Pályázati rövidítések

A pályázatok során számtalan rövidítéssel találkozhatunk. Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló ilyen szavakat foglaljuk össze.

Áht.: Államháztartási törvény
ÁSZ: Állami Számvevőszék
AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
CBA: Költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis)
CBC: Határon átnyúló Együttműködés (Cross Border Corporation)
EMOGA: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancialap
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA: Európai Szociális Alap
EU PIK: Európai Uniós Pályázati Információs Központ
GKM: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GVOP: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
FIDIC: Nemzetközi Tanácsadó Mérnökök Szervezete
FMM: Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium
FVM: Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium
HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
HOPE: Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
IH: Irányító Hatóság
ISPA: Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz
IT: Információs Technológia
KAP: Közös Agárpolitika
Kbt.: Közbeszerzési törvény
KEHI: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
KIOP: Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
KH: Kifizető Hatóság
KKV: Kis- és középvállalkozások
KÖFE: Környezetvédelmi Felügyelőség
KTK: Közösségi Támogatási Keret
KSZ: Közreműködő Szervezet
KVH: Környezeti hatásvizsgálat
LFA: Logframe, Logikai Keretmátrix
MB: Monitoring Bizottság
MEH: Miniszterelnöki Hivatal
MEMOR: Magyar Egységes Monitoring Rendszer
NFT: Nemzeti Fejlesztési Terv
NKP: Nemzeti Környezetvédelmi Program
OKJ: Országos pzési Jegyzék
OKKP: Országos Környezeti Kármentesítési Program
OP: Operatív Program
PC: Program-kiegészítő Dokumentum
PCM: Projekt Ciklus Menedzsment
PEA: Projekt Előkészítő Alap
PHARE: Támogatás Lengyelország és Magyarország gazdasági átalakításához
PM: Pénzügyminisztérium
PPP: A közszféra és a magánszféra együttműködése (public-privatepartnership)
PRAG: Előcsatlakozási Alapok eljárásrendje
RPP: Regionális Felkészítési Program
ROP: Regionális fejlesztési Operatív Program
SA: Strukturális Alapok
SAFF: Strukturális Alapok Felkészülési Főosztálya
SAPARD: Különleges Segélyprogram a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Számára
SDR: Különleges lehívási jogok SPP: Strukturális Alpok fogadására felkészítő segítségnyújtási program Tv.: törvény VK: Végső Kedvezményezett(Menedzsment Fórum)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése