Felhívás a XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián való részvételre

2012-ben a Pannon Egyetem Környezettudományi Intézete rendezi a XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát (XIII. OFKD).
A konferenciára olyan, maximum 50 oldalas, magyar nyelvű pályamunkával (pl. TDK dolgozat, a célnak megfelelően átdolgozott szakdolgozat, diplomamunka) lehet jelentkezni, amelyet környezettudományi témakörben a felsőoktatási intézmények graduális (BSc/BA) vagy posztgraduális (MSc/MA) képzésben részt vevő hallgatói a 2010/2011 vagy a 2011/2012 tanévben készítettek. A benevezett pályamunkáknál feltétel, hogy
a) az a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit tükrözze,
b) témája kapcsolódjék időszerű környezet- és természetvédelmi feladatok megoldásához,
továbbá
c) valamilyen releváns szakmai fórumon a munka bemutatásra került 2012. január 27. előtt.
Releváns szakmai fórumon történt bemutatásnak minősül:
- intézményi (kari) TDK konferencia;
- diploma/szakdolgozatvédés);
- tudományos társaság ülése, konferencia.

A pályázatokat hazai és határon túli felsőoktatási intézmények környezettudományban érintett legmagasabb szintű egységei (intézmény, kar, tanszék) vezetője nevezheti a mellékelt „Intézményi nevezési űrlapon” 2012. január 15-én. 24:00 óráig. Az Intézményi nevezési űrlapokat kérjük aláírva, szkennelve, elektronikusan a megadott határidő előtt a  limnologia@almos.uni-pannon.hu címre megküldeni.    A 2012. január 15-27. között jogosultságot szerzőkről az intézményi megerősítésnek 2012. január 30. 12.00-ig kell megérkeznie elektronikusan a limnologia@almos.uni-pannon.hu címre.
A résztvevők jelentkezése, összefoglalók, dolgozatok feltöltése, kezelése és bírálata online
rendszerben történik. Az OFKD honlapja 2011. december 15. után lesz elérhető a www.ofkd.unipannon.hu oldalon. Az oldalra történő regisztráció előtt kérünk mindenkit, hogy alaposan olvassa el az „Általános információkat”.
Az összefoglalók feltöltésének határideje 2012. február 1. 24:00 óra. Az online rendszer a megadott időpontban automatikusan lezár, ezt követően nem áll módunkban összefoglalókat fogadni. Csak azon hallgatók tudnak a rendszerbe összefoglalót és dolgozatot feltölteni, akiket intézményük a megadott határidőig nevezett. Az összefoglalók szövegtörzse max. 2500 karakter lehet szóközökkel együtt. A rendszer hosszabb anyagokat nem enged feltölteni. Az összefoglaló nem tartalmazhat hivatkozást, ábrát, táblázatot, függvényt, szimbólumot.
A pályamunkák mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot, formátuma pdf. A dolgozatok feltöltésének határideje 2012. február 15., 24:00 óra.   A feltöltött pályamunkákat a különböző tudományterületek képviselőiből álló Tudományos Bizottság sorolja szekciókba, és 2012. február 20-ig dönt a befogadásról. A szervezők nem fogadnak be a pályázati kiírástól eltérő (témaidegen, azaz nem a környezettudomány tárgykörébe sorolható) munkákat. A dolgozat formai követelményei az ofkd.unipannon.hu oldalon lesznek olvashatók. A szerzőknek a dolgozat 1 nyomtatott és fűzött példányát a konferencián a regisztrációnál kell leadniuk. Nyomtatott dolgozat hiányában a  regisztráció nem fogadható el. A művészeti szekció résztvevői pályamunkáikat jelentsék be, a kiállításról intézmények útján külön egyeztetünk.
A konferencián a szerzők 15 perces előadást tartanak, amelyet 5 perc vita követ. Az írásbeli munka
bírálatai és az előadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a pályázat kiírói, a
konferencia szponzorai és a Szervező Bizottság által adományozott díjakat nyerik el.
A konferenciára a pályamunkák nevezési díja 5.000 Ft/pályamunka. A konferencián a hallgatók
részvételi díja 15.000 Ft/fő, mely tartalmazza a konferencia csomagot, étkezések és szállás díját. A
konferenciára a témavezetők/konzulensek és egyéb érdeklődők részvételi díja 20.000 Ft/fő, mely
tartalmazza a konferencia csomagot, szállás és étkezések díját. Részvételi szándékot a konferenciára
legkésőbb 2012. március 2-ig lehet jelenteni a honlapon.

Fontosabb határidők:

Intézményi nevezések beérkezése: 2012. január 15. 24:00 óra
Összefoglalók feltöltése: 2012. február 1. 24:00 óra
A szakmai megmérettetést igazoló dokumentum (amennyiben nem volt ilyen január 15. előtt) beérkezésének időpontja: 2012. január 30. 12:00 óra
Pályamunkák feltöltése: 2012. február 15. 24:00 óra
Döntés a befogadásról: 2012. február 20. 16:00 óra
Bírálók felkérése: 2012. március 2.
Részvételi szándék jelentése: 2012. március 2.
Nevezési és részvételi díjak beérkezése: 2012. március 20.
Művészeti szekció pályamunkáinak beérkezése: 2012. március 23. 12:00
Bírálatok feltöltése: 2012. március 30.
A konferencia helye: Pannon Egyetem, 8200. Veszprém, Wartha V. u. 1./Egyetem u. 10.
A konferencia ideje: Veszprém, 2012. április 6-7. (péntek-szombat)

Kapcsolattartás:

e-mail: Dr. Üveges Viktória, limnologia@almos.uni-pannon.hu
honlap: http://www.ofkd.uni-pannon.hu
Tel: 88/62-4747
Fax: 88/62-4747
A művészeti szekció pályamunkák benyújtásának címe:
Pannon Egyetem
Környezettudományi Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék
8200. Veszprém, Wartha V. u. 1.
N épület földszint, N2-es szoba (főbejárattal szemben)
A konferenciával és a részvétellel kapcsolatos minden további információ a konferencia honlapján (http://www.ofkd.uni-pannon.hu) 2011. december 15-től elérhető.
Veszprém, 2011. november 04.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése