Tartalmas, aktív, minőségi életvég – Tanulmány- és fotópályázat

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület szakmai pályázatot ír ki “Tartalmas, aktív, minőségi életvég” címmel.

A pályázat célja

Tanulmány, illetve fotó kategóriában várjuk a pályaműveket, melyek bemutatják a betegellátás folyamatát, eredményességét, az elérhető életminőséget, tükrözik a professzionális segítségnyújtást, az életörömöt, az életvégi aktivitást, életminőséget és pozitív attitűdöt.

Pályázati határidő: 2012. június 30.
A pályázat leírása

A pályázat benyújtásának módja: A pályamunkák benyújthatóak elektronikus formában az iroda@hospice.hu e-mail címen, a tanulmányt illetve a fotót (fotókat) mellékletként csatolva. Az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni a „Tartalmas, aktív, minőségi életvég” témakört. Az üzenetben kérjük, tüntessék fel a pályázó szervezet nevét, címét, telefonos és elektonikus elérhetőségeit valamint a pályamunka szerzőjét.

Formai követelmények:


A fotók esetében: minimum 1200 px, a hosszabbik oldal 72 dpi felbontásban.

Felhívjuk figyelmüket a személyiségi jogokra: a fotókon felismerhetően ábrázolt személyek publikációhoz való írásos belegyezését kell kérni, melyet mellékletként kérünk csatolni.
A tanulmányok esetében:
 1. A címoldal tartalmazza címet, a szerző(k) teljes nevét, foglalkozásukat, munkahelyük megnevezését, valamint a kapcsolattartással megbízott szerző levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét és a cikk 10-20 soros magyar nyelvű összefoglalóját. A kézirat elektronikus anyagában egy file-ban szerepeljen a fentieknek megfelelően elkészített címoldal, az írás törzsszövege, valamint az irodalomjegyzék.
 2. Javasolt maximális terjedelem: 5-10 oldal (Times New Roman CE betűtípus, egyes sorköz, 12-es betűméret esetén). A terjedelem az írás típusától függ (eredeti tanulmány, szakirodalmi áttekintés, esszé, interjú, esetismertetés, könyvismertetés, vitaindító nyílt levél stb.).
 3. A szövegközti szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni pl.: (Kübler-Ross, 1988).
 4. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc sorrendben közöljék, a következőképpen oldva fel a szövegközti utalásokat:
  • Könyveknél: KÜBLER-ROSS, E. (1988): A halál és a hozzá vezető út. (ford.: Blasszauer Béla) Budapest, Gondolat Kiadó
  • Tanulmánykötetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációk esetében: POLCZ A. (1994): A beteg és családtagjai halállal kapcsolatos problémái. In: HEGEDŰS KATALIN (szerk.): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest, Magyar Hospice Alapítvány, 19-34.
  • Folyóiratban megjelent cikkek esetében: TEMESVÁRY B. (1996): A halálfélelem néhány sajátos aspektusa. Orvosi Hetilap 137 (26): 1419-1425. A folyóirat címe minden esetben dőlt betű.
  • Web címeknél: Túry Ferenc: A bulimia – modern szenvedély? http://www.lelekbenotthon.hu. Elérés: 2008. november 21.
  Csak azok a szakirodalmi hivatkozások sorolhatóak fel, amelyekre a szövegben utalás történt!
  Háromnál több szerző esetében az első három szerző neve után “és mtsai” (külföldi szerzőknél “et al.”) írandó.
Bírálóbizottság:
 • Hegedűs Katalin társadalomkutató, Kharón szerkesztőbizottsági tag
 • Horányi Ildikó művészettörténész, Orvostörténeti Múzem
 • Kurutz Károly képzőművész
 • Matisz Viktória operatív igazgató, Netamin Kft. Hungary
 • Valuska Gábor fotográfus
Díjazás: A legjobb pályázókat a Netamin Kft Hungary által felajánlott 3 db kompresszoros antidecubitus matraccal díjazzuk, az arra érdemesnek ítélt tanulmányokat megjelentetjük a Kharon tanatológiai szemle c. elektronikus folyóiratban, a fotókat a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület honlapján és egyéb publikációiban, a szerző megjelölésével, illetve a képekből kiállítás készül a 2012-es Hospice Világnapi rendezvény részeként.

A pályázat határideje

2012. június 30.

Kapcsolat

Felvilágosítás és technikai segítségnyújtás: iroda@hospice.hu címen kérhető.

A pályázat honlapja

Tartalmas, aktív, minőségi életvég – Tanulmány- és fotópályázat

forrás: palyazatmenedzser.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése