színvonalú beszámolót készít tapasztalatairól, amelyet az ösztöndíj időszak letelte után 2 héten belül a Szervezőnek átad;
- az ösztöndíjas munkáiból egy kiállítás létrehozására alkalmas mennyiségű és minőségű anyagot az E.ON Hungária rendelkezésére bocsát, amelyet a Támogató jogosult az általa kiválasztott helyszínen bemutatni, és a támogatásért cserébe egy alkotást választani.

A fenti kötelezettségek elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az ösztöndíj még ki nem fizetett része visszavonható.

2. A pályázaton való részvétel feltételei:
Az E.ON Hungária Alkotói Ösztöndíjára pályázhat minden olyan képzőművész, minden olyan 35 év alatti képzőművész, aki bármelyik magyarországi, akkreditált szakirányú felsőoktatási művészeti intézményben végzett, és azóta is rendszeres alkotói tevékenységet végez. Pályázhatnak továbbá ugyanezen intézmények végzős hallgatói is.
A pályázatnak nem feltétele, de ajánlott a legalább társalgási szintű német- vagy angol nyelvtudás.

3. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
- kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó tanulmányait, munkásságát és kiállításait bemutató rövid szakmai önéletrajz aláírva,
- diploma másolata (végzős hallgatók esetében indexmásolat vagy iskolai igazolás),
- elektronikus (CD, DVD) és nyomtatott portfolió,
- rövid, legfeljebb 3 oldalas munkaterv az ösztöndíjas időszak alatt tervezett tevékenységekről.

A pályázati dokumentumokat egy példányban kell leadni. Eredeti műalkotásokat nem szükséges mellékelni, ezekért a zsűri felelősséget nem vállal.
A díjat nem nyert pályázati anyagok és portfoliók a pályázat eredményének kihirdetését követően a leadás helyszínén előre egyeztetett időpontban átvehetőek.

4. A pályázat leadási határideje: 2013. február 22., péntek, déli 12 óra

A pályázat beadásának pontos ideje: 2013. február 20., szerda és február 22., péntek között minden nap 10-től 15 (illetve péntek 12) óráig.
A pályázat beadásának helye: EDGE Communications, 1061 Budapest, Hegedű utca 9. (közvetlen galéria bejárat a Paulay Ede utca felől).
Felelős munkatárs: Oláh Zsuzsa programigazgató és Somhegyi Zoltán művészeti vezető.

5. A pályázat ütemezése:
- a pályázat eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2013. március vége.
- az ösztöndíj megkezdésének időpontja: 2013. április 15. és 2013. szeptember 15. között
(tetszőlegesen, az 1. pontban jelzett egyeztetés szerint).
- az ösztöndíj befejezésének legvégső időpontja: 2013. október 15.

Indokolt esetben az ösztöndíj megkezdésének és befejezésének időpontjától el lehet térni, az indoklást kérjük a pályázati anyaghoz előre mellékelni.

6. A pályázatok értékelése:
Az érvényes pályázatokat az E.ON által felkért szakmai zsűri bírálja el. A végső döntést a szakmai zsűri javaslatának figyelembevételével az E.ON hozza meg.

7. További információ a pályázattal kapcsolatban:

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.edge-art.hu oldalról, illetve elektromos levél formájában igényelhető az info@edge.hu email-címen. További információ az (1) 239-0007-es telefonszámon illetve a szervezésért felelős munkatársaktól a zsuzsa.olah@edge.hu és a zoltansomhegyi@yahoo.co.uk e-mail címeken kérhető.

festmény: Bereczki Kata
forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése